KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:49
KAP ***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 23.419.227 19.834.951
Satışların Maliyeti
10 -14.163.166 -12.114.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.256.061 7.720.455
BRÜT KAR (ZARAR)
9.256.061 7.720.455
Genel Yönetim Giderleri
-3.383.955 -1.601.918
Pazarlama Giderleri
-1.727.839 -1.655.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
96.742 1.070.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-827.674 -666.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.413.335 4.868.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.252.879 473.413
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.666.214 5.341.467
Finansman Giderleri
-391.996 -193.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.274.218 5.147.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-668.966 -821.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.263.249 -1.337.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
594.283 516.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.605.252 4.326.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.605.252 4.326.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.605.252 4.326.179
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00018000 0,00022000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.363 5.444.413
Dönem Karı (Zararı)
3.605.252 4.326.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.380.456 2.409.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.975.354 1.981.340
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -835.967 -319.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
432.986 328.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
432.986 328.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-860.883 -402.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.252.879 -473.413
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
391.996 70.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
668.966 821.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.878.518 -1.049.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.309.317 -13.439.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.062.978 2.191.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.956.951 -1.979.742
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.880.804 -1.522.074
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
52.952.544 13.008.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.378.988 692.059
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.107.190 5.685.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-546.827 -240.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
832.321 468.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -420.558 -5.213
Alınan Faiz
1.252.879 473.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.370.779 -5.991.879
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.988.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -978.783 -932.531
Ödenen Faiz
-391.996 -70.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.905 -79.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.905 -79.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 300.644 401.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 322.549 321.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 322.549 300.644
Finansal Yatırımlar
7.960 6.810
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7.960 6.810
Ticari Alacaklar
111.753.414 61.835.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 390.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 111.753.414 61.445.139
Diğer Alacaklar
28.479.861 26.698.982
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 28.475.433 26.636.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.428 62.315
Stoklar
7 38.338.877 32.154.258
Peşin Ödenmiş Giderler
830.359 1.479.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
830.359 1.479.806
ARA TOPLAM
179.733.020 122.476.298
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.733.020 122.476.298
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 63.571.949 64.426.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.322.272 14.153.419
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
808.419 797.237
Peşin Ödenmiş Giderler
671.588 741.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.374.228 80.118.487
TOPLAM VARLIKLAR
263.107.248 202.594.785
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.613.630 3.443.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.613.630 3.443.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.613.630 3.443.016
Ticari Borçlar
15.529.104 17.409.908
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 751.496 275.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.777.608 17.134.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.869.086 2.005.284
Diğer Borçlar
2.209.623 2.187.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.209.623 2.187.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.426.115 9.435.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.263.249 1.234.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.507.950 2.111.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.507.950 2.111.422
ARA TOPLAM
91.418.757 37.827.747
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.418.757 37.827.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.529.138 11.069.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 13.529.138 11.069.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.529.138 11.069.551
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.283 137.888
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.185.226 15.224.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.185.226 15.224.965
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.821.769 5.887.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.636.416 32.320.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
127.055.173 70.147.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.052.075 132.446.823
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.933.628 50.933.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.933.628 50.933.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.654.900 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
278.728 278.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-174.094.529 -180.591.588
Net Dönem Karı veya Zararı
3.605.252 6.497.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.052.075 132.446.823
TOPLAM KAYNAKLAR
263.107.248 202.594.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
283.983 4.326.179 4.610.162 4.610.162
Dönem Karı (Zararı)
4.326.179 4.326.179 4.326.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
283.983 283.983 283.983
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -192.354 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 129.804.861 129.804.861
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 130.275.943 130.275.943
Transferler
6.497.059 -4.326.179 2.170.880 2.170.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.605.252 3.605.252 3.605.252
Dönem Karı (Zararı)
3.605.252 3.605.252 3.605.252
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -174.094.529 3.605.252 136.052.075 136.052.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.605.252 4.326.179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 283.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
354.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 283.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.605.252 4.610.162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.605.252 4.610.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935976


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,49% Hacim : 3.806 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.405
8,6645 Değişim: 0,28%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,6810
Açılış: 8,64
10,3520 Değişim: 0,40%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,3754
Açılış: 10,3104
496,67 Değişim: 0,49%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 496,87
Açılış: 494,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.