KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:34
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.616 -693.873 10.227.481 9.126.992 9.126.992
Dönem Karı (Zararı)
10.227.481 10.227.481 10.227.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.616 -693.873 -1.100.489 -1.100.489
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Transferler
684.319 9.543.162 -10.227.481 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-445.278 7.254.848 6.301.644 13.111.214 13.111.214
Dönem Karı (Zararı)
6.301.644 6.301.644 6.301.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-445.278 7.254.848 6.809.570 6.809.570
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 155.558 19.920.360 2.957.247 61.091.070 6.301.644 101.829.110 101.829.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.844.900 11.858.139
Dönem Karı (Zararı)
6.301.644 10.227.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.301.644 10.227.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.021.822 8.895.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 3.932.247 3.033.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
551.963 589.465
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.021.588 77.477
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -469.625 511.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
744.288 1.011.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 59.136 56.369
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 749.882 511.826
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-64.730 443.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.700.728 1.145.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -675.667 -509.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.376.395 1.654.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.485.986 5.504.207
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.380 -3.043.596
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.650.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -55.380 -393.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.661.990 789.364
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -134.353
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.688.571 -5.710.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.101.606 460.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -4.940.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -4.160.754 460.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.336.401 -3.877.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.336.401 -3.877.908
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.144.379 -1.057.349
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.370 246.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -353.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -187.370 600.873
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.408.383 -1.481.842
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.408.383 -1.481.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.634.895 13.413.310
Alınan Temettüler
25 -8.355 -169.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -178.725 -122.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.602.915 -1.263.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.820.698 -7.350.778
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.991 134.353
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 107.991 134.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.612.711 -7.654.279
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.588.048 -7.644.279
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -24.663 -10.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
675.667
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
8.355 169.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.703.209 2.325.268
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.913.753 25.781.555
Kredilerden Nakit Girişleri
7 15.913.753 25.781.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.240.567 -21.801.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -17.240.567 -21.801.700
Ödenen Faiz
-3.376.395 -1.654.587
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.320.993 6.832.629
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-120.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.320.993 6.712.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.085.536 9.373.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 29.406.529 16.085.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29.406.529 16.085.536
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
29.811.861 21.731.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.660.959 4.720.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.150.902 17.011.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
73.505 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
19.201.393 15.587.389
Peşin Ödenmiş Giderler
977.048 3.080.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
977.048 3.080.589
Diğer Dönen Varlıklar
4.608.606 4.147.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.608.606 4.147.823
ARA TOPLAM
84.078.942 60.633.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.078.942 60.633.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
48.879.219 38.156.062
Arazi ve Arsalar
15.486.199 13.442.865
Binalar
15.988.801 9.407.135
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.121.652 13.980.980
Mobilya ve Demirbaşlar
868.098 897.424
Yapılmakta Olan Yatırımlar
414.469 427.658
Kullanım Hakkı Varlıkları
117.424 469.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.596 8.867
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.596 8.867
Peşin Ödenmiş Giderler
0 16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.170.893 108.801.809
TOPLAM VARLIKLAR
203.249.835 169.434.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.933.581 1.008.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.933.581 1.008.261
Banka Kredileri
13.933.581 1.008.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.329.534 15.794.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.329.534 15.794.317
Banka Kredileri
17.268.032 15.751.685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
61.502 42.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
5.261.508 5.448.878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.261.508 5.448.878
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
823.920 817.838
Diğer Borçlar
764.623 696.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
764.623 696.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 55.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
449.050 222.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
449.050 222.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
396.262 359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
966.868 972.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
588.225 529.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
378.643 443.373
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
39.925.346 25.375.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.925.346 25.375.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.785.745 39.228.965
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.785.745 39.228.965
Banka Kredileri
42.736.526 38.781.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
49.219 447.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.513.312 2.385.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.513.312 2.385.558
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15.196.322 13.726.652
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.495.379 55.341.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.420.725 80.717.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.829.110 88.717.896
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.075.918 13.266.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.075.918 13.266.348
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.920.360 12.665.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
155.558 600.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.957.247 2.272.928
Yasal Yedekler
2.957.247 2.272.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.091.070 51.547.908
Net Dönem Karı veya Zararı
6.301.644 10.227.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.829.110 88.717.896
TOPLAM KAYNAKLAR
203.249.835 169.434.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
92.744.605 84.782.835
Satışların Maliyeti
-51.787.980 -59.409.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.956.625 25.373.646
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
40.956.625 25.373.646
Genel Yönetim Giderleri
-6.314.566 -5.938.814
Pazarlama Giderleri
-5.106.315 -6.643.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.066.830 17.272.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.801.759 -8.809.376
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.800.815 21.254.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
779.240 4.574.048
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.688.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.580.055 24.140.021
Finansman Gelirleri
675.667 509.170
Finansman Giderleri
-30.292.088 -13.632.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.963.634 11.016.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.661.990 -789.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.639.296 -1.415.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.694 626.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.301.644 10.227.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.301.644 10.227.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.301.644 10.227.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.809.570 -1.100.489
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.813.144 -475.200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-556.597 -508.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.446.977 -117.019
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.558.296 -218.673
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
111.319 101.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.809.570 -1.100.489
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.111.214 9.126.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.111.214 9.126.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917423


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9310 Değişim: 0,11%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,4295 Değişim: 0,18%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4295
Açılış: 35,365
2.464,88 Değişim: -0,19%
Düşük 2.458,73 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.