KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.03.2019 - 18:46
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
169.637 169.637 169.637
Sermaye Arttırımı
2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637
Transferler
8.611 161.026 -169.637
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.252 3.252
Dönem Karı (Zararı)
2.571.560 2.571.560 2.571.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.252
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.306.135 78.853
Dönem Karı (Zararı)
2.571.560 169.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.571.560 169.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
315.071 56.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.723 5.730
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-464.064
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18-19 -464.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
767.412 51.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 24.402 5.932
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 724.909 42.379
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 18.101 2.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-883.517 -147.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-893.072 -167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 -795.281 -160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -97.791 -7.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.171 -24.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.171 -24.334
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -21.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.209 6.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 11.595 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.614 4.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.860 10.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.396 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 12.396 27.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.003.114 78.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-696.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.064.497 -40.416
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 -3.063.191
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306 -40.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.306 -22.847
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.758.362 2.038.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.758.362 2.038.437
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.038.437 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
280.075 2.038.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5-23 280.075 2.038.437
Finansal Yatırımlar
6-23 3.527.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6-23 3.527.255
Ticari Alacaklar
7-4 1.042.400 167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 938.660 160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.740 7.799
Diğer Alacaklar
8 3.075 1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.075 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 676.208 22.330
ARA TOPLAM
5.550.752 2.230.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.550.752 2.230.592
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
10 15.797 20.358
Mobilya ve Demirbaşlar
10 15.797 20.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.472 14.328
Diğer Haklar
11 8.472 14.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 10.048 1.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.417 36.622
TOPLAM VARLIKLAR
5.585.169 2.267.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 27.503 9.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 13.455 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.048 7.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.109 10.249
Diğer Borçlar
8 39.791 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 39.791 27.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 630.699 43.101
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.905
ARA TOPLAM
717.007 90.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
717.007 90.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 20.177 5.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 20.177 5.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 103.536 1.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.713 7.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
840.720 97.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.744.449 2.169.637
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 3.252
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 3.252
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.611
Yasal Yedekler
15 8.611
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 161.026
Net Dönem Karı veya Zararı
2.571.560 169.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.744.449 2.169.637
TOPLAM KAYNAKLAR
5.585.169 2.267.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 7.501.049 404.484
Satışların Maliyeti
16 -3.696.286 -16.283
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.804.763 388.201
BRÜT KAR (ZARAR)
3.804.763 388.201
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.117.573 -585.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.031 7.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.593 -1.903
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.679.628 -191.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 777.071 403.685
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -161.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.295.552 212.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.295.552 212.016
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -723.992 -42.379
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -630.699 -43.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -93.293 722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.571.560 169.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.571.560 169.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.571.560 169.637
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Zarar) 22 1,28580000 0,08480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 3.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 4.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.574.812 169.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.574.812 169.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748185


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.