KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.07.2020 - 19:34
KAP ***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***MBFTR*** MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Yeni Bakiye
159.888 457 -107 744.050 -26.116 -36.872 841.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.932 42.932
Kar Dağıtımı
-36.872 36.872
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-36.872 36.872
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -107 744.050 -62.988 42.932 884.232
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
12 159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Yeni Bakiye
159.888 457 -413 744.050 -62.988 67.424 908.418
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.631 -59.631
Kar Dağıtımı
67.424 -67.424
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
67.424 -67.424
Dönem Sonu Bakiyeler
159.888 457 -413 744.050 4.436 -59.631 848.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 324.202 412.026 151.379 202.054
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
14 324.202 412.026 151.379 202.054
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
321.057 408.205 149.846 200.188
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.145 3.821 1.533 1.866
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-168.868 -335.063 -76.950 -169.123
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-165.551 -329.373 -74.873 -165.154
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-488 -560 -239 -560
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-880 -2.300 -880 -2.053
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.949 -2.830 -958 -1.356
BRÜT KAR (ZARAR)
155.334 76.963 74.429 32.931
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -28.069 -31.953 -10.101 -16.518
Personel Giderleri
-16.039 -15.940 -7.468 -8.241
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-421 -419 -359 0
Genel İşletme Giderleri
-11.609 -15.594 -2.274 -8.277
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
127.265 45.010 64.328 16.413
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 274.727 287.080 185.910 152.093
Bankalardan Alınan Faizler
13.545 32.104 6.121 11.717
Kambiyo İşlemleri Karı
143.633 194.291 62.526 93.563
Diğer
117.549 60.685 117.263 46.813
KARŞILIK GİDERLERİ
-281.499 -82.513 -141.281 -24.569
Özel Karşılıklar
-48.619 -82.513 -48.619 -24.569
Genel Karşılıklar
-232.880 -92.662
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -150.343 -195.697 -65.918 -93.094
Kambiyo İşlemleri Zararı
-150.317 -195.494 -65.900 -92.993
Diğer
-26 -203 -18 -101
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.850 53.880 43.039 50.843
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.850 53.880 43.039 50.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-29.781 -10.948 -12.810 -5.201
Cari Vergi Karşılığı
-2.049 -2.197 -2.049 -2.197
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.732 -8.751 -10.761 -3.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-59.631 42.932 30.229 45.642
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-59.631 42.932 30.229 45.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-59.631 42.932 30.229 45.642
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/ Zarar 18 -0,37000000 0,27000000 0,19000000 0,29000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-163.485 175.712
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
273.943 512.868
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-73.757 -322.475
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.145 3.821
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.533 -17.091
Ödenen Vergiler
-3.219 -3.990
Diğer
-347.064 2.579
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-382.452 -187.313
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
288.115 678.882
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
31.338 -5.371
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-983.016 -1.225.433
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
281.111 364.609
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-545.937 -11.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.305 -1.135
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.963 498
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.268 -637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
72.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-180.829
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-844 -844
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
71.726 -181.673
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.919 23.763
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-473.560 -170.148
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 558.056 565.204
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 84.496 395.056


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.631 42.932
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.631 42.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 71.469 13.037 84.506 492.585 65.609 558.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.605.952 708.882 4.314.834 3.886.108 704.801 4.590.909
Finansman Kredileri
4 3.523.553 612.227 4.135.780 3.760.912 589.974 4.350.886
Tüketici Kredileri
302.720 302.720 224.700 224.700
Taksitli Ticari Krediler
3.220.833 612.227 3.833.060 3.536.212 589.974 4.126.186
Takipteki Alacaklar
5 424.459 96.655 521.114 490.523 114.827 605.350
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-342.060 -342.060 -365.327 -365.327
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14.030 14.030 6.336 6.336
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.301 5.301 5.623 5.623
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 9.594 9.594
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 28.912 28.912 56.644 56.644
DİĞER AKTİFLER
7 69.060 1.371 70.431 45.709 1.234 46.943
ARA TOPLAM
3.794.724 723.290 4.518.014 4.502.599 771.644 5.274.243
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
4.721 4.721 2.361 2.361
Satış Amaçlı
4.721 4.721 2.361 2.361
VARLIKLAR TOPLAMI
3.799.445 723.290 4.522.735 4.504.960 771.644 5.276.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
8 1.915.395 1.235.026 3.150.421 2.583.129 1.457.634 4.040.763
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 4.032 4.032 4.388 4.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 72.570 72.570
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
12 294.829 294.829 138.905 138.905
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.546 13.546 15.446 15.446
Genel Karşılıklar
270.233 270.233 114.534 114.534
Diğer Karşılıklar
11.050 11.050 8.925 8.925
CARİ VERGİ BORCU
5.531 5.531
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 140.969 5.596 146.565 177.650 6.480 184.130
ARA TOPLAM
2.433.326 1.240.622 3.673.948 2.904.072 1.464.114 4.368.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
13 848.787 848.787 908.418 908.418
Ödenmiş Sermaye
159.888 159.888 159.888 159.888
Sermaye Yedekleri
457 457 457 457
Diğer Sermaye Yedekleri
457 457 457 457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-413 -413 -413 -413
Kar Yedekleri
744.050 744.050 744.050 744.050
Yasal Yedekler
34.718 34.718 34.718 34.718
Olağanüstü Yedekler
709.332 709.332 709.332 709.332
Kar veya Zarar
-55.195 -55.195 4.436 4.436
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.436 4.436 -62.988 -62.988
Dönem Net Kâr veya Zararı
-59.631 -59.631 67.424 67.424
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.282.113
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,00% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5357 Değişim: 0,32%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5505
Açılış: 7,5113
9,0180 Değişim: 0,02%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0372
Açılış: 9,0161
411,22 Değişim: 0,20%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 411,45
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.