" />

KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.09.2023 - 20:17
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 10.977.748 5.094.830
Satışların Maliyeti
17 -8.271.320 -4.088.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.706.428 1.006.389
BRÜT KAR (ZARAR)
2.706.428 1.006.389
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.478.547 -2.971.892
Pazarlama Giderleri
18 -395.733 -355.044
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.101 6.256.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -270.990 -218.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-419.741 3.716.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 639.189 4.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 34.799 -510.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.247 3.210.882
Finansman Gelirleri
20 0 9.389
Finansman Giderleri
20 -331.685 -251.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-77.438 2.968.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
422.775 -1.158.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 422.775 -1.158.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
345.337 1.810.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
345.337 1.810.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.724 -157.894
Ana Ortaklık Payları
372.061 1.968.655
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.833.073 -1.719.984
Dönem Karı (Zararı)
345.337 1.810.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
854.653 -3.648.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
215.762 215.762
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -143.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -143.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.061.666 -4.878.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.061.666 633.210
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.144.377
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.367.403
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-422.775 1.158.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
857.133 89.196
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.448.564 912.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
275.134 -34.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.173.430 947.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.747.333 -1.249.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.265.533 -548.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.481.800 -700.077
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-179.168 -578.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.284.622 350.517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.604 428.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.626 22.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
399.230 405.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.791 633.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.226.277 -678.226
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-400.585 -627.873
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.825.692 -50.353
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
55.740 57.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.828 212.795
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-77.828 212.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.057.123 -1.748.073
Kira Ödemeleri
-205.041 -35.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.009 63.667
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.847 407.351
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 407.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.847 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.847 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.767 17.288
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 17.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.767 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.767 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.507.459 -1.295.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.507.459 -1.295.345
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.153 1.929.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.157.612 634.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.157.612 650.153
Ticari Alacaklar
5 23.896.761 31.721.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
735.716 1.010.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.161.045 30.710.162
Diğer Alacaklar
7 19.640.012 8.892.679
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.077.616 3.812.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.562.396 5.080.596
Stoklar
8 4.337.382 4.158.214
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.961.106 11.016.929
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.538 7.949.820
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.938.568 3.067.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
279.948 5.675
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.936.033 1.636.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.936.033 1.636.292
ARA TOPLAM
55.208.854 58.080.954
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.208.854 58.080.954
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 94.709 16.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.709 16.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 85.396 61.603
Maddi Duran Varlıklar
11 2.338.574 2.549.493
Taşıtlar
72.676 75.606
Mobilya ve Demirbaşlar
1.519.794 1.658.939
Özel Maliyetler
746.104 814.948
Kullanım Hakkı Varlıkları
183.081 398.843
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.198.558 11.077.129
Şerefiye
12.294.829 10.150.000
Bilgisayar Yazılımları
894.446 917.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.283 9.850
Peşin Ödenmiş Giderler
9 626.695 855.494
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
626.695 855.494
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.673.993 1.192.105
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.201.006 16.151.548
TOPLAM VARLIKLAR
73.409.860 74.232.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 189.277 394.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
189.277 394.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
189.277 394.318
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 100.621 129.388
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
100.621 129.388
Ticari Borçlar
5 796.549 419.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 22.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
796.549 397.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.082.490 1.160.281
Diğer Borçlar
7 36.764.165 39.599.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 9.407
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.764.165 39.589.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
10 172.931 183.937
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 398.802 343.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
398.802 343.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
120.634 84.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
106.521 70.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.113 14.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.862.766 5.307.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.862.766 5.307.761
ARA TOPLAM
45.488.235 47.622.700
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.488.235 47.622.700
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.232.529 2.014.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.232.529 2.014.014
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.232.529 2.014.014
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.720.764 49.636.714
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.476.706 24.996.799
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-695.619 -561.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-695.619 -561.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -695.619 -561.993
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
16 960.447 960.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
470.021 -8.908.482
Net Dönem Karı veya Zararı
372.061 10.137.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
212.390 -401.011
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.689.096 24.595.788
TOPLAM KAYNAKLAR
73.409.860 74.232.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 -17.288 2.243.684 -52.881 136.112 960.447 -9.085.385 -5.079.039 10.095.650 -303.706 9.791.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
17.288 -266.214 -248.926 -18.648 -267.574
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.079.039 5.079.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.968.655 1.968.655 -157.894 1.810.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
203.335 203.335 203.335
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 0 2.243.684 150.454 136.112 960.447 -14.430.638 1.968.655 12.018.714 -480.248 11.538.466
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -561.993 136.112 960.447 -8.908.482 10.137.031 24.996.799 -401.011 24.595.788
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-758.528 -758.528 640.125 -118.403
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.137.031 -10.137.031 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
372.061 372.061 -26.724 345.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.626 -133.626 -133.626
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -695.619 136.112 960.447 470.021 372.061 24.476.706 212.390 24.689.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
345.337 1.810.761
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-133.626 203.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192.739 254.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.113 -50.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
59.113 -50.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.626 203.335
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.711 2.014.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.724 -157.894
Ana Ortaklık Payları
238.435 2.171.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198340


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.205 Değişim: 0,64% Hacim : 22.085 Mio.TL Son veri saati : 10:36
Düşük 11.194 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0985 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2792 Değişim: 0,23%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.631,39 Değişim: 0,66%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.