KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:30
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-340.187 6.641.831 -6.301.644 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-840.354 40.378.588 35.373.301 74.911.535 74.911.535
Dönem Karı (Zararı)
35.373.301 35.373.301 35.373.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-840.354 40.378.588 -1.426.239 38.111.995 38.111.995
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.237.630 -4.237.630 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.081.455 34.291.846 -35.373.301 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
11.416.958 11.416.958 11.416.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-582.668 1.426.239 843.571 843.571
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -1.267.464 59.958.761 0 5.276.332 97.787.117 11.416.958 184.574.935 184.574.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dö -307.798 -280.442
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-307.798 -280.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -10.793.003 -3.253.186
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.636.517 4.654.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.636.517 4.654.960
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.741.388 4.673.115
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.741.388 4.673.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.154.328 11.316.285
Ödenen Faiz
17 -1.717.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
696.745
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-119.742 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.341.981 -8.739.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.873.829 -9.063.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.762.645 -9.063.612
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.184 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
16 531.848 298.726
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.594.737 -5.465.707
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.224.928 1.957.280
Kredilerden Nakit Girişleri
14.224.928 1.957.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.135.407 -6.626.983
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.135.407 -6.621.860
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5.123
Ödenen Faiz
-9.684.258 -796.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.620.036 -2.192.497
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.620.036 -2.192.497
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.126.716 29.406.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
74.506.680 27.214.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 74.506.680 83.126.716
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
55.484.069 38.970.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 13.840.289 10.287.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.643.780 28.683.273
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
425.179 774.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
425.179 774.288
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
5 45.871.069 35.078.066
Peşin Ödenmiş Giderler
2.300.973 3.793.955
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.300.973 3.793.955
Diğer Dönen Varlıklar
6.728.717 4.578.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.728.717 4.578.828
ARA TOPLAM
185.316.687 166.322.236
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.316.687 166.322.236
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 100.000.000 100.000.000
Maddi Duran Varlıklar
7 114.970.569 111.255.557
Arazi ve Arsalar
39.400.000 39.400.000
Binalar
39.413.526 39.500.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.929.926 25.846.793
Mobilya ve Demirbaşlar
1.019.142 1.056.913
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.207.975 5.451.851
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.678 67.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
240.198 239.353
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
240.198 239.353
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
215.227.445 211.562.517
TOPLAM VARLIKLAR
400.544.132 377.884.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.727.854 30.699.844
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.727.854 30.699.844
Banka Kredileri
9 38.727.854 30.699.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.899.046 32.831.554
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.899.046 32.831.554
Banka Kredileri
9 36.851.754 32.627.255
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 47.292 204.299
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
12.738.943 15.375.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 836.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.902.787 15.375.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.530.119 1.150.118
Diğer Borçlar
346.118 317.916
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
346.118 317.916
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 1.852.258
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.852.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.205.524 162.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.205.524 162.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 610.045 1.706.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.931.638 1.636.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.062.275 767.529
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
869.363 869.363
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.999 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.999
ARA TOPLAM
94.279.286 85.732.923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.279.286 85.732.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.859.290 91.145.375
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.859.290 91.145.375
Banka Kredileri
9 91.859.290 91.048.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.918
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.544.579 5.460.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 6.544.579 5.460.450
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 23.286.042 23.231.599
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.689.911 119.837.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.969.197 205.570.347
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.574.935 172.314.406
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.691.297 59.273.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.691.297 59.273.965
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
59.958.761 59.958.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.267.464 -684.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -1.426.239
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.426.239
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.426.239
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.276.332 4.194.877
Yasal Yedekler
5.276.332 4.194.877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
97.787.117 63.495.271
Net Dönem Karı veya Zararı
11.416.958 35.373.301
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.574.935 172.314.406
TOPLAM KAYNAKLAR
400.544.132 377.884.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 58.009.922 28.129.272
Satışların Maliyeti
13 -30.318.943 -15.816.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.690.979 12.312.845
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
27.690.979 12.312.845
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.495.692 -1.962.648
Pazarlama Giderleri
14 -3.129.212 -1.341.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 9.472.354 5.475.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.439.434 -3.010.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.098.995 11.474.530
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.066
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.098.995 11.499.596
Finansman Gelirleri
16 531.848 298.726
Finansman Giderleri
16 -14.818.388 -6.191.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.812.455 5.606.457
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-395.497 -708.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -621.406 -696.745
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 225.909 -11.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.416.958 4.897.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.416.958 4.897.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.416.958 4.897.869
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç 18 1,14170000 0,48980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-582.668 -71.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-728.335 -89.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.667 17.995
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 145.667 17.995
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.426.239 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.852.258 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.852.258
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-426.019 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -426.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
843.571 -71.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.260.529 4.825.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.260.529 4.825.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028560


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.