KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2021 - 00:29
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 360.113.080 169.359.897
Satışların Maliyeti
31 -343.298.097 -155.200.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.814.983 14.159.325
BRÜT KAR (ZARAR)
16.814.983 14.159.325
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -2.868.154 -1.949.228
Pazarlama Giderleri
28,33 -660.642 -369.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 16.161.456 5.420.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.878.060 -5.262.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.569.583 11.999.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.655
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.303 -964
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -1.441.331 -1.739.726
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
35 9.235.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.360.716 10.307.121
Finansman Gelirleri
37 489 4.310
Finansman Giderleri
37 -3.077.054 -1.450.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.284.151 8.860.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.239.237 -2.113.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.027.148 -2.585.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 787.911 472.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.044.914 6.747.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.044.914 6.747.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.044.914 6.747.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.679.924 2.977.169
Dönem Karı (Zararı)
20.044.914 6.747.123
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 20.044.914 6.747.123
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.281.713 1.487.496
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 1.746.515 597.265
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 2.710.029 2.365.311
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 2.710.029 2.365.311
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 31.164 40.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 31.164 -316.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
357.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 1.580.655 -1.038.311
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -489 -4.310
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 3.077.054 476.140
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 3.558.233 720.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -5.054.143 -2.230.688
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -786.650 -477.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.031.746 -6.185.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -45.892.314 -32.569.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -45.892.314 -32.569.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -10.262.787 1.585.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.262.787 1.585.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.939.633 -18.566.789
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -30.711.817 -11.538.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 47.103.857 47.631.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.103.857 47.631.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -196.267 625.883
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.986.011 5.095.642
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.334.331 2.865.414
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.320.342 2.230.228
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -566.429 6.003.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -7.552.367 -4.452.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.552.367 -7.502.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 3.049.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.705.119 2.049.347
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.974.805 927.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.966.957 -2.878.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 342.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 342.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.966.957 -3.221.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.929.791 -3.219.831
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -37.166 -1.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.766.923 4.847.705
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 13.221.450
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.158.249 12.611.303
Kredilerden Nakit Girişleri
47 42.158.249 12.611.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.436.988 -7.291.768
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -12.436.988 -7.291.768
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -827.619
Ödenen Faiz
37 -1.348.658 -476.140
Alınan Faiz
37 489 4.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.879.958 4.945.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.879.958 4.945.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 5.451.853 505.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.571.895 5.451.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.571.895 5.451.853
Ticari Alacaklar
7 92.552.676 47.973.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 92.552.676 47.973.517
Diğer Alacaklar
9 10.452.923 190.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 10.452.923 190.136
Stoklar
10 25.084.103 22.144.470
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 47.529.890 16.766.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 123.647 115.847
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 47.406.243 16.651.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 389.099 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 10.362.120 2.645.589
ARA TOPLAM
188.942.706 95.172.511
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
188.977.206 95.207.011
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 4.955.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.955.107
Maddi Duran Varlıklar
14 21.964.070 5.087.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.381.505 4.977.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 33.079 6.157
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 33.079 6.157
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.504 84.631
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.504 84.631
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.706.314 919.664
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.118.472 16.030.470
TOPLAM VARLIKLAR
218.095.678 111.237.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 7.872.317 2.991.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 7.872.317 2.991.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 9.571.826 1.414.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 9.571.826 1.414.614
Ticari Borçlar
6,7 100.065.801 56.831.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 100.065.801 56.831.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 501.953 698.220
Diğer Borçlar
6,9 10.221.974 7.235.963
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.501 3.336.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.219.473 3.899.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.224.068 6.790.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 6.224.068 6.790.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.585.706
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 444.945 450.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.238 13.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 437.707 437.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.601 1.601
ARA TOPLAM
134.904.485 78.999.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.904.485 78.999.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 23.109.378 5.623.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 23.109.378 5.623.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 106.759 74.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 106.759 74.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.216.137 5.698.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.120.622 84.697.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.975.056 26.539.483
Ödenmiş Sermaye
30 38.000.000 13.221.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.126.145 864.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -68.511 -73.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -68.511 -73.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -68.511 -73.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
923.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -51.363 5.779.947
Net Dönem Karı veya Zararı
20.044.914 6.747.123
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.975.056 26.539.483
TOPLAM KAYNAKLAR
218.095.678 111.237.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 13.221.450 864.519 -53.112 277.856 962.261 4.539.830 19.812.804 19.812.804
Transferler
30 -277.856 4.817.686 -4.539.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -20.444 6.747.123 6.726.679 6.726.679
Dönem Karı (Zararı)
30 6.747.123 6.747.123 6.747.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -20.444 -20.444 -20.444
Dönem Sonu Bakiyeler
30 13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 13.221.450 864.519 -73.556 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483
Transferler
30 6.747.123 -6.747.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -5.045 20.044.914 20.049.959 20.049.959
Dönem Karı (Zararı)
30 20.044.914 20.044.914 20.044.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -5.045 5.045 5.045
Sermaye Arttırımı
30 24.778.550 -12.480.971 13.221.450 13.221.450
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 261.626 261.626 261.626
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-97.462 -97.462 -97.462
Dönem Sonu Bakiyeler
30 38.000.000 1.126.145 -68.511 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.044.914 6.747.123
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.045 -20.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.307 -25.555
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.262 5.111
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.045 -20.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.049.959 6.726.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.049.959 6.726.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914378


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9840 Değişim: -0,07%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6235 Değişim: 0,15%
Düşük 33,5075 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,59 Değişim: -0,13%
Düşük 2.011,80 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.