KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:19
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.429.862 3.448.874
Satışların Maliyeti
19 -1.137.732 -5.155.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.292.130 -1.706.416
BRÜT KAR (ZARAR)
4.292.130 -1.706.416
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.719.220 -6.366.768
Pazarlama Giderleri
20 -120.000 -41.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 495.207 361.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -394.879 -319.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-446.762 -8.072.352
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 157.890 4.465.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -373.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -12.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-288.872 -3.993.232
Finansman Giderleri
24 -517.102 -2.134.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-805.974 -6.127.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.664 625.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -288 -627.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 135.952 1.253.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-670.310 -5.501.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
-670.310 -5.501.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37.846 -1.247.865
Ana Ortaklık Payları
-632.464 -4.253.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 45.684 136.112 -6.264.152 2.371.501 6.289.145 -109 6.289.036
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 45.684 136.112 -6.264.152 2.371.501 6.289.145 -109 6.289.036
Transferler
2.371.501 -2.371.501
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.253.862 -4.253.862 -1.247.865 -5.501.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-417 34.846.352 34.845.935 34.845.935
Sermaye Arttırımı
10.990.000 2.198.000 13.188.000 0 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.787.083 0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862
Dönem Karı (Zararı)
0 -632.464 -632.464 -37.846 -670.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.451 -1.451 0 -1.451
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.021.241 0 -1.021.241 1.247.865 226.624
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 50.201.145 -37.847 50.163.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.224.207 -14.968.777
Dönem Karı (Zararı)
18 -670.310 -5.501.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
836.645 -851.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 665.217 788.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-164.727 -766.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -164.727 -54.674
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -712.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
346.651 367.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.366 14.810
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 344.285 352.236
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
153.394 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
153.394 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.780 12.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -135.952 -1.253.466
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.158 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.058.160 -8.520.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.692.444 -2.353.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 69.334.833 -71.597.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 234.142 -822.754
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.037.759 -874.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -795.651 860.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 517.654 400.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -58.723.667 65.825.579
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 3.221.052 40.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.224.495 -14.874.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -23.379
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -288 -71.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-328.256 -2.997.171
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.374.251
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 3.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -843.260
Ödenen Faiz
24 -486.146 -2.003.532
Alınan Faiz
23 157.890 473.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.075.507 19.496.923
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
18 0 13.188.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.075.507 6.308.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.556 1.530.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.556 1.530.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.420.854 1.889.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.241.298 3.420.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-670.310 -5.501.727
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.132 -325
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.451 -417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
319 92
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
319 92
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 34.846.352
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0 34.846.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.132 34.846.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-671.442 29.344.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -37.846 -1.247.865
Ana Ortaklık Payları
18 -633.596 30.592.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.241.298 3.420.854
Ticari Alacaklar
7 9.133.855 2.441.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 4.580.120 2.064.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.553.735 377.148
Diğer Alacaklar
8 6.815.436 75.934.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 1.269.673 75.692.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.545.763 241.721
Stoklar
9 588.612 822.754
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.927.858 890.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.927.858 851.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.608.237 1.824.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.608.237 1.824.223
ARA TOPLAM
27.315.296 85.333.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.315.296 85.333.624
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 -12.780
Maddi Duran Varlıklar
12 1.695.392 2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.284.540 37.315.774
Şerefiye
13 37.271.488 37.271.488
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13 13.052 44.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.935.156 2.003.843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.915.088 41.557.160
TOPLAM VARLIKLAR
68.230.384 126.890.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.042.076 4.748.555
Ticari Borçlar
7 235.863 1.031.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 68.234 65.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 167.629 966.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 941.288 423.634
Diğer Borçlar
8 7.785.877 66.704.664
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 1.330.564 58.668.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.455.313 8.036.201
Ertelenmiş Gelirler
10 3.261.345 40.293
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 155.368 18.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 3.105.977 22.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 145.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.412.411 1.217.291
ARA TOPLAM
16.678.860 74.311.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.678.860 74.311.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.191.340 1.560.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.802 20.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.802 20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 186.084 389.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.388.226 1.970.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.067.086 76.282.348
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.201.145 51.856.301
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.868 -417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.868 -417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.868 -417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.846.352 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34.846.352 34.846.352
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -7.380.671 -2.105.568
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -632.464 -4.253.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -37.847 -1.247.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.163.298 50.608.436
TOPLAM KAYNAKLAR
68.230.384 126.890.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746856


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.