KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 12:30
KAP ***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.750.000 -19.669 2.730.331 0 2.730.331
Transferler
-19.669 19.669 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-352.071 -352.071 -352.071
Dönem Sonu Bakiyeler
2.750.000 -19.669 -352.071 2.378.260 0 2.378.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.755.048 0
Dönem Karı (Zararı)
-352.071 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.542 0
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -46.754 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
91.332 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 91.332 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -13.036 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.434.519 0
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.402.370 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.049 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.049 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -15.690 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 6.826 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.301 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-23 -32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.133 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.065 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 5.065 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.755.048 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.755.048 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.755.048 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.756.322 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.274 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.274 2.756.322
Finansal Yatırımlar
4 2.311.038 0
Diğer Alacaklar
6 9.049 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.690 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.690 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 0 5.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 5.065
ARA TOPLAM
2.337.051 2.761.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.337.051 2.761.387
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 46.754 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.903 0
Mobilya ve Demirbaşlar
17.851 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 18.584 5.548
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.338 5.548
TOPLAM VARLIKLAR
2.402.389 2.766.935
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 6.826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.826 0
Diğer Borçlar
6-23 17.303 36.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 0 32.434
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 17.303 4.170
ARA TOPLAM
24.129 36.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.129 36.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.129 36.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.378.260 2.730.331
Ödenmiş Sermaye
13 2.750.000 2.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -19.669
Net Dönem Karı veya Zararı
-352.071 -19.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.378.260 2.730.331
TOPLAM KAYNAKLAR
2.402.389 2.766.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.241.789 0 2.505.525 0
Satışların Maliyeti
15 -3.115.466 0 -2.333.579 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.323 0 171.946 0
BRÜT KAR (ZARAR)
126.323 0 171.946 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -758.555 0 -283.438 0
Pazarlama Giderleri
16 -735 0 -315 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 343.374 0 37.820 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -103.151 0 -98.960 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-392.744 0 -172.947 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.637 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-365.107 0 -172.947 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-365.107 0 -172.947 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.036 0 22.566 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.036 0 22.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.071 0 -150.381 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.071 0 -150.381 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-352.071 0 -150.381 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-352.071 0 -150.381 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-352.071 0 -150.381 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.