KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.09.2020 - 22:28
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.960.234 10.829.050 2.982.272 1.110.000
Satışların Maliyeti
-2.175.881 -2.978.181 -1.229.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.784.353 7.850.869 1.752.326 1.110.000
BRÜT KAR (ZARAR)
1.784.353 7.850.869 1.752.326 1.110.000
Genel Yönetim Giderleri
-704.314 -412.341 -585.702 -386.314
Pazarlama Giderleri
-147.316 -406.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.609 418.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-53.781 -659.376 -34.570 -60.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.027.867 6.631.836 1.551.032 257.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.027.867 6.631.836 1.551.032 257.316
Finansman Gelirleri
11.409 6.500
Finansman Giderleri
14.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.054.035 6.631.836 1.557.532 257.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-327.874 203.048 -343.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-327.874 203.048 -343.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
726.161 6.834.884 1.213.962 257.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
726.161 6.834.884 1.213.962 257.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -28.559 -31.323 -151.140
Ana Ortaklık Payları
757.484 6.863.443 1.245.285 408.456
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.245.745 1.633.400
Dönem Karı (Zararı)
726.161 6.834.884
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
726.161 6.834.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
392.651 1.238.988
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.276 193.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.501 1.248.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.501 587
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
327.874 -203.048
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-869.854 -7.353.662
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.867.392 -18.549.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
979.315 -4.252.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.888.077 -14.296.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.681 -778.428
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.653 -891.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
194.334 113.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.895.953 2.971.930
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.089.193 1.647.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.229 277.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-140.229 277.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.745 262.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.468 6.309.298
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.400 3.859.746
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.024.068 2.449.552
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
806.440 504.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-372.111
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
248.958 720.210
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-1.494.703 913.190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.592 -47.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.592 -47.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.592 -47.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.345.726 -3.164.605
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.345.726
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.251.326
Kredilerden Nakit Girişleri
3.251.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.415.931
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.415.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.611 -1.579.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.611 -1.579.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.692 4.917.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.081 3.338.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 249.081 104.208
Ticari Alacaklar
6 3.162.446 7.192.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.758 1.009.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.132.688 6.183.249
Diğer Alacaklar
10 1.406.024 1.482.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 117.653 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.288.371 1.482.705
Stoklar
8 0 1.895.953
Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.775.089 16.769.383
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.888.718 15.390.566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.886.371 1.378.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 1.022.657 651.606
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.106.164 974.033
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 256.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.106.164 717.581
ARA TOPLAM
33.721.461 29.070.210
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.721.461 29.070.210
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 446.967 376.210
Arazi ve Arsalar
11 0 0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 0 0
Binalar
11 0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 0 0
Taşıtlar
11 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
11 344.468 333.884
Özel Maliyetler
11 102.499 42.326
Taşıyıcı Bitkiler
11 0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
11 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 32.466 37.907
Şerefiye
12 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
12 0 0
Diğer Haklar
12 0 0
Patentler
12 0 0
Markalar
12 0 0
Lisanslar
12 0 0
Bilgisayar Yazılımları
12 32.466 37.907
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 150.000 66.513
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 150.000 66.513
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 321.920 649.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
951.353 1.130.424
TOPLAM VARLIKLAR
34.672.814 30.200.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.371.255 1.371.255
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.371.255 1.371.255
Banka Kredileri
5 1.371.255 1.371.255
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 2.202 2.202
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
5 0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
5 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 2.202 2.202
Ticari Borçlar
6 875.736 1.015.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 875.736 1.015.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 314.341 281.596
Diğer Borçlar
10 2.670.920 1.618.452
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 28.400 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.642.520 1.618.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 835.336 28.896
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 835.336 28.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 449.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
18 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.250.295 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.297.791 2.212.063
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.297.791 2.212.063
ARA TOPLAM
10.617.876 8.230.084
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.617.876 8.230.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
Banka Kredileri
5 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.088 587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.088 587
Genel Karşılıklar
17 0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
17 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
17 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.088 587
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.630.964 8.230.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 24.104.496 22.027.081
Ödenmiş Sermaye
15 20.990.000 20.990.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 0
Birleşme Denkleştirme Hesabı
15 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
15 0
Sermaye Avansı
15 0
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
15 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.243.684 2.243.684
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
15 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
15 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.112 136.112
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
15 0
Yasal Yedekler
15 136.112 136.112
Diğer Yedekler
15 10.107.826 8.752.101
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -10.130.610 -11.637.556
Net Dönem Karı veya Zararı
15 757.484 1.542.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -62.646 -57.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.041.850 21.969.963
TOPLAM KAYNAKLAR
34.672.814 30.200.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -10.545.709 -358.012 13.426.522 -157.359 13.269.163
Diğer Düzeltmeler
-507.780 -507.780 128.800 -378.980
Transferler
-336.463 336.463
Dönem Karı (Zararı)
6.863.443 6.863.443 -28.559 6.834.884
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -11.389.952 6.841.894 19.782.185 -57.118 19.725.067
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Diğer Düzeltmeler
-25.795 -25.795 25.795 0
Transferler
9.999 1.532.741 -1.542.740
Dönem Karı (Zararı)
757.484 757.484 -31.323 726.161
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.345.726 1.345.726 1.345.726
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 10.107.826 -10.130.610 757.484 24.104.496 -62.646 24.041.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
726.161 6.834.884 1.213.962 257.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
726.161 6.834.884 1.213.962 257.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-31.323 -28.559 -31.323 -151.140
Ana Ortaklık Payları
757.484 6.863.443 1.245.285 408.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875801


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.