KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:32
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Transferler
169.637 -169.637
Dönem Karı (Zararı)
3.700.090 3.700.090 3.700.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.828 4.828 4.828
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 4.828 169.637 3.700.090 5.874.555 5.874.555
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449
Transferler
2.571.560 -2.571.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
874 874
Dönem Karı (Zararı)
-1.785.018 -1.785.018 -1.785.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 4.126 8.611 2.732.586 -1.785.018 2.960.305 2.960.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.106.846 176.766
Dönem Karı (Zararı)
-1.785.018 3.700.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.785.018 3.700.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.336 -3.277.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.945 2.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.216.801
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.216.801
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-84.281 936.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.765 4.976
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -101.720 926.175
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.674 4.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
792.476 -245.515
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
881.823 -277.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 846.745 -195.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 35.078 -81.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.934 603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.934 603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -51.767 -60.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.546 -2.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 -9.125 1.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.421 -4.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.582 302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.386 6.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -18.386 6.614
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
87.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.073.878 176.766
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.527.255 -1.063.505
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 3.527.255 -1.062.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.420.409 -886.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.420.409 -886.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
280.075 2.038.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.700.484 1.151.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5-23 2.700.484 280.075
Finansal Yatırımlar
0 3.527.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6-23 0 3.527.255
Ticari Alacaklar
7-4 157.763 1.042.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 90.304 938.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 67.459 103.740
Diğer Alacaklar
8 1.141 3.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.141 3.075
Peşin Ödenmiş Giderler
9 73.506 21.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 73.506 21.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 709.176 676.208
ARA TOPLAM
3.642.070 5.550.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.642.070 5.550.752
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 14.317 15.797
Mobilya ve Demirbaşlar
10 14.317 15.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.007 8.472
Diğer Haklar
11 7.007 8.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.632 10.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.056 34.417
TOPLAM VARLIKLAR
3.673.126 5.585.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 7.817 27.503
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.254 13.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.563 14.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.527 12.109
Diğer Borçlar
8 21.405 39.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.405 39.791
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 630.699 630.699
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.253 6.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.253 6.905
ARA TOPLAM
686.701 717.007
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.701 717.007
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 24.720 20.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 24.720 20.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.400 103.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.120 123.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
712.821 840.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.960.305 4.744.449
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 4.126 3.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 4.126 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 4.126 3.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.611 8.611
Yasal Yedekler
15 8.611 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.732.586 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.785.018 2.571.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.960.305 4.744.449
TOPLAM KAYNAKLAR
3.673.126 5.585.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.864.662 1.214.116
Satışların Maliyeti
16 -3.530.245 -512.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.665.583 701.673
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.665.583 701.673
Genel Yönetim Giderleri
17 -319.243 -232.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 20.948 3.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.306 -4.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.967.184 467.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 80.200 4.276.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -10
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.886.984 4.743.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.886.984 4.743.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 101.966 -1.043.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -117.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 101.966 -926.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.785.018 3.700.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.785.018 3.700.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.785.018 3.700.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,89300000 1,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 874 4.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.120 6.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -246 -1.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -246 -1.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
874 4.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.784.144 3.704.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.784.144 3.704.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.