KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.02.2024 - 20:25
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.176.996 9.351.244
Satışların Maliyeti
13, 14 -3.610.409 -4.502.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.566.587 4.848.838
BRÜT KAR (ZARAR)
2.566.587 4.848.838
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -29.662.832 -27.162.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
60.607 5.673.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.035.638 -16.639.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105.120 805.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.930.518 -15.833.980
Finansman Gelirleri
15 105.104.724 85.002.948
Finansman Giderleri
15 -7.186.590 -87.260
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-86.426.732 -168.044.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.439.116 -98.962.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.452.021 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -17.452.021 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.891.137 -98.962.534
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.891.137 -98.962.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.891.137 -98.962.534
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,04721000 -0,17943000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.820.680 -67.096.159
Dönem Karı (Zararı)
-32.891.137 -98.962.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
243.400.725 -41.236.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6,7,8 19.849.206 21.298.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-280.761 -1.022.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 293.490 2.096.114
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -574.251 -3.118.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -47.569.369 -61.551.267
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -47.569.369 -61.551.267
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17.452.021 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.091.956 39.361
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 255.041.584 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.177.881 79.443.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
235.506 156.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
235.506 156.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.773.799 4.348.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.773.799 4.348.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.658 4.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.721.717 107.557.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.336.575 114.838.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-614.858 -7.281.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.911.561 -32.623.901
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.911.561 -32.623.901
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.331.707 -60.755.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.713.944 -6.340.228
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -797.083 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
814.080.145 -174.017.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,7 -460.034.602 -174.017.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,7 -460.034.602 -174.017.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.274.114.674 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11 1.543.067 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 1.543.067 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.020.443.892 -241.113.416
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.020.443.892 -241.113.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.684.568 401.797.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.181.128.460 160.684.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.185.747.088 160.853.646
Ticari Alacaklar
4 11.426 246.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.426 246.932
Diğer Alacaklar
1.078.594 3.174.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.078.594 3.174.817
Stoklar
4.103 6.761
Peşin Ödenmiş Giderler
9 51.182 79.608
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9,18 36.099 64.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.083 14.943
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
1.186.892.393 164.361.764
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.186.892.393 164.361.764
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.010 16.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.010 16.494
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 118.059.833 133.784.877
Maddi Duran Varlıklar
7 751.893.674 293.931.425
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 94.103.945 96.087.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 112.507 181.022
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.501 835
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.501 835
Diğer Duran Varlıklar
9 20.617.266 25.546.654
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9 20.617.266 25.546.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
984.798.736 549.548.619
TOPLAM VARLIKLAR
2.171.691.129 713.910.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 46.361.507 70.209.159
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,18 43.759.001 66.991.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.602.506 3.217.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
384.887 615.646
Diğer Borçlar
1.441.366 810.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.441.366 810.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.841.285 12.847.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 7.841.285 12.847.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 14.738.077
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.271 1.054.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 44.617 73.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
435.654 981.005
ARA TOPLAM
71.247.393 85.537.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.247.393 85.537.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 261.096.295 285.242.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 261.096.295 285.242.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.184.443 2.777.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.184.443 2.777.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.280.738 288.020.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.528.131 373.557.789
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.838.162.998 340.352.594
Ödenmiş Sermaye
11 6.967.091 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.011.707.721 1.011.616.209
Geri Alınmış Paylar (-)
11 0 -18.815.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.274.114.674 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.385 14.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.385 14.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.385 14.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.693.645 22.509.098
Yasal Yedekler
3.693.645 3.693.645
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 18.815.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-425.445.381 -581.524.431
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.891.137 -98.962.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.838.162.998 340.352.594
TOPLAM KAYNAKLAR
2.171.691.129 713.910.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 1.011.616.209 -18.815.451 22.509.098 -420.711.740 -160.812.691 439.300.961 439.300.961
Transferler
-160.812.691 160.812.691 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 14.167 -98.962.534 98.948.367 98.948.367
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 1.011.616.209 -18.815.451 14.167 22.509.098 -581.524.431 -98.962.534 340.352.594 340.352.594
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 1.011.616.209 -18.815.451 14.167 22.509.028 -581.524.431 -98.962.534 340.352.594 340.352.594
Transferler
-98.962.534 98.962.534 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 2.218 -32.891.137 -32.888.919 -32.888.919
Sermaye Arttırımı
1.451.555 91.512 1.274.114.674 1.275.657.741 1.275.657.741
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 18.815.451 -18.815.453 255.041.584 255.041.582 255.041.582
Dönem Sonu Bakiyeler
11 6.967.091 1.011.707.721 1.274.114.674 16.385 3.693.645 -425.445.381 -32.891.137 1.838.162.998 1.838.162.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.891.137 -98.962.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 2.218 14.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 2.218 14.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10 2.218 14.167
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.888.919 -98.948.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.888.919 -98.948.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253185


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5991 Değişim: 0,38%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7262 Değişim: -0,02%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,03 Değişim: 0,46%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.