KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2020 - 18:27
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Dönem Karı (Zararı)
2.571.560 2.571.560 2.571.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.252 2.352 2.352
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 1.450 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Transferler
127.877 2.443.683 -2.571.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.114.262 -1.112.846 -1.112.846
Sermaye Arttırımı
3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.703 1.306.135
Dönem Karı (Zararı)
-1.114.262 2.571.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.114.262 2.571.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
300.252 315.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.778 11.723
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
359.867 -464.064
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 359.867 -464.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.642 24.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 26.642 24.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.921 18.101
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.264 -492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.343 18.593
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -81.114 724.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
916.378 -861.778
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
872.340 -893.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 852.503 -795.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 19.837 -97.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.559 -1.171
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.075 -1.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.449 18.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.374 11.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.925 6.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -7.541 1.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.571 12.396
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.571 12.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.368 2.024.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.665 -718.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
351.357 -3.064.497
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 351.357 -3.063.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011.060 -1.758.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011.060 -1.758.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
280.075 2.038.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.291.135 280.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.291.135 280.075
Finansal Yatırımlar
2.816.031 3.527.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 2.816.031 3.527.255
Ticari Alacaklar
7-4-2 186.801 1.042.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 101.890 938.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.911 103.740
Diğer Alacaklar
8 1.516 3.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.075
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 109.913 697.947
ARA TOPLAM
4.405.396 5.550.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.405.396 5.550.752
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 9.875 15.797
Mobilya ve Demirbaşlar
10 9.875 15.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.616 8.472
Diğer Haklar
11 2.616 8.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.916 10.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.507 34.417
TOPLAM VARLIKLAR
4.429.903 5.585.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 67.772 27.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 60.470 13.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.302 14.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.568 12.109
Diğer Borçlar
8 49.362 39.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 49.362 39.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.376 6.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.376 6.905
ARA TOPLAM
133.078 717.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.078 717.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 40.932 20.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 40.932 20.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 24.290 103.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.222 123.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.300 840.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.231.603 4.744.449
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 4.668 3.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 4.668 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 4.668 3.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 8.611
Yasal Yedekler
15 136.488 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 11.453 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.114.262 2.571.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.231.603 4.744.449
TOPLAM KAYNAKLAR
4.429.903 5.585.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 8.695.248 7.501.049
Satışların Maliyeti
16 -8.452.784 -3.696.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.464 3.804.763
BRÜT KAR (ZARAR)
242.464 3.804.763
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.376.901 -1.117.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 27.812 11.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.343 -18.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.108.968 2.679.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 538.404 777.071
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -625.211 -161.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.195.775 3.295.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.195.775 3.295.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 81.513 -723.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -630.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 81.513 -93.293
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.114.262 2.571.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.114.262 2.571.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.114.262 2.571.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21460000 1,28580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 1.416 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.815 4.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -399 -917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -399 -917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.416 3.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.112.846 2.574.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.112.846 2.574.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839378


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5153 Değişim: 0,32%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3278 Değişim: 0,37%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
800,21 Değişim: 0,83%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 800,72
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.