KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 15:01
KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.750.000 -19.669 -705.981 2.024.350 0 2.024.350
Transferler
13 -705.981 705.981 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.021.354 -1.021.354 -115.773 -1.137.127
Sermaye Avansı
13 1.313.728 1.313.728 0 1.313.728
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13 0 99.800 99.800
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 1.313.728 -725.650 -1.021.354 2.316.724 -15.973 2.300.751
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.920.000 181.000 1.679.600 -725.650 -1.618.940 2.436.010 -101.863 2.334.147
Dönem Karı (Zararı)
13 -1.784.338 -1.784.338 -70.961 -1.855.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.173 1.173 0 1.173
Sermaye Arttırımı
13 47.480 47.480 0 47.480
Sermaye Avansı
13 574.148
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
574.148 0 574.148
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13 637.520 637.520 0 637.520
Dönem Sonu Bakiyeler
2.967.480 755.148 2.317.120 1.173 -2.344.590 -1.784.338 1.911.993 -172.824 1.739.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.025.655 689.889
Dönem Karı (Zararı)
-1.855.299 -1.137.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.855.299 -1.137.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
172.731 1.681.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 214.534 11.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8-12 20.500 -6.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 20.500 -6.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.051 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 33.051 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -95.354 -61.938
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4-20 0 1.738.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-330.056 103.014
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -392.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -392.160 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-14 -60.829 -14.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-14 -60.829 -14.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 70.668 11.806
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 70.668 11.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.265 106.045
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 52.265 106.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.012.624 647.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 0 -22.049
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.031 64.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.706 -8.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.706 -8.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.706 -8.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.150.891 1.413.528
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
685.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 685.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-226.126 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -226.126 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.692.017 1.413.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.530 2.094.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.530 2.094.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.963 51.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
231.493 2.145.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.127.826 2.140.165
Ticari Alacaklar
6 485.668 93.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 485.668 93.508
Diğer Alacaklar
7-24 143.753 100.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 57.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 143.753 43.060
Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.283 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.283 2.500
Diğer Dönen Varlıklar
14 46.393 29.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.1 46.393 29.647
ARA TOPLAM
1.832.923 2.366.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.832.923 2.366.240
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 4.932 4.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.2 4.932 4.182
Maddi Duran Varlıklar
9 56.814 53.420
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 34.624 32.586
Mobilya ve Demirbaşlar
9 22.190 20.834
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 330.372 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 598.051 503.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
990.169 560.630
TOPLAM VARLIKLAR
2.823.092 2.926.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
271.873 9.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 271.873 9.167
Banka Kredileri
5.2 423 9.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 271.450 0
Ticari Borçlar
6 274.023 203.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 274.023 203.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 68.580 53.655
Diğer Borçlar
7-24 210.469 158.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 191.079 146.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.3 19.390 12.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 157.360 157.360
ARA TOPLAM
982.305 581.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.305 581.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.813 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 72.813 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.1 72.813 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 28.805 10.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 28.805 10.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.618 10.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.923 592.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.911.993 2.436.010
Ödenmiş Sermaye
13 2.967.480 2.920.000
Sermaye Avansı
13 755.148 181.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 2.317.120 1.679.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.173 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 1.173 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.344.590 -725.650
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -1.784.338 -1.618.940
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -172.824 -101.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.739.169 2.334.147
TOPLAM KAYNAKLAR
2.823.092 2.926.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.535.237 2.003.699 413.275 22.710
Satışların Maliyeti
15 -993.601 -2.143.489 -203.154 -8.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
541.636 -139.790 210.121 14.235
BRÜT KAR (ZARAR)
541.636 -139.790 210.121 14.235
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -2.566.290 -1.412.716 -844.746 -634.652
Pazarlama Giderleri
16-17 -30.375 -48.591 0 -13.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 219.092 406.108 138.074 52.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -81.665 -4.076 -365 -604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.917.602 -1.199.065 -496.916 -582.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 0 5.853 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.917.602 -1.199.065 -491.063 -582.755
Finansman Gelirleri
0 0 3.073 0
Finansman Giderleri
21 -33.051 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.950.653 -1.199.065 -487.990 -582.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
95.354 61.938 2.962 96.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 95.354 61.938 2.962 96.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.855.299 -1.137.127 -485.028 -486.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.855.299 -1.137.127 -485.028 -486.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70.961 -115.773 -14.619 -44.016
Ana Ortaklık Payları
-1.784.338 -1.021.354 -470.409 -442.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12-22 1.173 0 3.791 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 1.504 0 4.860 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -331 0 -1.069 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -331 0 -1.069 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.173 0 3.791 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.854.126 -1.137.127 -481.237 -486.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70.961 -115.773 -14.619 -44.016
Ana Ortaklık Payları
-1.783.165 -1.021.354 -466.618 -442.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3097 Değişim: -0,86%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1135 Değişim: -0,85%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
788,46 Değişim: -0,92%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.