KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2018 - 15:36
KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 169.637 2.169.637
Transferler
169.637 -169.637
Dönem Karı (Zararı)
6.828 3.700.090 3.704.918
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 4.828 169.637 3.700.090 5.874.555 5.874.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.766
Dönem Karı (Zararı)
3.700.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.700.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.277.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.216.807
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-18-19 -4.216.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.951
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 4.951
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 926.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -195.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -81.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 603
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 60.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 6.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -33.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.063.505
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
24 -1.062.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-886.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.038.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.151.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2-23 1.151.698 2.038.437
Finansal Yatırımlar
6-23 5.279.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6-23 5.279.000
Ticari Alacaklar
7-4 440.353 167.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-2 352.130 160.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 88.223 7.799
Diğer Alacaklar
8 1.301 1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.301 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 60.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 60.590
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 51.940 22.330
ARA TOPLAM
6.984.882 2.230.592
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.984.882 2.230.592
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 100 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 100
Maddi Duran Varlıklar
20.238 20.358
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 20.238 20.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.864 14.328
Bilgisayar Yazılımları
11 12.864 14.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.127 1.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.329 36.622
TOPLAM VARLIKLAR
7.020.211 2.267.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7-4 6.870 9.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 4.029 2.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.3 2.841 7.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.551 10.249
Diğer Borçlar
34.009 27.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.009 27.395
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 160.566 43.101
ARA TOPLAM
211.996 90.531
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
211.996 90.531
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.718 5.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.718 5.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 928.942 1.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
933.660 7.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.145.656 97.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.874.555 2.169.637
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.828
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.828
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 4.828
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 169.637
Net Dönem Karı veya Zararı
15 3.700.090 169.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.874.555 2.169.637
TOPLAM KAYNAKLAR
7.020.211 2.267.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.214.116
Satışların Maliyeti
16 -512.443
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
701.673
BRÜT KAR (ZARAR)
701.673
Genel Yönetim Giderleri
17 -232.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
467.315
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.276.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -10
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.743.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.743.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.043.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -117.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -926.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.700.090
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.700.090
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.700.090
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 6.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -1.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.704.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.704.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677308


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4383 Değişim: -0,20%
Düşük 8,4367 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2449 Değişim: -0,25%
Düşük 10,2428 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,85 Değişim: 0,34%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,51
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.