KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:17
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.677.812 3.653.837 1.233.781 1.231.456
Satışların Maliyeti
12-13 -2.062.764 -1.819.312 -685.929 -586.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.615.048 1.834.525 547.852 645.410
BRÜT KAR (ZARAR)
1.615.048 1.834.525 547.852 645.410
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -2.133.705 -1.953.530 -724.618 -570.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 24.622 33.782 8.855 15.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -332 -104 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-494.367 -85.327 -167.911 90.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 36.991 47.300 3.349 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-457.376 -38.027 -164.562 90.402
Finansman Gelirleri
17 17.875.170 20.692.571 7.182.124 6.727.733
Finansman Giderleri
17 -1.809.724 -3.107.904 -2.235 -2.213.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.608.070 17.546.640 7.015.327 4.604.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.233.920 -3.649.434 -1.488.615 -997.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.233.920 -3.649.434 -1.488.615 -997.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02244000 0,02520000 0,01002000 0,00654000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.520.853 -3.209.695
Dönem Karı (Zararı)
12.374.150 13.897.206
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.374.150 13.897.206
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.276.125 -13.498.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.860.828 1.521.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
505.017 461.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 105.111 116.601
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 399.906 344.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.287.982 -15.564.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.294.358 -15.567.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 6.376 3.083
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.233.920 3.649.434
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.550.917 -3.517.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -36.991 -47.300
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.060 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -30.931 -47.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.046 -141.387
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.855 30.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.855 30.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 647
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.518 5.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-220.966 109.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.448 -103.975
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.927 -25.948
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
125.927 -25.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.957 -152.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.957 -152.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.958.979 257.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.438.126 -3.467.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.266.706 14.873.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.060 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.915.624 -967.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -293.451 -967.064
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.622.173 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.931 53.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -14.000 0
Alınan Faiz
6.625.927 15.787.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.376 -3.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -6.376 -3.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.752.229 11.660.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.752.229 11.660.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
128.703.836 114.073.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 115.951.607 125.734.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 116.404.908 129.488.706
Ticari Alacaklar
4 29.910 59.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.910 59.765
Stoklar
5 7.016 7.663
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.506 7.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 30.524 5.505
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.982 2.488
Diğer Dönen Varlıklar
9 337.699 265.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 337.699 265.983
ARA TOPLAM
116.821.039 129.830.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.821.039 129.830.110
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 18.483.282 19.544.928
Maddi Duran Varlıklar
7 15.397.880 15.511.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 24.267.567 23.260
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.059 331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.059 331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.157.416 35.086.892
TOPLAM VARLIKLAR
174.978.455 164.917.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 165.325 353.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 60.455 281.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 104.870 72.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 205.448 111.139
Diğer Borçlar
9 42.416 10.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.416 10.798
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.766.831 4.779.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.766.831 4.779.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.184.841 389.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.094.397 2.706.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 37.632 49.247
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.056.765 2.656.859
ARA TOPLAM
9.459.258 8.350.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.459.258 8.350.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 64.300.669 67.839.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 64.300.669 67.839.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 714.989 596.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 714.989 596.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.015.658 68.435.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.474.916 76.785.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.503.539 88.131.169
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.394.535 -1.392.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.394.535 -1.392.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.394.535 -1.392.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.680.616 3.455.669
Yasal Yedekler
11 840.870 615.923
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.398.035 9.437.681
Net Dönem Karı veya Zararı
12.374.150 17.185.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.503.539 88.131.169
TOPLAM KAYNAKLAR
174.978.455 164.917.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.796 13.897.206 13.895.410 13.895.410
Dönem Karı (Zararı)
13.897.206 13.897.206 13.897.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.796 0 -1.796 -1.796
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.507 3.455.669 9.437.681 13.897.206 84.851.322 84.851.322
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 17.185.301 88.131.169 88.131.169
Transferler
224.947 16.960.354 -17.185.301 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.780 12.374.150 12.372.370 12.372.370
Dönem Karı (Zararı)
12.374.150 12.374.150 12.374.150
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.780 -1.780 -1.780
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.394.535 3.680.616 26.398.035 12.374.150 100.503.539 100.503.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.374.150 13.897.206 5.526.712 3.606.457
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.780 -1.796 -55 -64
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.780 -1.796 -55 -64
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.780 -1.796 -55 -64
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.372.370 13.895.410 5.526.657 3.606.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.372.370 13.895.410 5.526.657 3.606.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884427


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.