KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2020 - 19:04
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 4.885.826 4.524.751
Satışların Maliyeti
12-13 -2.595.114 -2.408.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.290.712 2.115.816
BRÜT KAR (ZARAR)
2.290.712 2.115.816
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -3.226.199 -2.475.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 143.802 137.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -104 -16.370
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-791.789 -238.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 64.952 43.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-726.837 -195.798
Finansman Gelirleri
17 25.592.968 23.526.015
Finansman Giderleri
17 -3.109.561 -6.314.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.756.570 17.015.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.571.269 -3.685.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.571.269 -3.685.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.185.301 13.330.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.185.301 13.330.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.185.301 13.330.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03116000 0,02417000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.703.012 70.920.578
Dönem Karı (Zararı)
17.185.301 13.330.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.185.301 13.330.442
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.567.217 61.655.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 2.019.505 1.957.818
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
640.094 -43.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 138.005 94.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 84.296 -6.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 417.793 -131.681
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -19.004.921 -14.609.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.009.661 -14.611.897
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.740 2.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.571.269 3.685.096
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-4.728.212 70.709.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.952 -43.199
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -11.254 -813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -53.698 -42.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.706 -53.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
832 -34.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
832 -35.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
808 324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.612 63.779
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.417 41.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.195 21.954
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.248 -33.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
202.248 -33.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.794 -49.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-191.794 -49.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
669.790 74.932.260
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.372.802 -4.011.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.337.986 11.952.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.599 1.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.599 1.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-997.959 -663.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -997.959 -663.393
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.557 47.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -1.092.989
Alınan Faiz
19.264.789 13.660.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.740 -80.239
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -77.409
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -77.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -4.740 -2.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.630.234 82.793.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.630.234 82.793.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.073.602 31.280.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 128.703.836 114.073.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 129.488.706 115.113.600
Ticari Alacaklar
4 59.765 60.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 59.765 60.597
Stoklar
5 7.663 8.471
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.993 6.636
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 5.505 4.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.488 2.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 265.983 75.255
ARA TOPLAM
129.830.110 115.264.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.830.110 115.264.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 19.544.928 21.015.731
Maddi Duran Varlıklar
7 15.511.745 15.067.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 23.260 24.590
Peşin Ödenmiş Giderler
9 331 622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 331 622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.086.892 36.114.933
TOPLAM VARLIKLAR
164.917.002 151.379.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 353.843 314.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 281.421 245.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 72.422 69.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 111.139 95.290
Diğer Borçlar
9 10.798 8.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.798 8.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.779.332 4.763.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.779.332 4.763.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 389.047 6.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.706.106 2.197.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 49.247 42.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.656.859 2.154.770
ARA TOPLAM
8.350.265 7.385.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.350.265 7.385.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 67.839.085 72.582.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 67.839.085 72.582.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 596.483 455.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 596.483 455.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.435.568 73.038.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.785.833 80.423.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.131.169 70.955.912
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.392.755 -1.382.711
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.392.755 -1.382.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.392.755 -1.382.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.455.669 2.839.746
Yasal Yedekler
11 615.923 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.437.681 -3.276.838
Net Dönem Karı veya Zararı
17.185.301 13.330.442
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.131.169 70.955.912
TOPLAM KAYNAKLAR
164.917.002 151.379.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.401 13.330.442 13.326.041 0 13.326.041
Dönem Karı (Zararı)
13.330.442 13.330.442 0 13.330.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -4.401 -4.401 0 -4.401
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -77.409 77.709 -77.409 -77.409 0 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.044 17.185.301 17.175.257 0 17.175.257
Dönem Karı (Zararı)
17.185.301 17.185.301 0 17.185.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -10.044 -10.044 0 -10.044
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.392.755 3.455.669 9.437.681 17.185.301 88.131.169 0 88.131.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.185.301 13.330.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10 -10.044 -4.401
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -10.044 -4.401
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.044 -4.401
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.175.257 13.326.041
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.175.257 13.326.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817056


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2985 Değişim: 0,23%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0746 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
489,53 Değişim: 0,08%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.