KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:50
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.649.685 3.677.812 1.228.669 1.233.781
Satışların Maliyeti
13,14 -1.934.262 -2.062.764 -593.192 -685.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.715.423 1.615.048 635.477 547.852
BRÜT KAR (ZARAR)
1.715.423 1.615.048 635.477 547.852
Genel Yönetim Giderleri
14,15 -2.243.253 -2.133.705 -699.424 -724.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.115 24.622 2.269 8.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-261 -332 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-508.976 -494.367 -61.678 -167.911
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.404.980 36.991 0 3.349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -5.521.644 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.625.640 -457.376 -61.678 -164.562
Finansman Gelirleri
17 23.130.513 17.875.170 6.674.918 7.182.124
Finansman Giderleri
17 -2.993.533 -1.809.724 -1.773.376 -2.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.511.340 15.608.070 4.839.864 7.015.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -3.233.920 0 -1.488.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -3.233.920 0 -1.488.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03356000 0,02244000 0,00876000 0,01002000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.608.991 5.520.853
Dönem Karı (Zararı)
18.511.340 12.374.150
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.283.104 -4.276.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8,9 1.719.533 1.860.828
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
551.892 505.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 158.980 105.111
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 392.912 399.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.134.238 -6.287.982
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -12.158.071 -6.294.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 23.833 6.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 0 3.233.920
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.536.955 -3.550.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.116.664 -36.991
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.116.664 -6.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -30.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.056.213 -139.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.643 29.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.643 29.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.499 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.241.147 -188.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-376.271 -220.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.617.418 32.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.891 125.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-134.891 125.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.185 -106.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-99.185 -106.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.284.449 7.958.979
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -675.458 -2.438.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.957.535 -18.266.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.628.646 6.060
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,16 4.628.646 6.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.112.544 -293.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -11.112.544 -293.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 30.931
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.000
Alınan Faiz
11.441.433 6.625.927
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -24.622.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.833 -6.376
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -23.833 -6.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.542.693 -12.752.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.542.693 -12.752.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740.351 128.703.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.283.044 115.951.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 129.289.311 114.029.980
Ticari Alacaklar
4 52.389 100.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 52.389 100.032
Stoklar
5 4.103 5.602
Peşin Ödenmiş Giderler
10 21.662 19.148
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10,20 6.511 15.530
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.151 3.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 4.198.102 3.522.644
Diğer Dönen Varlıklar
10 500.916 410.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 500.916 410.340
ARA TOPLAM
134.066.483 118.087.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.066.483 118.087.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.010 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.057.485 18.126.480
Maddi Duran Varlıklar
8 20.382.003 15.287.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 23.742.810 24.119.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.934 21.931
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.318 605
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.318 605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.216.560 57.562.764
TOPLAM VARLIKLAR
195.283.043 175.650.510
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 2.835.814 533.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,20 77.744 454.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.758.070 79.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 73.297 277.743
Diğer Borçlar
10 265.236 11.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 265.236 11.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.767.827 4.765.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.767.827 4.765.623
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.888.701 1.504.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 44.616 52.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.844.085 1.451.173
ARA TOPLAM
9.830.875 7.092.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.830.875 7.092.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.938.890 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.938.890 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 59.569.077 63.108.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 59.569.077 63.108.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 610.436 626.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 610.436 626.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.118.403 63.735.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.949.278 70.828.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.333.765 104.822.425
Ödenmiş Sermaye
12 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
12 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.394.535 -1.394.535
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.535 -1.394.535
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.394.535 -1.394.535
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.680.616 3.680.616
Yasal Yedekler
12 840.870 840.870
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
12 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.091.071 26.398.035
Net Dönem Karı veya Zararı
18.511.340 16.693.036
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.333.765 104.822.425
TOPLAM KAYNAKLAR
195.283.043 175.650.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.780 12.374.150 12.372.370 12.372.370
Dönem Karı (Zararı)
12.374.150 12.374.150 12.374.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.780 -1.780 -1.780
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 12.374.150 100.503.539 100.503.539
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 16.693.036 104.822.425 104.822.425
Transferler
16.693.036 -16.693.036 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.511.340 18.511.340 18.511.340
Dönem Karı (Zararı)
18.511.340 18.511.340 18.511.340
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 43.091.071 18.511.340 123.333.765 123.333.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.511.340 12.374.150 4.839.864 5.526.712
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 0 -1.780 0 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 0 -1.780 0 -55
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11 0 -1.780 0 -55
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.511.340 12.372.370 4.839.864 5.526.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.511.340 12.372.370 4.839.864 5.526.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7026 Değişim: 0,29%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,5074 Değişim: -0,01%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
778,26 Değişim: -0,11%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.