KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2022 - 18:44
KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-908 53.720 -7.827 0 4.583 49.568 6.777 56.345
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Cari Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.048 211.546 29.119 400.441 635.058 54.637 689.695
Kar Payları
-30.347 -30.347 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.370.011 389.378
Dönem Karı (Zararı)
423.018 8.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
423.018 8.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
857.108 441.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
358.049 311.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.087 -4.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
147 2.805
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
491 -1.005
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.725 -6.001
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.724 5.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.718 6.152
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.006 -589
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
164.266 63.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-134.294 -158.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
298.560 222.121
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
192.298 58.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
116.004 4.434
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146 1.410
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-146 1.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
205.250 -29.441
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.430 -6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.430 -6.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.692 7.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.692 7.566
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-198.017 -65.541
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-73.357 -7.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
556.793 47.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.372 -40.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
500.421 87.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.114 4.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.216 -2.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.216 -2.975
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.979 -2.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.644 -3.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.610 -6.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.034 3.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.485.376 419.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.022 -5.377
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.343 -25.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.735 -44.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
411 2.730
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
411 2.730
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.829 -101.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.292 -79.035
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.537 -22.301
Alınan Faiz
83.683 54.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.518 233.935
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
736.901 1.421.905
Kredilerden Nakit Girişleri
736.901 1.421.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.019.884 -924.759
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-886.251 -857.906
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-133.633 -66.853
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-269.864 -180.563
Ödenen Temettüler
-30.347 0
Ödenen Faiz
-91.324 -82.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.758 579.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
615.758 579.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
889.875 310.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.633 889.875


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2022 Önceki Dönem 31.01.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.508.641 893.483
Ticari Alacaklar
394.487 231.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
394.487 231.378
Diğer Alacaklar
33.211 9.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.211 9.680
Türev Araçlar
28.882 0
Stoklar
751.398 560.084
Peşin Ödenmiş Giderler
120.666 50.326
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.982 25.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.684 24.457
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.453 17.738
Diğer Dönen Varlıklar
11.445 24.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.445 24.055
ARA TOPLAM
2.856.183 1.786.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.856.183 1.786.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6.354 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.354 3.190
Maddi Duran Varlıklar
258.987 197.679
Mobilya ve Demirbaşlar
147.246 107.038
Özel Maliyetler
102.869 74.398
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.872 16.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
450.505 435.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
473.907 262.718
Şerefiye
343.018 188.945
Markalar
496 539
Lisanslar
49.935 17.801
Bilgisayar Yazılımları
18.573 13.162
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
61.885 42.271
Peşin Ödenmiş Giderler
7 149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.361 22.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.239.121 921.006
TOPLAM VARLIKLAR
4.095.304 2.707.750
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
874.123 663.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.872 2.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.872 2.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
870.251 661.933
Banka Kredileri
644.828 445.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
225.423 216.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.780 375.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.780 375.566
Banka Kredileri
245.780 375.566
Ticari Borçlar
1.188.646 638.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
212.803 156.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
975.843 481.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
100.056 38.863
Diğer Borçlar
19.019 4.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41 176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.978 3.871
Türev Araçlar
0 8.601
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.826 18.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.826 18.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
51.501 6.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.303 19.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.773 4.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.530 15.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.119 12.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.119 12.484
ARA TOPLAM
2.570.373 1.786.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.570.373 1.786.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
276.630 365.613
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
330 2.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
330 2.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
276.300 363.424
Banka Kredileri
0 105.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
276.300 257.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.921 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
730 1.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
730 1.425
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.176 9.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.176 9.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.117 11.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
331.574 387.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.901.947 2.173.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.114.503 509.792
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.293 -6.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -6.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -6.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
375.518 134.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
353.279 141.733
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.239 -6.880
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.239 -6.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.166 342.930
Net Dönem Karı veya Zararı
400.441 4.583
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
78.854 24.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.193.357 534.009
TOPLAM KAYNAKLAR
4.095.304 2.707.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.01.2022 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.01.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.619.319 2.401.808
Satışların Maliyeti
-2.247.656 -1.241.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.663 1.160.104
BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.663 1.160.104
Genel Yönetim Giderleri
-302.490 -173.283
Pazarlama Giderleri
-1.366.067 -880.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-45.065 -33.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.761 20.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.162 -2.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
698.640 90.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
158 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12 -1.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
698.786 89.232
Finansman Gelirleri
163.132 167.847
Finansman Giderleri
-322.896 -244.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
539.022 12.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-116.004 -4.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-155.823 -9.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.819 5.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
423.018 8.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
423.018 8.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.577 3.460
Ana Ortaklık Payları
400.441 4.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.048 -908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.560 -1.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.512 198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.512 198
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
272.725 49.210
Yabancı Para Çevrim Farkları
243.606 57.037
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
243.606 57.037
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.482 -9.815
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
37.482 -9.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.363 1.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.363 1.988
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.677 48.302
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
689.695 56.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.637 6.777
Ana Ortaklık Payları
635.058 49.568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010430


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: 0,00% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8193 Değişim: -0,04%
Düşük 16,7799 05.07.2022 Yüksek 16,8448
Açılış: 16,8262
17,5533 Değişim: 0,09%
Düşük 17,4976 05.07.2022 Yüksek 17,5834
Açılış: 17,5368
979,10 Değişim: 0,14%
Düşük 975,78 05.07.2022 Yüksek 980,90
Açılış: 977,78
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.