KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 - 23:34
KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
132.572.244 55.093.508
Satışların Maliyeti
-124.542.181 -50.257.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.030.063 4.835.889
BRÜT KAR (ZARAR)
8.030.063 4.835.889
Genel Yönetim Giderleri
-983.881 -751.862
Pazarlama Giderleri
-209.578 -58.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.514.729 2.618.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.993.541 -4.127.979
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.357.792 2.515.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.357.792 2.515.530
Finansman Gelirleri
256 1.288.807
Finansman Giderleri
-807.931 -554.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.550.117 3.249.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.139.736 -748.533
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.955.983 -1.070.281
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
816.247 321.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.410.381 2.500.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.410.381 2.500.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.410.381 2.500.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.816.575 -400.996
Dönem Karı (Zararı)
8.410.381 2.500.961
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 8.410.381 2.500.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.323.647 2.756.585
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 427.303 250.200
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 -986.650 -1.163
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-986.650 -1.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 18.245 -266.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.245 -266.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -1.966.297 3.095.357
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-256
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.199
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
725.107 3.745.706
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.791.347 -650.349
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -816.248 -321.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6,7 -20.273.586 -5.658.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.748.495 -18.032.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.748.495 -18.032.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 110.715 194.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.715 194.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.801.173 380.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -25.884.937 -8.549.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -6.867.464 16.055.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.552.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.420.287 16.055.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 258.436 -26.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,9 2.797.647 3.955.022
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
735.362 1.953.285
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.062.285 2.001.737
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 5.123.607 1.153.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -864.268 -788.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.946.850 -1.156.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.082.582 367.294
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.186.852 -400.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-629.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.656 -1.162.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 0 99.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.307
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-488.656 -1.261.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-458.613 -1.259.697
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.043 -1.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.367.311 1.798.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 17.733.172 2.208.508
Kredilerden Nakit Girişleri
17.733.172 2.208.508
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -3.265.918
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.265.918
Ödenen Faiz
-100.199 -413.027
Alınan Faiz
256 2.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.937.920 235.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.937.920 235.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 5.451.853 505.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 3.513.933 741.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 3.513.933 5.451.853
Ticari Alacaklar
7 61.160.168 47.973.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 61.160.168 47.973.517
Diğer Alacaklar
9 79.421 190.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 79.421 190.136
Stoklar
10 10.343.297 22.144.470
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 43.251.926 16.766.946
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 115.847
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 43.251.926 16.651.099
Diğer Dönen Varlıklar
4.833.257 2.645.589
ARA TOPLAM
123.182.002 95.172.511
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500 34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
123.216.502 95.207.011
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.760.725 4.955.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.760.725 4.955.107
Maddi Duran Varlıklar
5.123.072 5.087.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.736.732 4.977.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.799 6.157
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.799 6.157
Peşin Ödenmiş Giderler
18.810 84.631
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.810 84.631
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.735.912 919.664
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.407.050 16.030.470
TOPLAM VARLIKLAR
136.623.552 111.237.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 6.718.287 2.991.210
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 6.718.287 2.991.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.651.866 1.414.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.651.866 1.414.614
Ticari Borçlar
7 50.602.561 56.831.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.552.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 49.049.738 56.831.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
956.656 698.220
Diğer Borçlar
6,9 10.033.610 7.235.963
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.072.194 3.336.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.961.416 3.899.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.000.473 6.790.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.000.473 6.790.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.955.983 2.585.706
Kısa Vadeli Karşılıklar
443.160 450.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.453 13.064
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
437.707 437.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.243.332 1.601
ARA TOPLAM
85.605.928 78.999.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.605.928 78.999.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 15.967.090 5.623.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 15.967.090 5.623.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.670 74.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
100.670 74.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.067.760 5.698.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.673.688 84.697.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.949.864 26.539.483
Ödenmiş Sermaye
13.221.450 13.221.450
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
864.519 864.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.556 -73.556
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.556 -73.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.556 -73.556
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.603.199 5.779.947
Net Dönem Karı veya Zararı
8.410.381 6.747.123
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.949.864 26.539.483
TOPLAM KAYNAKLAR
136.623.552 111.237.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519
Transferler
-53.112 4.539.830 -4.539.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.500.961 2.500.961 2.500.961
Dönem Karı (Zararı)
2.500.961 2.500.961 2.500.961
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 26.539.483 0 26.539.483
Transferler
-73.556 6.747.123 -6.747.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.410.381 8.410.381 8.410.381
Dönem Karı (Zararı)
8.410.381 8.410.381 8.410.381
Dönem Sonu Bakiyeler
13.221.450 864.519 34.949.864 0 34.949.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.410.381 2.500.961
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.410.381 2.500.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.410.381 2.500.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864322


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,02% Hacim : 13.382 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 1.537 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6492 Değişim: 1,56%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,6764
Açılış: 7,532
9,0837 Değişim: 1,15%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1099
Açılış: 8,98
415,83 Değişim: 1,11%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 417,34
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.