KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.01.2023 - 18:59
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2022
Karar Tarihi 05.01.2023
Genel Kurul Tarihi 30.01.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.01.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Gündemin 10. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Payların Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncu, "Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim" başlıklı 11'nci ve "Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi" başlıklı 14'ncü maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 21.12.2022 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
9 - Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 0,01 TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (21.12.2022) önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 4,45 TL (DörtTürk Lirası Kırkbeş kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Payların Devri" başlıklı 7'nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'ncu, "Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim" başlıklı 11'nci ve "Yönetim Kurulu Başkan Ve Yardımcısı Seçilmesi" başlıklı 14'ncü maddeleri ile "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3'ncü ve "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 10'ncu maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11 - Gündemin 10. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin karşılaşacağı maliyet tutarının 12.000.000,- TL (OnikiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin yapılmasından vazgeçilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına,
12 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2022 - 31.03.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2022-31.03.2023 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
16 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
17 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
18 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
20 - 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
21 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL DAVET İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Şirketimiz 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Divan İstanbul Otel Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1 Taksim-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094422


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.468 Değişim: 0,73% Hacim : 63.276 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 10.463 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6351 Değişim: 1,12%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,8901 Değişim: -0,04%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.450,80 Değişim: 2,50%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.453,49
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.