KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2020 - 19:06
KAP ***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.261.182 -1.261.182 -294.527 -1.555.709
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -317.157.197 -12.744.027 -7.732.553 -153.462.342 145.729.789
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 274.317 20.798.453 -67.683.566 -46.610.796 17.364.829 -29.245.967
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 160.043.994 49.161.112 4.498.253 -329.901.224 -67.683.566 -54.343.349 170.827.171 116.483.822
Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -490.661 3.267.114 -42.730.502 -39.954.049 5.544.389 -34.409.660
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
919.712 919.712 919.712
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 181.616.347 51.514.886 4.498.253 -433.294.053 -42.730.502 -107.937.275 162.732.093 54.794.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.768.723 -36.543.444
Dönem Karı (Zararı)
-45.303.339 -86.672.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.303.339 -86.672.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.622.358 73.227.090
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 18.324.074 16.208.481
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.066 48.498
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.066 48.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.310.242 1.887.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 159.027 -128.505
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -3.469.269 2.016.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.721.478 20.397.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -13.881.554 -11.939.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 46.601.129 32.343.957
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 2.926 27.898
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -1.023 -35.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.714.703 33.415.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -983.483
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -983.483
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -6.809.589 2.253.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.626.663 -23.011.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -32.402.089 25.642.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -25.808.651 2.078.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -138.180 94.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -7.807.605 -5.298.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 9.303.105 -8.363.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 989.064 968.296
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -23.900.627 4.606.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 36.001.580 -35.119.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.136.740 -7.620.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.307.644 -36.456.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -461.079 -87.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.167.413 47.804.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 4.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -2.849.273 -1.249.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 0 -427.391
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -2.342.082 37.542.065
Alınan Faiz
Not.33 14.354.229 11.939.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.516 -10.253.456
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 39.337.343 2.286.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -23.048.000 25.248.940
Ödenen Faiz
Not.33 -16.637.859 -37.789.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.174 1.007.816
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
92.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.618 1.007.816
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.721.539 766.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 1.864.157 1.774.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.864.157 1.721.539
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.257.540 1.363.465
Ticari Alacaklar
Not.10 13.688.651 27.055.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 169.078 22.724.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 13.519.573 4.330.719
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 103.507.862 95.102.904
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 89.314.725 83.276.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 14.193.137 11.826.029
Stoklar
Not.13 4.224.215 4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 16.164.895 15.732.870
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 16.164.895 15.732.870
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 2.257.194 865.467
ARA TOPLAM
143.964.514 146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.964.514 146.127.179
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 19.586.676 503.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 19.586.676 503.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 53.793.783 51.110.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 834.139.765 807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 332.669 334.612
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 332.669 334.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 35.963.152 37.117.604
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 31.726.614 36.172.148
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 4.236.538 945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 14.624.091 7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
958.440.136 903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR
1.102.404.650 1.049.660.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 49.898.560 31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 248.346.413 180.947.311
Ticari Borçlar
Not.10 27.945.721 29.439.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 535.192 4.459.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 27.410.529 24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 2.777.204 3.873.633
Diğer Borçlar
Not.11 84.022.805 61.429.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 273.552 71.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 83.749.253 61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 36.017.407 60.087.324
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 21.808.734 38.952.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 14.208.673 21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 12.256.427 7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 259.447 197.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.996.980 7.532.902
ARA TOPLAM
461.264.537 375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.264.537 375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 580.075.308 575.779.773
Diğer Borçlar
Not.11 1.373.270 6.482.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 1.373.270 6.482.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.896.717 4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.896.717 4.099.637
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.345.295 586.362.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.609.832 961.376.114
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -107.937.275 -68.902.938
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -1.916.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.616.347 182.107.008
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.616.347 182.107.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.514.886 48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.514.886 48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-433.294.053 -329.820.282
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.730.502 -103.473.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
162.732.093 157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.794.818 88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.102.404.650 1.049.660.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 31.12.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 149.460.724 116.960.770 16.172.729 13.274.031
Satışların Maliyeti
Not.28 -86.264.404 -62.065.441 -17.332.759 -12.553.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.196.320 54.895.329 -1.160.030 720.545
BRÜT KAR (ZARAR)
63.196.320 54.895.329 -1.160.030 720.545
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -30.475.250 -28.465.319 -11.472.834 -7.503.728
Pazarlama Giderleri
Not.29 -10.482.500 -6.577.297 -9.377.996 -2.145.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 20.957.850 36.333.110 7.049.796 9.203.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -27.130.490 -38.375.324 -2.273.703 -7.119.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.065.930 17.810.499 -17.234.767 -6.845.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 11.735.366 10.403.875 2.515.234 3.536.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.801.296 28.214.374 -14.719.533 -3.308.979
Finansman Gelirleri
Not.33 3.780.608 18.592.249 2.305.669 232.796
Finansman Giderleri
Not.33 -83.694.832 -131.225.916 -17.886.299 -27.536.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.112.928 -84.419.293 -30.300.163 -30.612.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.809.589 -2.253.001 3.530.834 2.007.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 6.809.589 -2.253.001 3.530.834 2.007.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.303.339 -86.672.294 -26.769.329 -28.605.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.303.339 -86.672.294 -26.769.329 -28.605.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.572.837 -18.988.728 -845.070 -1.223.169
Ana Ortaklık Payları
-42.730.502 -67.683.566 -25.924.259 -27.382.638
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-504.328 261.778 -635.407 -46.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-504.328 261.778 -635.407 -46.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -635.811
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.422 Değişim: 0,70% Hacim : 5.079 Mio.TL Son veri saati : 10:38
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.409
16,7222 Değişim: 0,14%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7234
Açılış: 16,6984
17,4781 Değişim: -0,28%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
965,45 Değişim: -0,46%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.