KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:18
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 75.590.904 75.590.904
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.185.447 5.369.033 4.183.586 4.183.586
Dönem Karı (Zararı)
5.369.033 5.369.033 5.369.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.185.447 -1.185.447 -1.185.447
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 -177.995 13.359.385 2.272.928 51.547.908 5.369.033 83.774.490 83.774.490
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896
Transferler
624.855 9.602.626 10.227.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.409 -3.472.631 -3.567.040 -3.567.040
Dönem Karı (Zararı)
-3.472.631 -3.472.631 -3.472.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.409 -94.409 -94.409
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 506.427 12.665.512 2.897.783 61.150.534 -3.472.631 85.150.856 85.150.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.344.457 8.162.827
Dönem Karı (Zararı)
-3.472.631 5.369.033
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.472.631 5.369.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.594.627 9.324.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.058.735 1.034.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.747 848.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-452.339 336.299
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
459.086 511.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-174.258 549.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
375.312 549.489
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-106.197
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-443.373
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-45.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.542.018 785.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-177.552 -190.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.719.570 976.321
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.097.683 6.287.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
308.094 -135.954
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-244.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-244.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.766.127 -6.025.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.523.556 -7.660.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.670.420 -6.718.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.853.136 -941.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.101.197 288.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.101.197 288.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.613.020 -155.376
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-483.136 1.473.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-292.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-483.136 1.765.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
161.962 173.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
540.347 -238.683
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
540.347 -238.683
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.380
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-105.461 328.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
210.920 -234.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
210.920 -488.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
253.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.355.869 8.668.469
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.412 -505.642
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.045.519 -7.205.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.392
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.467.463 -7.395.886
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.447.800 -7.395.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.663
Alınan Faiz
177.552 190.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.049.917 2.469.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.764.599 25.781.555
Kredilerden Nakit Girişleri
16.764.599 25.781.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.450.043 -21.801.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.450.043 -21.801.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-104.400 -533.731
Ödenen Faiz
-1.743.710 -976.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-416.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.348.855 3.427.071
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
347.447 77.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.696.302 3.504.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.085.536 9.373.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.781.838 12.877.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25.781.838 16.085.536
Ticari Alacaklar
25.707.738 21.731.843
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.390.527 4.720.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.317.211 17.011.736
Diğer Alacaklar
24.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.452
Stoklar
17.741.323 15.587.389
Peşin Ödenmiş Giderler
406.663 3.080.589
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
406.663 3.080.589
Diğer Dönen Varlıklar
4.712.634 4.147.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.712.634 4.147.823
ARA TOPLAM
74.374.648 60.633.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.374.648 60.633.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
150.654 150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 70.000.000
Maddi Duran Varlıklar
39.650.042 38.156.062
Arazi ve Arsalar
13.442.865 13.442.865
Binalar
9.332.254 9.407.135
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.456.305 13.980.980
Mobilya ve Demirbaşlar
906.878 897.424
Yapılmakta Olan Yatırımlar
492.077 427.658
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19.663
Kullanım Hakkı Varlıkları
369.045 469.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.264 8.867
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.264 8.867
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.194.005 108.801.809
TOPLAM VARLIKLAR
184.568.653 169.434.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
215.800 1.008.261
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
215.800 1.008.261
Banka Kredileri
215.800 1.008.261
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.533.218 15.794.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.533.218 15.794.317
Banka Kredileri
29.481.527 15.751.685
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.691 42.632
Ticari Borçlar
4.965.742 5.448.878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.965.742 5.448.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
979.800 817.838
Diğer Borçlar
1.236.837 696.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.236.837 696.490
Türev Araçlar
55.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.380
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
327.871 222.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
327.871 222.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
687.770 359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
422.892 529.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
422.892 529.089
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
443.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
443.373
ARA TOPLAM
38.369.930 25.375.918
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.369.930 25.375.918
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.914.073 39.228.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
44.914.073 39.228.965
Banka Kredileri
44.471.645 38.781.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
442.428 447.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.867.068 2.385.558
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.266.726 13.726.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.047.867 55.341.175
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.417.797 80.717.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.150.856 88.717.896
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.171.939 13.266.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.171.939 13.266.348
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.665.512 12.665.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
506.427 600.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.897.783 2.272.928
Yasal Yedekler
2.897.783 2.272.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.150.534 51.547.908
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.472.631 10.227.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.150.856 88.717.896
TOPLAM KAYNAKLAR
184.568.653 169.434.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
35.085.307 45.635.387 15.176.256 22.455.236
Satışların Maliyeti
-23.990.032 -29.191.085 -9.235.816 -12.974.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.095.275 16.444.302 5.940.440 9.481.095
BRÜT KAR (ZARAR)
11.095.275 16.444.302 5.940.440 9.481.095
Genel Yönetim Giderleri
-3.272.994 -2.445.713 -1.663.176 -1.451.334
Pazarlama Giderleri
-2.273.076 -3.663.310 -1.236.284 -2.001.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.706.850 3.642.866 1.864.746 2.173.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.846.431 -3.776.320 -1.525.762 -2.252.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.409.624 10.201.825 3.379.964 5.948.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
244.392 63.494 244.392 63.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.654.016 10.265.319 3.624.356 6.012.468
Finansman Gelirleri
177.552 2.985.141 94.297 1.053.949
Finansman Giderleri
-11.996.105 -8.017.381 -6.288.448 -3.760.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.164.537 5.233.079 -2.569.795 3.306.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-308.094 135.954 -103.512 699.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-744.418 -383.423 -334.908 52.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
436.324 519.377 231.396 646.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.472.631 5.369.033 -2.673.307 4.005.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.409 -1.185.447 -142.710 -1.076.276
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.011 -1.481.808 -178.387 -1.345.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.602 296.361 35.677 269.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.602 296.361 35.677 269.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.409 -1.185.447 -142.710 -1.076.276
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.567.040 4.183.586 -2.816.017 2.929.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.567.040 4.183.586 -2.816.017 2.929.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.