KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 23:42
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 564.709.615 360.113.080
Satışların Maliyeti
31 -518.504.562 -343.298.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.205.053 16.814.983
BRÜT KAR (ZARAR)
46.205.053 16.814.983
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -7.288.672 -2.868.154
Pazarlama Giderleri
28,33 -1.869.352 -660.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 51.808.977 16.161.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -65.260.912 -12.878.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.595.094 16.569.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 113.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.303
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
298.988 -1.441.331
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
9.235.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.007.415 24.360.716
Finansman Gelirleri
37 680.893 489
Finansman Giderleri
37 -10.916.821 -3.077.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.771.487 21.284.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.196.154 -1.239.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -19.339 -2.027.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.215.493 787.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.967.641 20.044.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.967.641 20.044.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.967.641 20.044.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği 021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.189.995 -25.679.924
Dönem Karı (Zararı)
15.967.641 20.044.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 15.967.641 20.044.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.040.691 5.281.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 4.011.633 1.746.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.710.029
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.710.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-182.866 31.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-182.866 31.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.666.418 1.580.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -680.543 -489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 9.950.739 3.077.054
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 16.996.286 3.558.233
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -14.600.064 -5.054.143
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 5.545.506 -786.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-164.785.241 -48.031.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.397.933 -45.892.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -222.397.933 -45.892.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.826.470 -10.262.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.826.470 -10.262.787
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -80.883.494 -2.939.633
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -12.536.221 -30.711.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 141.932.400 47.103.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 141.932.400 47.103.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 94.725 -196.267
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.344.401 2.986.011
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 108 -3.334.331
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.344.509 6.320.342
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 12.399.517 -566.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.876.304 -7.552.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -12.933.773 -7.552.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 2.057.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-127.776.909 -22.705.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -2.413.086 -2.974.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.348.861 -17.966.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.598.161 -17.966.957
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -37.598.161 -17.929.791
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.166
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
168.015.055 40.766.923
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.470.325
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.470.325
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11.441.217 13.221.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.409.830 42.158.249
Kredilerden Nakit Girişleri
47 159.409.830 42.158.249
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.360.023 -12.436.988
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -81.360.023 -12.436.988
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.676.098 -827.619
Ödenen Faiz
37 -9.950.739 -1.348.658
Alınan Faiz
37 680.543 489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.199 -2.879.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.476.199 -2.879.958
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.048.094 2.571.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 4.048.094 2.571.895
Ticari Alacaklar
297.954.323 92.552.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 297.954.323 92.552.676
Diğer Alacaklar
1.626.453 10.452.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.626.453 10.452.923
Stoklar
10 105.967.597 25.084.103
Peşin Ödenmiş Giderler
60.066.111 47.529.890
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 60.066.111 47.529.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 422.125 389.099
Diğer Dönen Varlıklar
29 16.353.537 10.362.120
ARA TOPLAM
486.438.240 188.942.706
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
486.438.240 188.977.206
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 132.601.086 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.225.906 5.381.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
493.438 33.079
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 493.438 33.079
Peşin Ödenmiş Giderler
33.504
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.706.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.320.430 29.118.472
TOPLAM VARLIKLAR
624.758.670 218.095.678
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.118.701 7.872.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 41.118.701 7.872.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.362.760 9.571.826
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 29.362.760 9.571.826
Ticari Borçlar
227.398.137 100.065.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 227.398.137 100.065.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 596.678 501.953
Diğer Borçlar
8.877.573 10.221.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.609 2.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.874.964 10.219.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.623.585 6.224.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.623.585 6.224.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.495 444.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 48.660 7.238
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.835 437.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.217 1.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 1.601
ARA TOPLAM
326.053.726 134.904.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.053.726 134.904.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.820.229 23.109.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 47.820.229 23.109.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
302.343 106.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 302.343 106.759
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.839.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.961.764 23.216.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
378.015.490 158.120.622
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.743.180 59.975.056
Ödenmiş Sermaye
30 49.441.217 38.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 90.596.470 1.126.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.820.430 -68.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.820.430 -68.511
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -100.470 -68.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 923.871 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 19.993.551 -51.363
Net Dönem Karı veya Zararı
15.967.641 20.044.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.743.180 59.975.056
TOPLAM KAYNAKLAR
624.758.670 218.095.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483
Transferler
30 6.747.123 -6.747.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 5.045 20.044.914 20.049.959 20.049.959
Dönem Karı (Zararı)
20.044.914 20.044.914 20.044.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 5.045 5.045 5.045
Sermaye Arttırımı
24.778.550 923.871 -12.480.971 13.221.450 13.221.450
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
261.626 261.626 261.626
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-97.462 -97.462 -97.462
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 -20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
30 20.044.914 -20.044.914
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 69.920.900 -31.959 15.967.641 85.856.582 85.856.582
Dönem Karı (Zararı)
15.967.641 15.967.641 15.967.641
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.920.900 -31.959
Sermaye Arttırımı
11.441.217 69.888.941 69.888.941
Sermaye Azaltımı
11.441.217 11.441.217
Dönem Sonu Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.900 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41 15.967.641 20.044.914
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.888.941 5.045
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
77.689.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.948 6.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.760.999 -1.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.760.999 -1.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 69.888.941 5.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30 85.856.582 20.049.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
85.856.582 20.049.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009358


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9396 Değişim: 0,62%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9439
Açılış: 15,8419
16,8618 Değişim: 0,15%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
944,00 Değişim: 0,37%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,37
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.