KAP ***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 46.438.172 30.160.325 22.986.923 15.336.398
Satışların Maliyeti
18 -25.434.616 -19.467.347 -14.020.931 -11.160.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.003.556 10.692.978 8.965.992 4.176.117
BRÜT KAR (ZARAR)
21.003.556 10.692.978 8.965.992 4.176.117
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.610.739 -3.832.560 -5.476.265 -1.427.737
Pazarlama Giderleri
19 -3.052.152 -3.253.897 -1.209.185 -1.281.932
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -364.528 -267.270 -59 -58.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.326.951 608.467 315.831 130.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.246.242 -2.398.387 -78.894 -738.644
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.056.846 1.549.331 2.517.420 799.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.056.846 1.549.331 2.517.420 799.666
Finansman Gelirleri
22 1.279.599 717.164 40.157 3.861
Finansman Giderleri
23 -7.095.976 -6.296.269 -1.686.276 -3.100.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.240.469 -4.029.774 871.301 -2.297.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.085.825 807.957 -218.872 460.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-382.719 -68.746 -167.903 -53.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-703.106 876.703 -50.969 514.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.154.644 -3.221.817 652.429 -1.836.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.154.644 -3.221.817 652.429 -1.836.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.154.644 -3.221.817 652.429 -1.836.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.262.369 -715.738
Dönem Karı (Zararı)
1.154.644 -3.221.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.980.945 768.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 1.255.923 1.279.678
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
413.870 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
413.870 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
440.257 41.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 440.257 41.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.667 347.040
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4 269.667 347.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 601.228 -899.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.397.958 1.737.085
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.486 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.070.080 -1.149.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -12.964 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.057.116 -1.151.996
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.326 169.037
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -24.965 176.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.361 -7.849
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -30.842.404 22.720
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.974.959 -674.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.923.060 1.232.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -6.519 3.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.929.579 1.229.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -345.338 97.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.617.326 74.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -1.607.784 62.396
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -9.542 12.463
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 2.889.628 1.551.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.331.727 411.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.662.876 76.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-668.851 335.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-26.262.369 -715.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.570.931 -6.405.658
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.570.931 -2.605.658
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -500.521 -459.942
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.070.410 -2.145.716
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -3.800.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.939.679 7.344.533
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.220.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 77.220.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.276.140 28.056.220
Kredilerden Nakit Girişleri
4 30.276.140 28.056.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.047.072 -20.597.060
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -53.047.072 -20.597.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-509.389 -114.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.106.379 223.137
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.106.379 223.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.520.413 3.093.698
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.626.792 3.316.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.628.278 4.520.413
Ticari Alacaklar
21.750.384 18.094.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 17.414 4.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.732.970 18.089.724
Diğer Alacaklar
865.878 838.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 694.760 729.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 171.118 109.270
Stoklar
7 43.806.737 12.964.333
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.222.287 5.247.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 225.889 424.221
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.879.252 68.525
ARA TOPLAM
105.378.705 42.157.546
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.378.705 42.157.546
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.693.136 5.724.762
Maddi Duran Varlıklar
8 46.137.382 46.327.615
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 320.921 473.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 13.921.725 11.231.970
Peşin Ödenmiş Giderler
15 229.985 139.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.303.149 63.897.939
TOPLAM VARLIKLAR
171.681.854 106.055.485
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.271.704 22.646.449
Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.271.704 22.646.449
Banka Kredileri
8.174.631 22.417.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
97.073 229.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 17.794.954 18.565.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.794.954 18.565.620
Ticari Borçlar
16.076.437 7.153.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 12.222 18.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.064.215 7.134.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 662.794 1.008.132
Diğer Borçlar
3.566.634 65.008
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.550.445 39.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.189 25.731
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.709.188 3.319.560
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 382.719 407.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 727.811 587.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
101.006 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
626.805 587.084
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 641.254 982.618
ARA TOPLAM
50.833.495 54.735.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.833.495 54.735.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.305.075 9.660.929
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.305.075 9.660.929
Banka Kredileri
2.099.166 9.414.516
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
205.909 246.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.561.665 1.222.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.561.665 1.222.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.631.382 3.030.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.498.122 13.913.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.331.617 68.648.691
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.350.237 37.406.794
Ödenmiş Sermaye
19.800.000 12.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
69.420.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.766.147 21.173.658
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.766.147 21.173.658
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.492.083 22.492.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.725.936 -1.318.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
132.312 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.077.134 2.677.788
Net Dönem Karı veya Zararı
1.154.644 1.555.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.350.237 37.406.794
TOPLAM KAYNAKLAR
171.681.854 106.055.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 -1.274.139 1.860.880 816.908 13.403.649 13.403.649
Transferler
816.908 -816.908 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-91.702
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 -1.365.841 2.677.788 -3.221.817 10.090.130 10.090.130
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.000.000 22.492.083 -1.318.425 2.677.788 1.555.348 37.406.794 37.406.794
Transferler
25.802 1.529.546 -1.555.348 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.644 1.154.644 1.154.644
Dönem Karı (Zararı)
1.154.644 1.154.644 1.154.644
Sermaye Arttırımı
7.800.000 7.800.000 7.800.000
Kar Payları
106.510 -2.130.200 -2.023.690 -2.023.690
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
69.420.000 69.420.000 69.420.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-407.511 -407.511 -407.511
Dönem Sonu Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.492.083 -1.725.936 132.312 2.077.134 1.154.644 113.350.237 113.350.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.154.644 -3.221.817 652.429 -1.836.801
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-407.511 -91.702 -360.784 -184.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-509.389 -114.627 -450.980 -233.159
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası
101.878 22.925 90.196 49.002
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.511 -91.702 -360.784 -184.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
747.133 -3.313.519 291.645 -2.020.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
747.133 -3.313.519 291.645 -2.020.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973671


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.578 Değişim: 0,18% Hacim : 13.308 Mio.TL Son veri saati : 14:28
Düşük 1.569 05.11.2021 Yüksek 1.580
Açılış: 1.576
9,7155 Değişim: 0,34%
Düşük 9,6664 05.11.2021 Yüksek 9,7468
Açılış: 9,6829
11,2101 Değişim: -0,14%
Düşük 11,1845 05.11.2021 Yüksek 11,2733
Açılış: 11,2262
560,32 Değişim: 0,30%
Düşük 557,05 05.11.2021 Yüksek 563,11
Açılış: 558,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.