KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2023 - 20:08
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.398.333 2.379.484 1.205.792 1.196.315
Satışların Maliyeti
13, 14 -1.646.526 -1.098.791 -631.081 -544.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
751.807 1.280.693 574.711 652.049
BRÜT KAR (ZARAR)
751.807 1.280.693 574.711 652.049
Genel Yönetim Giderleri
14, 15 -3.182.401 -2.270.226 -1.627.365 -1.121.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.326 2.662.061 5.141 19.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.078 -361 -6.711 -361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.426.346 1.672.167 -1.054.224 -450.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 43.397 140.168 23.948 13.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.382.949 1.812.335 -1.030.276 -437.426
Finansman Gelirleri
18 18.090.458 26.648.177 15.618.732 14.098.056
Finansman Giderleri
18 -34.548 -21.595 -21.637 -11.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.672.961 28.438.917 14.566.819 13.649.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.672.961 28.438.917 14.566.819 13.649.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.672.961 28.438.917 14.566.819 13.649.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.672.961 28.438.917 14.566.819 13.649.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,02842000 0,05156000 0,02641000 0,02470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.550.889 25.229.498
Dönem Karı (Zararı)
15.672.961 28.438.917
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.445.869 -7.425.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8, 9 1.000.595 1.025.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
331.966 654.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 332.480 568.487
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 -514 85.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-427.276 -6.734.669
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -461.823 -6.756.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 34.547 21.595
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.307.757 -2.229.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.397 -140.168
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -43.397 -140.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.584.790 1.196.441
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.364 130.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
146.364 130.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.766.540 8.008.233
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.190.473 8.976.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.423.933 -967.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.296.824 973.421
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.296.824 973.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.624.938 -7.915.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.624.938 -7.915.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.811.882 22.210.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 739.007 3.019.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.568.957 -42.864.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.397 140.168
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 17 43.397 140.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.074.177 -50.156.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -95.074.177 -50.156.148
Alınan Faiz
461.823 7.151.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.547 -21.595
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -34.547 -21.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.052.615 -17.656.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.052.615 -17.656.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.518.797 147.530.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 47.466.182 129.874.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.470.123 97.621.410
Ticari Alacaklar
4 3.498 149.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.498 149.862
Stoklar
5 4.103 4.103
Peşin Ödenmiş Giderler
10 172.738 47.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,21 83.322 38.601
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 89.416 9.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.187.776 1.926.783
Diğer Dönen Varlıklar
3.533 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.533 0
ARA TOPLAM
48.841.771 99.749.828
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.841.771 99.749.828
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 10.010
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 14.711.554 15.355.728
Maddi Duran Varlıklar
8 236.372.335 141.304.257
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 22.863.446 23.114.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.044 19.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.959 459
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.959 459
Diğer Duran Varlıklar
10 16.996.995 15.504.158
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 16.996.995 15.504.158
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.977.343 195.308.752
TOPLAM VARLIKLAR
339.819.114 295.058.580
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 72.376.187 42.609.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,21 71.847.515 40.657.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 528.672 1.952.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 263.169 373.633
Diğer Borçlar
10 1.899.182 491.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.899.182 491.894
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.797.772 4.746.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.797.772 4.746.583
Kısa Vadeli Karşılıklar
639.471 639.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.617 44.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 594.854 595.368
ARA TOPLAM
79.975.781 48.861.742
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.975.781 48.861.742
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 51.331.865 53.690.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 51.331.865 53.690.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.023.776 1.685.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.023.776 1.685.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.355.641 55.376.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
133.331.422 104.238.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.487.692 190.820.209
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.384.510 -1.379.032
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.384.510 -1.379.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.384.510 -1.379.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.073.352 87.148.108
Net Dönem Karı veya Zararı
15.672.961 41.925.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.487.692 190.820.209
TOPLAM KAYNAKLAR
339.819.114 295.058.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.387.630 3.680.616 43.091.071 44.057.037 148.886.367 148.886.367
Transferler
44.057.037 -44.057.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.766 28.438.917 28.440.683 28.440.683
Dönem Karı (Zararı)
28.438.917 28.438.917 28.438.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 1.766 1.766 1.766
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.385.864 3.680.616 87.148.108 28.438.917 177.327.050 177.327.050
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.379.032 3.680.616 87.148.108 41.925.244 190.820.209 190.820.209
Transferler
41.925.244 -41.925.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.478 15.672.961 15.667.483 15.667.483
Dönem Karı (Zararı)
15.672.961 15.672.961 15.672.961
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -5.478 -5.478 -5.478
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.510 3.680.616 129.073.352 15.672.961 206.487.692 206.487.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.672.961 28.438.917 14.566.819 13.649.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 -5.478 1.766 -108.497 458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -5.478 1.766 -108.497 458
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 -5.478 1.766 -108.497 458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.667.483 28.440.683 14.458.322 13.649.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.667.483 28.440.683 14.458.322 13.649.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176754


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.