KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 19:15
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
684.319 9.543.162 -10.227.481 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-445.278 7.254.848 6.301.644 13.111.214 13.111.214
Dönem Karı (Zararı)
6.301.644 6.301.644 6.301.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-445.278 7.254.848 6.809.570 6.809.570
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110
Transferler
-340.187 6.641.831 -6.301.644 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-840.354 40.378.588 35.373.301 74.911.535 74.911.535
Dönem Karı (Zararı)
35.373.301 35.373.301 35.373.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-840.354 40.378.588 -1.426.239 38.111.995 38.111.995
Kar Payları
1.237.630 -4.237.630 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -684.796 59.958.761 -1.426.239 4.194.877 63.495.271 35.373.301 172.314.406 172.314.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.941.857 22.844.900
Dönem Karı (Zararı)
35.373.301 6.301.644
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.373.301 6.301.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.455.428 26.021.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.343.315 3.932.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
617.493 551.963
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
757.477 1.021.588
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-139.984 -469.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.152.232 744.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
179.304 59.136
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
972.928 749.882
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-64.730
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.581.032 2.700.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-932.261 -675.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.513.293 3.376.395
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.305.397 16.485.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.000.000 -55.380
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-30.000.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.455.959 1.661.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.205.858 -7.688.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.616.782 -9.101.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.990.631 -4.940.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-626.151 -4.160.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.697.216 3.336.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.697.216 3.336.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.736.689 -3.144.379
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.805.342 -187.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.805.342 -187.370
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.487 1.408.383
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
39.487 1.408.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.622.871 24.634.895
Alınan Temettüler
-25.065 -8.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-76.232 -178.725
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.579.717 -1.602.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.439.557 -4.820.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.834 107.991
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.834 107.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.453.717 -5.612.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.453.717 -5.588.048
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.663
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
932.261 675.667
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.000.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
25.065 8.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.217.887 -4.703.209
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.675.843 15.913.753
Kredilerden Nakit Girişleri
100.675.843 15.913.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.944.663 -17.240.567
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.944.663 -17.240.567
Ödenen Faiz
-2.513.293 -3.376.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.720.187 13.320.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.720.187 13.320.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.406.529 16.085.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.126.716 29.406.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
83.126.716 29.406.529
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
38.970.383 29.811.861
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.287.110 9.660.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.683.273 20.150.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
774.288 73.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
774.288 73.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
35.078.066 19.201.393
Peşin Ödenmiş Giderler
3.793.955 977.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.793.955 977.048
Diğer Dönen Varlıklar
4.578.828 4.608.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.578.828 4.608.606
ARA TOPLAM
166.322.236 84.078.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.322.236 84.078.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
100.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
111.255.557 48.879.219
Arazi ve Arsalar
39.400.000 15.486.199
Binalar
39.500.000 15.988.801
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.846.793 16.121.652
Mobilya ve Demirbaşlar
1.056.913 868.098
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.451.851 414.469
Kullanım Hakkı Varlıkları
67.607 117.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.353 23.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.353 23.596
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.562.517 119.170.893
TOPLAM VARLIKLAR
377.884.753 203.249.835
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.699.844 13.933.581
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.699.844 13.933.581
Banka Kredileri
30.699.844 13.933.581
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.831.554 17.329.534
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.831.554 17.329.534
Banka Kredileri
32.627.255 17.268.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
204.299 61.502
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
15.375.460 5.261.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.375.460 5.261.508
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.150.118 823.920
Diğer Borçlar
317.916 764.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
317.916 764.623
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
1.852.258 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.852.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.339 449.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
162.339 449.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.706.542 396.262
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.892 966.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
767.529 588.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
869.363 378.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
85.732.923 39.925.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.732.923 39.925.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.145.375 42.785.745
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.145.375 42.785.745
Banka Kredileri
91.048.457 42.736.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.918 49.219
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.460.450 3.513.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.460.450 3.513.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.231.599 15.196.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.837.424 61.495.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.570.347 101.420.725
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.314.406 101.829.110
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.273.965 20.075.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.273.965 20.075.918
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
59.958.761 19.920.360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-684.796 155.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.239 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.426.239 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.426.239
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.194.877 2.957.247
Yasal Yedekler
4.194.877 2.957.247
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
63.495.271 61.091.070
Net Dönem Karı veya Zararı
35.373.301 6.301.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.314.406 101.829.110
TOPLAM KAYNAKLAR
377.884.753 203.249.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
130.102.733 92.744.605
Satışların Maliyeti
-73.596.455 -51.787.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.506.278 40.956.625
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.506.278 40.956.625
Genel Yönetim Giderleri
-9.819.469 -6.314.566
Pazarlama Giderleri
-7.804.794 -5.106.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.823.493 19.066.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-19.878.337 -11.801.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.827.171 36.800.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.081.899 779.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.909.070 37.580.055
Finansman Gelirleri
932.261 675.667
Finansman Giderleri
-51.012.071 -30.292.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.829.260 7.963.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.455.959 -1.661.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.889.997 -1.639.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.565.962 -22.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.373.301 6.301.644
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.373.301 6.301.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35.373.301 6.301.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.538.234 6.809.570
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.484.010 8.813.144
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.050.442 -556.597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.895.334 -1.446.977
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-7.105.422 -1.558.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
210.088 111.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.426.239 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.852.258 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.852.258
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
426.019 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
426.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.111.995 6.809.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.485.296 13.111.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
73.485.296 13.111.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009764


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.