KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:20
KAP ***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.653.837 3.294.360 1.231.456 1.033.128
Satışların Maliyeti
12-13 -1.819.312 -1.543.751 -586.046 -532.067
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.834.525 1.750.609 645.410 501.061
BRÜT KAR (ZARAR)
1.834.525 1.750.609 645.410 501.061
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -1.953.530 -1.697.658 -570.454 -571.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 33.782 85.227 15.446 9.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -104 -15.564 0 -11.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-85.327 122.614 90.402 -72.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 47.300 39.981 0 485
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.027 162.595 90.402 -71.720
Finansman Gelirleri
17 20.692.571 17.185.518 6.727.733 12.231.579
Finansman Giderleri
17 -3.107.904 -2.167.291 -2.213.898 -2.086.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.546.640 15.180.822 4.604.237 10.073.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.649.434 -3.289.720 -997.780 -2.219.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.649.434 -3.289.720 -997.780 -2.219.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,02520000 0,02156000 0,00654000 0,01424000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.209.695 77.243.704
Dönem Karı (Zararı)
13.897.206 11.891.102
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.897.206 11.891.102
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.980.185 -4.351.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-13 1.521.113 1.467.666
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
461.343 -314.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 116.601 91.659
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -6.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 344.742 -399.399
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -15.564.775 -8.755.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.567.858 -8.756.847
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 3.083 1.829
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 3.649.434 3.289.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-47.300 -39.981
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -47.300 -39.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.659.276 69.704.493
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.918 -5.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 496
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.918 -5.811
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
647 161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.507 -146.017
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.482 -172.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.975 26.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.948 -2.045.038
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.948 -2.045.038
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.517.889 71.917.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.511 -16.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-152.511 -16.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
257.745 77.243.704
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.467.440 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.873.700 7.208.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.271
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-967.064 -79.163
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -967.064 -79.163
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.100 41.411
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 -6.300
Alınan Faiz
15.787.664 7.251.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.083 -79.238
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -77.409
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -77.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.083 -1.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.660.922 84.372.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.660.922 84.372.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
114.073.602 31.280.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.734.524 115.653.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 126.554.716 115.113.600
Ticari Alacaklar
4 29.679 60.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 29.679 60.597
Stoklar
5 7.824 8.471
Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.481 6.636
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9-20 26.796 4.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.685 2.257
Diğer Dönen Varlıklar
9 189.474 75.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 189.474 75.255
ARA TOPLAM
126.825.174 115.264.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.825.174 115.264.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.628 6.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 19.906.616 21.015.731
Maddi Duran Varlıklar
7 15.617.625 15.067.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 23.593 24.590
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.069 622
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.069 622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.556.531 36.114.933
TOPLAM VARLIKLAR
162.381.705 151.379.492
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 319.738 314.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-20 141.029 245.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 178.709 69.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 64.576 95.290
Diğer Borçlar
9 13.420 8.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.420 8.654
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.769.044 4.763.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.769.044 4.763.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 188.319 6.325
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.547.800 2.197.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 48.288 42.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.499.512 2.154.770
ARA TOPLAM
7.902.897 7.385.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.902.897 7.385.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 69.059.696 72.582.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 69.059.696 72.582.896
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 567.790 455.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 567.790 455.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.627.486 73.038.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.530.383 80.423.580
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.851.322 70.955.912
Ödenmiş Sermaye
11 5.515.536 5.515.536
Sermaye Düzeltme Farkları
11 56.769.483 56.769.483
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -2.839.746 -2.839.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.384.507 -1.382.711
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.384.507 -1.382.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.384.507 -1.382.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.455.669 2.839.746
Yasal Yedekler
11 615.923 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
11 2.839.746 2.839.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.437.681 -3.276.838
Net Dönem Karı veya Zararı
13.897.206 13.330.442
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.851.322 70.955.912
TOPLAM KAYNAKLAR
162.381.705 151.379.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.762.337 -1.378.310 2.762.337 -5.635.543 2.436.114 57.707.280 0 57.707.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.436.114 -2.436.114 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.734 0 11.891.102 11.889.368 0 11.889.368
Dönem Karı (Zararı)
11.891.102 11.891.102 0 11.891.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.734 -1.734 0 -1.734
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -77.409 77.409 -77.409 -77.409 0 -77.409
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.380.044 2.839.746 -3.276.838 11.891.102 69.519.239 0 69.519.239
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.382.711 2.839.746 -3.276.838 13.330.442 70.955.912 0 70.955.912
Transferler
615.923 12.714.519 -13.330.442 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.796 13.897.206 13.895.410 0 13.895.410
Dönem Karı (Zararı)
13.897.206 13.897.206 0 13.897.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -1.796 -1.796 0 -1.796
Dönem Sonu Bakiyeler
11 5.515.536 56.769.483 -2.839.746 -1.384.507 3.455.669 9.437.681 13.897.206 84.851.322 84.851.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.206 11.891.102 3.606.457 7.854.245
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.796 -1.734 -64 -91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.796 -1.734 -64 -91
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.796 -1.734 -64 -91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.895.410 11.889.368 3.606.393 7.854.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.895.410 11.889.368 3.606.393 7.854.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794603


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 0,26% Hacim : 6.838 Mio.TL Son veri saati : 13:58
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,6930 Değişim: -0,88%
Düşük 8,6828 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3483 Değişim: -1,04%
Düşük 10,3338 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
499,59 Değişim: -0,64%
Düşük 498,61 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.