KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:13
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Dönem Karı (Zararı)
6.746.163 6.746.163 6.746.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.450 1.450 1.450
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 1.450 8.611 161.026 6.746.163 8.917.250 8.917.250
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Transferler
127.877 2.443.683 -2.571.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-853 18.231 17.378 17.378
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 2.399 136.488 11.453 18.231 5.361.827 5.361.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.411 1.718.233
Dönem Karı (Zararı)
18.231 6.746.163
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.231 6.746.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-923.089 -4.794.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 8.833 8.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.222.018 -5.514.743
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.222.018 -5.514.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.244 35.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.721 17.976
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.523 17.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 267.852 676.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
821.560 341.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
846.214 -877.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 823.193 -781.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 23.021 -95.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.349 770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.349 770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -6.736 -21.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.064 -690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -9.106 2.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.958 -2.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -238 1.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.965 10.181
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.965 10.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.228.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.228.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-83.298 2.293.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.113 -575.332
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
880.087 -3.672.070
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 880.087 -3.670.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.342.676 -1.953.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.342.676 -1.953.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
280.075 2.038.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.622.751 84.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.622.751 280.075
Finansal Yatırımlar
3.869.186 3.527.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.869.186 3.527.255
Ticari Alacaklar
7-4-2 193.432 1.042.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 113.846 938.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 79.586 103.740
Diğer Alacaklar
8 1.726 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.726 3.075
Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.475 21.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.475 21.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 99.622 676.208
ARA TOPLAM
5.815.192 5.550.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.815.192 5.550.752
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 11.356 15.797
Mobilya ve Demirbaşlar
10 11.356 15.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.080 8.472
Diğer Haklar
11 4.080 8.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.092 10.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.628 34.417
TOPLAM VARLIKLAR
5.841.820 5.585.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 16.208 27.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.288 13.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.920 14.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.871 12.109
Diğer Borçlar
8 31.826 39.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 31.826 39.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.508 6.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.508 6.905
ARA TOPLAM
67.413 717.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.413 717.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 40.148 20.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 40.148 20.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 372.432 103.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
412.580 123.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
479.993 840.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.361.827 4.744.449
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 2.399 3.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 2.399 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 2.399 3.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 8.611
Yasal Yedekler
15 136.488 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 11.453 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
18.231 2.571.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.361.827 4.744.449
TOPLAM KAYNAKLAR
5.841.820 5.585.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.867.814 5.337.345 539.772 1.948.738
Satışların Maliyeti
16 -3.072.198 -1.547.524 -2.649 -1.032.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-204.384 3.789.821 537.123 915.828
BRÜT KAR (ZARAR)
-204.384 3.789.821 537.123 915.828
Genel Yönetim Giderleri
17 -969.199 -779.983 -309.264 -288.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.805 8.203 1.499 2.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.245 -17.630 -411 -6.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.152.023 3.000.411 228.947 623.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.063.557 5.778.171 1.495.994 2.429.214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -625.211 -128.569 -11.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
286.323 8.650.013 1.724.941 3.041.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
286.323 8.650.013 1.724.941 3.041.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -268.092 -1.903.850 -315.460 -671.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -695.871 -145.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -268.092 -1.207.979 -315.460 -525.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -853 1.450 -676 522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.093 1.813 -866 623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 240 -363 190 -101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 240 -363 190 -101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-853 1.450 -676 522
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.378 6.747.613 1.408.805 2.370.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.378 6.747.613 1.408.805 2.370.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794903


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.