" />

KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 15:54
KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 0 0 0 0 -289.570 2.210.430
Transferler
-289.570 289.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 -7.488.194 -7.498.212
Sermaye Arttırımı
14.397.000 14.397.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 16.897.000 -10.018 -289.570 -7.488.194 9.109.218 0 9.109.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.410.616
Dönem Karı (Zararı)
-7.488.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.488.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 208.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 58.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 58.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -107.265
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -107.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 15.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.901.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -76.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.716.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 592.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.065.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.050.080
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.726.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
323.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-807.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14,9 -709.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 -97.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.410.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 Girişleri
-943.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.576.986
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14.397.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.721
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
72.721
Alınan Faiz
17 107.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.161.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.161.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.023.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
76.772 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.772
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.770.6 0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 204.993 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 204.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 8.547 5.373
Diğer Dönen Varlıklar
9 799.270 89.492
ARA TOPLAM
9 17.883.483 4.956.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.883.483 4.956.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 1.116.601 158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.115.754 277.567
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.246.355 450.453
TOPLAM VARLIKLAR
20.129.838 5.407.025
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.365 21.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
603.552 10.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 603.552 10.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.104.709 39.499
Diğer Borçlar
9.097.594 3.047.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 8.729.307 3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 368.287 44.377
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.648 40.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.648 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 0 40.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
10.906.868 3.160.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.906.868 3.160.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.846 1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 65.846 1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 47.906 34.716
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.752 36.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.020.620 3.196.595
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.109.218 2.210.430
Ödenmiş Sermaye
13 16.897.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -10.018 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -10.018 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -10.018 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -289.570
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -7.488.194 -289.570
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.109.218 2.210.430
TOPLAM KAYNAKLAR
20.129.838 5.407.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 248.799 182.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 248.799 182.766
BRÜT KAR (ZARAR)
248.799 182.766
Genel Yönetim Giderleri
15 -8.942.287 -4.353.526
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 247.142 1.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -354.011 -330.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.800.357 -4.500.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.800.357 -4.500.289
Finansman Gelirleri
17 1.582.788 779.329
Finansman Giderleri
17 -254.930 -157.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.472.499 -3.878.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.695 -717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.695 -717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.488.194 -3.879.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.488.194 -3.879.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.488.194 -3.879.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.018 -8.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.018 -8.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.505 2.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -12.523 -10.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.018 -8.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.498.212 -3.887.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-7.498.212 -3.887.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972826


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0783 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1327 Değişim: -0,18%
Düşük 36,0804 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.597,37 Değişim: -0,64%
Düşük 2.595,15 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.