KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 12:45
KAP ***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 0 0 0 -285.638 2.214.362 2.214.362
Transferler
-285.638 285.638
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.157 -949.911 -951.068 -951.068
Sermaye Arttırımı
5.984.000 5.984.000 5.984.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.484.000 -1.157 -285.638 -949.911 7.247.294 7.247.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.146.021
Dönem Karı (Zararı)
-951.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.034
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.205.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-855.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -855.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.903
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -57.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -41.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
412.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 412.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 384.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.938.071
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
65.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-86.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-23.656
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.146.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-165.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.531
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 15.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.192
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -181.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.984.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.984.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.672.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.672.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.534.025


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.534.026 4.861.707
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Alacaklar
913.140
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 57.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 855.476
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 16.705 5.374
Diğer Dönen Varlıklar
9 176.181 89.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 176.181 89.491
ARA TOPLAM
7.681.301 4.956.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.681.301 4.956.572
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.000 14.000
Maddi Duran Varlıklar
10 340.078 158.886
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 340.078 158.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 266.951 282.482
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 266.951 282.482
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
621.029 455.368
TOPLAM VARLIKLAR
8.302.330 5.411.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.365 21.644
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.365 21.644
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.365 21.644
Ticari Borçlar
423.660 10.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 423.660 10.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 423.634 39.499
Diğer Borçlar
102.722 3.047.514
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 3.003.137
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 102.722 44.377
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.013 40.846
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 39.013 40.846
ARA TOPLAM
1.017.394 3.160.479
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.017.394 3.160.479
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.434 1.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 12.434 1.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 25.208 35.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.642 37.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.036 3.197.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.247.294 2.214.362
Ödenmiş Sermaye
13 8.484.000 2.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.157
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -285.638
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -949.911 -285.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.247.294 2.214.362
TOPLAM KAYNAKLAR
8.302.330 5.411.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 -483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-483
BRÜT KAR (ZARAR)
-483
Genel Yönetim Giderleri
15 1.772.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 5.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.776.891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.776.891
Finansman Gelirleri
17 -817.301
Finansman Giderleri
17 523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
960.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
949.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
949.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
949.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
948.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
948.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934358


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2972 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3046
Açılış: 8,2722
10,1025 Değişim: 0,64%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1212
Açılış: 10,0384
490,66 Değişim: 0,44%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 490,72
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.