KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 21:03
KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.832.052 1.672.918
Satışların Maliyeti
-932.136 -1.280.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.899.916 392.797
BRÜT KAR (ZARAR)
1.899.916 392.797
Genel Yönetim Giderleri
-5.345.476 -2.271.796
Pazarlama Giderleri
-120.000 -33.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
235.226 90.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-498.082 -288.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.828.416 -2.110.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.138.592 3.718.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -3.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.310.176 1.604.545
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-676.687 -1.749.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.633.489 -145.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
659.833 -351.936
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-285 -597.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
660.118 245.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.322 -497.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.322 -497.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.912 -5.882
Ana Ortaklık Payları
20.306.234 -491.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 45.684 136.112 -6.266.344 2.340.827 6.256.279 -109 6.256.170
Transferler
2.340.827 -2.340.827
Dönem Karı (Zararı)
-5.882 -5.882 -491.498 -497.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
200 34.846.352 34.846.552 34.846.552
Sermaye Arttırımı
10.990.000 2.198.000 13.188.000 13.188.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.753.959 1.753.959 109 1.754.068
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 200 34.846.352 136.112 -2.171.558 -5.882 56.038.908 -491.498 55.547.410
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436
Transferler
-4.253.862 4.253.862
Dönem Karı (Zararı)
20.306.234 20.306.234 -12.912 20.293.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.679 1.679 1.679
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.125.803 -1.125.803 1.247.865 122.062
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 1.262 34.846.352 136.112 -7.485.233 20.306.234 71.038.411 -12.912 71.025.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİ 686.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
664.156 686.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.780 -6.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-659.833 351.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.794.291 -13.363.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.208.892 -4.340.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.403.992 -6.853.761
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
313.716 -3.753.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.085 -746.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.100.706 1.006.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
430.271 267.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.466.472 920.001
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
623.303 135.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.858.131 -12.079.005
Ödenen Faiz
-702.074 -1.653.389
Alınan Faiz
157.873 272.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -6.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-285 -597.591
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.603.359
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.290.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -312.814
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -312.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.899.501 19.889.003
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 13.188.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.701.003
Kredilerden Nakit Girişleri
0 6.701.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.899.501 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.899.501 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-585.856 3.221.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-585.856 3.221.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.420.854 1.889.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.834.998 5.111.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.293.322 -497.380
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.343 160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.679 200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-336 -40
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-336 -40
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 34.846.352
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 34.846.352
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.343 34.846.512
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.294.665 34.349.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.912 -491.498
Ana Ortaklık Payları
20.307.577 34.840.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.834.998 3.420.854
Ticari Alacaklar
30.650.303 2.441.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 2.221.958 2.064.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.428.345 377.148
Diğer Alacaklar
15.510.224 75.934.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 9.356.816 75.692.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.153.408 241.721
Stoklar
9 509.038 822.754
Peşin Ödenmiş Giderler
881.014 890.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 30.000 39.085
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 851.014 851.014
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.844.290 1.824.223
ARA TOPLAM
52.229.867 85.333.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.229.867 85.333.624
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 -12.780
Maddi Duran Varlıklar
12 1.998.129 2.250.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.289.820 37.315.774
Şerefiye
13 37.271.488 37.271.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 18.332 44.286
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.306.055 2.003.843
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.594.004 41.557.160
TOPLAM VARLIKLAR
93.823.871 126.890.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.554.379 4.748.555
Ticari Borçlar
4.132.220 1.031.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 638.855 65.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.493.365 966.411
Diğer Borçlar
9.080.806 66.704.664
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 1.454.772 58.668.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.626.034 8.036.201
Ertelenmiş Gelirler
663.596 40.293
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 120.939 18.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 542.657 22.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.968.421 569.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 853.905 423.634
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.114.516 145.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.374.677 1.217.291
ARA TOPLAM
21.774.099 74.311.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.774.099 74.311.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 855.043 1.560.368
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.687 20.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.687 20.930
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 157.543 389.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.273 1.970.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.798.372 76.282.348
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.038.411 51.856.301
Ödenmiş Sermaye
18 20.990.000 20.990.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 1.262 -417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.262 -417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 1.262 -417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 34.846.352 34.846.352
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 34.846.352 34.846.352
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
18 34.846.352 34.846.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 136.112 136.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -7.485.233 -2.105.568
Net Dönem Karı veya Zararı
18 20.306.234 -4.253.862
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -12.912 -1.247.865
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.025.499 50.608.436
TOPLAM KAYNAKLAR
93.823.871 126.890.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 1,58% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9228 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2777 Değişim: 0,45%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,3394
Açılış: 31,1368
1.888,09 Değişim: 0,23%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.898,04
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.