KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2023 - 18:17
KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 29.829.271 123.602 9.239.538 90.535.612 60.425.795 217.153.818 217.153.818
Transferler
28 60.425.795 -60.425.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 302.050 167.701.149 168.003.199 168.003.199
Dönem Karı (Zararı)
28 167.701.149 167.701.149 167.701.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 302.050 302.050 302.050
Sermaye Arttırımı
28 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 177.215.471 177.215.471 177.215.471
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.000.000 177.215.471 29.829.271 425.652 9.239.538 150.961.407 167.701.149 569.372.488 569.372.488
Transferler
28 85.000.000 -85.000.000 20.802.343 146.898.806 -167.701.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 158.732.772 -555.174 1.320.518 297.045.328 456.543.444 -28.817 456.514.627
Dönem Karı (Zararı)
28 297.045.328 297.045.328 -28.817 297.016.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 158.732.772 -555.174 1.320.518 159.498.116 159.498.116
Kar Payları
28 -140.000.000 -140.000.000 -140.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -309.097 -309.097 -309.097
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
28 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
119.000.000 91.906.374 188.562.043 -129.522 1.320.518 30.041.881 157.860.213 297.045.328 885.606.835 1.471.183 887.078.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.100.236 36.642.630
Dönem Karı (Zararı)
28 297.016.511 167.701.149
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 297.016.511 167.701.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.362.143 10.040.786
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 11.599.419 11.870.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 627.116 -98.860
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -98.860
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 627.116 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.568.191 2.512.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 6.421.299 2.533.919
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 146.892 -21.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 3.694.674 -1.376.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.939.698 -6.755.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35 9.552.069 2.277.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 12.347.090 11.088.723
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -15.264.787 -7.986.991
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 1.320.518 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
33 -8.105.000 -4.215.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
33 -8.105.000 -4.215.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.526.353 500.384
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -4.526.353 500.384
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -1.840.926 2.096.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -6.975.496 -1.249.484
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -5.935.496 -1.249.484
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.040.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-276.690.803 -162.477.913
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 -188.913.594 -133.290.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.179.776 -34.566.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.119.234 -4.024.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -39.299.010 -30.541.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.409.132 -1.481.658
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.497.436 -2.238.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.906.568 756.882
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -91.147.631 -17.085.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -12.050.874 -1.207.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.348.182 24.265.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.127.706 1.042.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 51.220.476 23.222.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 4.091.392 77.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 603.245 -6.176.304
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -6.218.279
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 603.245 41.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 670.356 5.093.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.702.971 1.893.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -1.702.971 1.893.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.687.851 15.264.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.097.105 -613.359
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -16.490.510 21.991.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.436.561 -6.328.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.035.651 2.898.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.035.651 2.898.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -51.972.212 -9.226.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -51.354.002 -8.919.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -618.210 -307.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.183.896 174.508.023
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -309.097 184.215.471
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -309.097 184.215.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44 46.033.824 0
Kredilerden Nakit Girişleri
44 46.033.824 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -24.762.428 -12.389.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
44 -24.762.428 -12.389.223
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.033.824 -1.033.824
Ödenen Temettüler
28 -140.000.000 0
Ödenen Faiz
35 -9.552.069 -2.277.455
Alınan Faiz
35 2.939.698 5.993.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.520.221 204.821.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.520.221 204.821.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.277.977 55.693.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.757.756 260.515.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 97.757.756 261.277.977
Finansal Yatırımlar
44 266.080.129 133.290.000
Ticari Alacaklar
7 156.280.386 130.447.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.289.958 4.409.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 152.990.428 126.038.508
Diğer Alacaklar
8 9.995.668 7.585.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 3.497.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.995.668 4.088.427
Stoklar
9 157.132.070 66.611.555
Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.007.478 5.956.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.007.478 5.956.604
Diğer Dönen Varlıklar
27 14.871.385 13.168.414
ARA TOPLAM
720.124.872 618.338.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
720.124.872 618.338.113
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
44 56.123.465 0
Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 33.708 34.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 4.526.353 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 16.200.000 9.555.000
Maddi Duran Varlıklar
13 300.527.151 83.274.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.139.611 1.965.637
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 812.877 596.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 812.877 596.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 0 5.446.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.363.165 100.873.115
TOPLAM VARLIKLAR
1.099.488.037 719.211.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 0 322.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 14.252.205 23.337.074
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 747.226 824.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 13.504.979 22.512.606
Ticari Borçlar
7 107.158.104 70.074.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.869.009 4.741.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 101.289.095 65.333.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 7.614.422 3.523.030
Diğer Borçlar
8 1.338.074 734.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.338.074 734.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.502.134 7.831.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 8.502.134 7.831.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 2.381.243 18.871.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.671.483 2.341.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.290.381 2.106.934
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 381.102 234.210
ARA TOPLAM
144.917.665 127.036.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.917.665 127.036.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 37.114.455 7.469.888
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 609.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 37.114.455 6.860.338
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.246.407 7.550.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.246.407 7.550.486
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 18.131.492 7.781.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.492.354 22.802.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.410.019 149.838.740
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
885.606.835 569.372.488
Ödenmiş Sermaye
28 119.000.000 34.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 91.906.374 177.215.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 188.432.521 30.254.923
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 188.432.521 30.254.923
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 188.562.043 29.829.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -129.522 425.652
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 1.320.518 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 1.320.518 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 30.041.881 9.239.538
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 157.860.213 150.961.407
Net Dönem Karı veya Zararı
28 297.045.328 167.701.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.471.183 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
887.078.018 569.372.488
TOPLAM KAYNAKLAR
1.099.488.037 719.211.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 806.039.290 375.929.700
Satışların Maliyeti
29 -434.637.558 -210.176.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
371.401.732 165.753.287
BRÜT KAR (ZARAR)
371.401.732 165.753.287
Genel Yönetim Giderleri
31 -47.177.770 -26.531.541
Pazarlama Giderleri
31 -87.701.799 -46.898.697
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -3.587.430 -2.452.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 83.418.761 42.924.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -89.911.900 -52.797.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.441.594 79.997.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 15.080.496 5.464.484
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -459.915 167.411
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 -2.333.647 -500.384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
238.728.528 85.129.112
Finansman Gelirleri
35 116.925.081 148.823.914
Finansman Giderleri
35 -24.017.995 -31.850.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
331.635.614 202.102.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.619.103 -34.401.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -36.321.235 -32.380.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.702.132 -2.021.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
297.016.511 167.701.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
297.016.511 167.701.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.817 0
Ana Ortaklık Payları
297.045.328 167.701.149
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
158.177.598 302.050
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36 176.369.747 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36 -693.967 377.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.498.182 -75.512
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
36 -17.636.975 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 138.793 -75.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.320.518 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.320.518 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36 1.320.518 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.498.116 302.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
456.514.627 168.003.199
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-28.817 0
Ana Ortaklık Payları
456.543.444 168.003.199http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115295


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.159 Değişim: -0,22% Hacim : 101.786 Mio.TL Son veri saati : 16:20
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1902 Değişim: 0,15%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7758 Değişim: -0,10%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.038,46 Değişim: 0,27%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.