KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2023 - 18:26
KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
400.441 -400.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.811 7.438 288.870 338.119 21.492 359.611
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 395.090 29.677 19.771 597.178 288.870 1.332.193 100.346 1.432.539
Cari Dönem 01.02.2023 - 30.04.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.314 -35.757 945 -14.388 544.118 -14.157 19.771 552.316 1.439.375 2.591.537 140.411 2.731.948
Transferler
1.439.375 -1.439.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.745 35.567 512.087 580.399 7.201 587.600
Kar Payları
-429.455 -429.455 -429.455
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.877 2.877 2.877
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 3.822 -14.388 576.863 21.410 19.771 1.562.236 512.087 2.745.358 147.612 2.892.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 30.04.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
443.769 169.053
Dönem Karı (Zararı)
515.034 301.891
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
515.034 301.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
465.819 317.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.503 103.232
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.635 6.864
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.462 -154
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.118 7.909
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.021 -891
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.921 14.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.827 9.994
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.094 4.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.811 66.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-124.283 -39.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
237.094 106.067
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.736 33.581
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
2.877 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.248 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.248 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
108.111 91.793
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
473 677
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
473 677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-514.021 -392.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.329 -198.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-421.329 -198.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.424 -8.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.424 -8.229
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-202.680 -261.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.492 -36.385
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.508 133.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.602 -23.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.110 156.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.527 -12.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.119 -4.790
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.119 -4.790
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.757 -1.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.855 -2.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-23.367 -3.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.512 1.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
466.832 226.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.986 -4.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
923 -52.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
53.678 -20.819
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57 581
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57 581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.883 -61.100
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.448 -45.184
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.435 -15.916
Alınan Faiz
119.366 39.700
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
20.138 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-417.691 -116.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.313 296.630
Kredilerden Nakit Girişleri
328.313 296.630
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-530.224 -302.083
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-408.306 -256.021
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-121.918 -46.062
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.021 -91.661
Ödenen Faiz
-73.759 -19.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.756 31.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.756 31.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.223.112 1.505.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.302.868 1.537.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2023 Önceki Dönem 31.01.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.329.285 3.244.612
Finansal Yatırımlar
39.269 58.150
Vadeli Mevduatlar
39.269 58.150
Ticari Alacaklar
1.294.026 870.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.294.026 870.657
Diğer Alacaklar
23.325 31.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.314 12.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.011 19.194
Türev Araçlar
23 26.762 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26.762 0
Stoklar
9 2.486.892 2.307.586
Peşin Ödenmiş Giderler
207.634 196.142
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 89.741 82.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.893 113.777
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26.980 32.987
Diğer Dönen Varlıklar
66.569 43.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
66.569 43.204
ARA TOPLAM
7.500.742 6.784.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.500.742 6.784.748
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.237 10.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.237 10.575
Maddi Duran Varlıklar
425.244 395.452
Mobilya ve Demirbaşlar
243.218 225.495
Özel Maliyetler
177.600 163.958
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.426 5.999
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 617.337 576.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
684.879 662.644
Şerefiye
11 492.472 477.376
Markalar
435 447
Lisanslar
89.170 85.832
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
41.351 33.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
61.451 65.036
Ertelenmiş Vergi Varlığı
223.785 212.933
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.961.482 1.857.996
TOPLAM VARLIKLAR
9.462.224 8.642.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.563.351 1.673.464
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.656 459
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.656 459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.561.695 1.673.005
Banka Kredileri
6 617.558 813.247
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
397.024 349.786
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 547.113 509.972
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.810 217.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
301.810 217.297
Banka Kredileri
301.810 217.297
Ticari Borçlar
3.029.997 2.960.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
45115 389.209 323.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.640.788 2.636.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
249.824 203.020
Diğer Borçlar
504.600 39.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 386.550 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
118.050 39.721
Türev Araçlar
23 0 17.698
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 17.698
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
89.528 81.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
204.819 82.191
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.961 124.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 20.802 18.829
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 117.159 105.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.609 43.633
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.609 43.633
ARA TOPLAM
6.140.499 5.443.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.140.499 5.443.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
296.441 289.816
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.936 0
Banka Kredileri
5.936 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
290.505 289.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 290.505 289.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.203 67.480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.906 34.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.906 34.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.426 61.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 56.426 61.122
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.779 14.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.755 467.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.569.254 5.910.796
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.745.358 2.591.537
Ödenmiş Sermaye
15 99.314 99.314
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Pay Bazlı Ödemeler (-)
3.822 945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.388 -14.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.388 -14.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
598.273 529.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
576.863 544.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.410 -14.157
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.410 -14.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
15 19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.562.236 552.316
Net Dönem Karı veya Zararı
512.087 1.439.375
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
147.612 140.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.892.970 2.731.948
TOPLAM KAYNAKLAR
9.462.224 8.642.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2023 - 30.04.2023 Önceki Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.946.553 1.887.250
Satışların Maliyeti
-1.984.643 -821.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.961.910 1.066.244
BRÜT KAR (ZARAR)
1.961.910 1.066.244
Genel Yönetim Giderleri
-220.438 -106.082
Pazarlama Giderleri
16 -973.916 -498.362
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.166 -14.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 12.400 18.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -16.720 -3.510
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
730.070 461.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.362 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -587 -677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
730.845 460.877
Finansman Gelirleri
19 130.800 45.600
Finansman Giderleri
20 -238.500 -112.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
623.145 393.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.111 -91.793
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-127.710 -97.018
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.599 5.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
515.034 301.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
515.034 301.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.947 13.021
Ana Ortaklık Payları
512.087 288.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.566 57.720
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
36.999 50.282
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36.999 50.282
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.459 9.660
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
44.459 9.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.892 -2.222
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.892 -2.222
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.566 57.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
587.600 359.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.201 21.492
Ana Ortaklık Payları
580.399 338.119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157371


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.960 Değişim: 2,05% Hacim : 181.412 Mio.TL Son veri saati : 16:17
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1964 Değişim: 0,06%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9826 Değişim: -0,02%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.513,18 Değişim: 0,11%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.