KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.08.2021 - 21:20
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -113.349.970 113.349.970 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -109.410 -1.157.548 -21.950.381 -23.217.339 6.762.956 -16.454.383
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.041.071 52.460.165 4.498.253 -546.644.023 -21.950.381 -150.137.121 195.591.191 45.454.070
Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 161.148.419 29.271.577 4.498.253 -546.644.023 110.543.634 -110.724.346 261.984.168 151.259.822
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 110.543.634 -110.543.634 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -463.924 -5.596.352 -2.244.267 -8.304.543 10.699.779 2.395.236
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
21.912.437 21.912.437
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 160.684.495 23.675.225 4.498.253 -436.100.389 -2.244.267 -119.028.889 294.596.384 175.567.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.099.737 7.893.049
Dönem Karı (Zararı)
-10.447.560 -28.939.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.447.560 -28.939.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.338.011 35.820.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 10.499.808 6.566.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 -199.861 -181.804
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-199.861 -181.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.934.817 816.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 648.882 330.516
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -2.677.459 485.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.801.023 15.678.167
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -14.807.721 -37.414.341
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 8.402.016 53.091.362
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -2.932
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -392.386 1.146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.006.073 15.609.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.548.301
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -2.548.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -9.896.045 -120.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.910.680 1.129.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.553.577 210.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 3.442.373 5.038.866
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 29.209 -190.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 9.956.270 945.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -123.073 -2.100.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -2.601.565 642.902
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 8.781.916 375.513
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 -2.245.160 2.247.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.117.133 -6.040.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.874.891 8.009.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -224.846 -116.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.131.404 1.939.988
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-13.199.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -386.413 -1.591.066
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -65.859
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
Not.33 2.454.050 3.596.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.172.123 -9.562.214
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.764.106 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 47.131.651 18.610.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -30.753.406 -16.266.661
Ödenen Faiz
Not.33 -22.970.228 -11.905.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
940.982 270.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.768 30.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
956.750 301.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 25.245.606 1.721.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 26.202.356 2.022.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.03.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 26.202.356 25.245.606
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.369.299 6.169.118
Ticari Alacaklar
Not.10 11.679.352 8.404.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 794.367 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 10.884.985 8.404.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 113.108.805 110.325.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 111.293.223 108.461.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 1.815.582 1.864.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
Not.13 3.238.766 3.036.690
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.024.703 8.133.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.024.703 8.133.082
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 10.533.462 8.239.094
ARA TOPLAM
186.156.743 169.554.251
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.156.743 169.554.251
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 19.307.077 19.866.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 19.307.077 19.866.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 71.364.777 67.642.714
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.314.053.478 1.253.130.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.405.266 3.426.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 294.208 311.674
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 294.208 311.674
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 29.958.430 26.965.532
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 27.123.563 26.617.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 2.834.867 348.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 38.299.597 26.817.896
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.476.682.833 1.398.161.628
TOPLAM VARLIKLAR
1.662.839.576 1.567.715.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 811.345.251 1.138.900.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 46.003.222 13.526.037
Ticari Borçlar
Not.10 23.016.024 20.212.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 798.186 699.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 22.217.838 19.512.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 6.605.571 3.518.771
Diğer Borçlar
Not.11 64.656.785 65.999.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 15.625.012 13.145.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 49.031.773 52.853.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 66.246.707 60.571.905
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 53.266.737 50.466.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 12.979.970 10.105.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.548.207 8.693.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 259.744 242.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.288.463 8.450.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 369.260 0
ARA TOPLAM
1.029.791.027 1.311.421.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.029.791.027 1.311.421.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 406.954.570 36.769.578
Diğer Borçlar
44.228.010 62.314.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 44.228.010 62.314.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.298.474 5.950.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 6.298.474 5.950.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.481.054 105.034.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.487.272.081 1.416.456.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -119.028.889 -110.724.346
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -996.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.684.495 161.148.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.684.495 161.148.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.675.225 29.271.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.675.225 29.271.577
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-436.100.389 -546.644.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.244.267 110.543.634
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.596.384 261.984.168
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
175.567.495 151.259.822
TOPLAM KAYNAKLAR
1.662.839.576 1.567.715.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 20.358.048 2.908.987
Satışların Maliyeti
Not.28 -19.508.015 -2.613.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
850.033 295.103
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
850.033 295.103
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -13.513.017 -3.112.496
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.181.805 -774.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 9.116.547 3.808.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -20.675.299 -17.107.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-25.403.541 -16.890.619
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 2.454.050 3.507.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -3.799.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.749.310 -13.383.395
Finansman Gelirleri
Not.33 14.807.721 37.414.341
Finansman Giderleri
Not.33 -8.402.016 -53.091.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.343.605 -29.060.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.896.045 120.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 9.896.045 120.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.447.560 -28.939.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.447.560 -28.939.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.203.293 -6.989.379
Ana Ortaklık Payları
-2.244.267 -21.950.381
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-468.699 -109.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-468.699 -109.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -468.699 -109.410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.311.495 12.594.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 13.311.495 12.594.787
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.842.796 12.485.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.395.236 -16.454.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 10.699.779 6.762.956
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -8.304.543 -23.217.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2988 Değişim: 0,05%
Düşük 9,2847 20.10.2021 Yüksek 9,3038
Açılış: 9,2943
10,8233 Değişim: -0,03%
Düşük 10,8098 20.10.2021 Yüksek 10,8427
Açılış: 10,8261
529,12 Değişim: 0,09%
Düşük 528,56 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.