" />

KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 18:30
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.825.562 3.960.234
Satışların Maliyeti
20 -5.180.422 -2.175.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.645.140 1.784.353
BRÜT KAR (ZARAR)
1.645.140 1.784.353
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.234.854 -704.314
Pazarlama Giderleri
-862.612 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 830.638 1.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.529.702 -53.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.151.390 1.027.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -26.563 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.177.953 1.027.867
Finansman Gelirleri
23 61.025 11.409
Finansman Giderleri
22 -90.065 14.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.206.993 1.054.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
186.537 -327.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 186.537 -327.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.020.456 726.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.020.456 726.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-152.630 -31.323
Ana Ortaklık Payları
-867.826 757.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
568.878 -1.083.261
Dönem Karı (Zararı)
-1.020.456 726.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.020.456 726.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.456.252 392.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
94.745 52.276
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.343.971 12.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
684.755 12.501
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-647.217 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.306.433 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.536 327.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.088.935 -707.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.315.542 4.029.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.978 979.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.368.520 3.050.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.304.966 76.681
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-557.502 -117.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-747.464 194.334
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.408.590 1.895.953
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
561.858 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.914.559 -8.089.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
345.217 -140.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
345.217 -140.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
334.825 32.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.705.104 1.052.468
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
489.750 28.400
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.215.354 1.024.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
131.910 806.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.560 -372.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
75.887 -372.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.673 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.524.731 411.442
Kira Ödemeleri
-80.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-875.853 -1.494.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.144.757 -117.592
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.681.773 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462.984 -117.592
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462.984 -117.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.586.003 1.345.726
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.874.304 1.345.726
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-268.308 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.993 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.993 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.010.124 144.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.010.124 144.873
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
723.397 104.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.733.521 249.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.733.521 723.397
Ticari Alacaklar
6 14.466.856 10.475.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 52.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.466.856 10.422.904
Diğer Alacaklar
7 3.699.737 3.376.636
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.094.696 1.537.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.605.041 1.839.442
Stoklar
8 3.408.590 0
Canlı Varlıklar
8 0 561.858
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.479.641 20.394.200
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.652.589 17.973.508
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.827.052 2.420.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 105.952 8.877
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.387.468 828.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.387.468 828.617
ARA TOPLAM
38.281.765 36.369.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.281.765 36.369.467
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 27.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.234 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 0 15.228
Maddi Duran Varlıklar
12 3.904.875 405.391
Taşıtlar
120.940 0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.740.630 286.819
Özel Maliyetler
656.575 118.572
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.386.730 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.549.803 26.965
Şerefiye
6.697.001 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
811.644 0
Bilgisayar Yazılımları
30.353 26.965
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.805 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 903.859 921.722
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.385.771 1.369.306
TOPLAM VARLIKLAR
50.667.536 37.738.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 449.815 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
449.815 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
449.815 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 19.993
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 19.993
Ticari Borçlar
6 626.245 270.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
626.245 270.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 670.519 335.694
Diğer Borçlar
7 28.446.555 1.682.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
492.930 3.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.953.625 1.679.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 11.335 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 160.520 38.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
160.520 38.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 512.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 643.019 1.250.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.941 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
603.078 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.876.321 2.950.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.876.321 2.950.188
ARA TOPLAM
34.884.329 7.060.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.884.329 7.060.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 591.162 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
591.162 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
591.162 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 653.499 10.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
653.499 10.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.244.661 10.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.128.990 7.071.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.382.708 30.729.937
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 -2.992 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.713 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.713 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
16 960.447 17.059.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.078.430 -10.130.610
Net Dönem Karı veya Zararı
-867.826 431.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 155.838 -62.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.538.546 30.667.291
TOPLAM KAYNAKLAR
50.667.536 37.738.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 0 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Diğer Düzeltmeler
-25.795 -25.795 -25.795
Transferler
9.999 1.532.741 -1.542.740
Dönem Karı (Zararı)
757.484 757.484 -5.528 751.956
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.345.726 1.345.726 1.345.726
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 10.107.826 -10.130.610 757.484 24.104.496 -62.646 24.041.850
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291
Transferler
431.587 -431.587
Dönem Karı (Zararı)
-867.826 -867.826 -152.630 -1.020.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.713 1.713 1.713
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.992 620.593 617.601 371.114 988.715
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-16.098.717 -16.098.717 -16.098.717
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 -2.992 2.243.684 1.713 136.112 960.447 -9.078.430 -867.826 14.382.708 155.838 14.538.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.020.456 726.161
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 1.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.040 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-327 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-327 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.713 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.018.743 726.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.018.743 726.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959395


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.044 Değişim: -0,41% Hacim : 42.310 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8694 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6721 Değişim: -0,04%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.551,19 Değişim: 0,24%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.