KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 21:57
KAP ***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.300.147 14.801.195 1.388.762 51.962.179 1.506.939 82.362.453 82.362.453
Transferler
411.446 1.095.493 -1.506.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.695 -1.441.810 -1.037.044 -2.771.549 -2.771.549
Dönem Karı (Zararı)
-1.037.044 -1.037.044 -1.037.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-292.695 -1.441.810 -1.734.505 -1.734.505
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 1.007.452 13.359.385 1.800.208 53.057.672 -1.037.044 79.590.904 79.590.904
Transferler
472.720 -1.509.764 1.037.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.873 -406.616 10.227.481 9.126.992 9.126.992
Dönem Karı (Zararı)
10.227.481 10.227.481 10.227.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.873 -406.616 -1.100.489 -1.100.489
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.403.231 600.836 12.665.512 2.272.928 51.547.908 10.227.481 88.717.896 88.717.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.858.139 16.732.408
Dönem Karı (Zararı)
10.227.481 -1.037.044
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.227.481 -1.037.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.895.995 24.752.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 3.033.923 1.769.903
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
589.465 2.017.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 77.477 1.677.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 511.988 339.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.011.568 627.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 56.369 339.867
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 511.826 287.353
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
443.373 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.145.417 1.475.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -509.170 -579.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.654.587 2.055.193
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.504.207 14.553.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.043.596 4.189.907
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.650.000 3.866.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -393.596 323.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
789.364 520.639
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.353 -401.590
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.353 -401.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.710.166 -6.058.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
460.018 -6.313.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 0 -4.348.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 460.018 -1.965.637
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.877.908 -407.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.877.908 -407.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.057.349 -339.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.915 1.022.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -353.958 198.102
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 600.873 824.551
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.842 -20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.481.842 -20.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.413.310 17.656.932
Alınan Temettüler
25 -169.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -122.119 -357.094
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.263.904 -1.147.357
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 579.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.350.778 -5.311.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.353 439.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 134.353 439.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.654.279 -5.751.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.644.279 -5.751.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -10.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
169.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.325.268 -4.980.759
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.781.555 40.061.980
Kredilerden Nakit Girişleri
7 25.781.555 40.061.980
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.801.700 -42.987.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -21.801.700 -42.987.546
Ödenen Faiz
-1.654.587 -2.055.193
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.832.629 6.439.893
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-120.095 -636.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.712.534 5.803.285
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.373.002 3.569.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.085.536 9.373.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16.085.536 9.373.002
Ticari Alacaklar
21.731.843 19.142.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720.107 4.809.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.011.736 14.333.023
Diğer Alacaklar
794.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
794.644
Stoklar
15.587.389 15.042.028
Peşin Ödenmiş Giderler
3.080.589 1.381.562
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.080.589 1.381.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21.073
Diğer Dönen Varlıklar
4.147.823 3.718.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.147.823 3.718.578
ARA TOPLAM
60.633.180 49.473.762
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.633.180 49.473.762
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
150.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
150.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
70.000.000 67.350.000
Maddi Duran Varlıklar
38.156.062 33.861.918
Arazi ve Arsalar
13.442.865 16.580.000
Binalar
9.407.135 7.227.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.980.980 8.538.102
Mobilya ve Demirbaşlar
897.424 674.557
Yapılmakta Olan Yatırımlar
427.658 842.259
Kullanım Hakkı Varlıkları
469.693
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.867 6.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.867 6.882
Peşin Ödenmiş Giderler
16.533 16.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.533 16.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.801.809 101.235.333
TOPLAM VARLIKLAR
169.434.989 150.709.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.008.261 3.549.557
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.008.261 3.549.557
Banka Kredileri
1.008.261 3.549.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.794.317 18.817.931
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.794.317 18.817.931
Banka Kredileri
15.751.685 18.817.931
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.632
Ticari Borçlar
5.448.878 5.201.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
353.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.448.878 4.848.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
817.838 745.408
Diğer Borçlar
696.490 255.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
696.490 255.051
Türev Araçlar
55.380 297.865
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
55.380 297.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.411 717.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.411 717.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
359.881 229.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
972.462 481.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
529.089 481.609
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
443.373
ARA TOPLAM
25.375.918 30.296.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.375.918 30.296.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.228.965 24.947.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.228.965 24.947.333
Banka Kredileri
38.781.215 24.947.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
447.750
Türev Araçlar
151.111
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.385.558 1.487.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.385.558 1.487.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.726.652 14.236.051
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.341.175 40.822.076
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.717.093 71.118.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.717.896 79.590.904
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.403.231 1.403.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.266.348 14.366.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.266.348 14.366.837
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.665.512 13.359.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
600.836 1.007.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.272.928 1.800.208
Yasal Yedekler
2.272.928 1.800.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
51.547.908 53.057.672
Net Dönem Karı veya Zararı
10.227.481 -1.037.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.717.896 79.590.904
TOPLAM KAYNAKLAR
169.434.989 150.709.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
84.782.835 75.445.969
Satışların Maliyeti
-59.409.189 -50.640.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.373.646 24.805.468
BRÜT KAR (ZARAR)
25.373.646 24.805.468
Genel Yönetim Giderleri
-5.938.814 -3.231.819
Pazarlama Giderleri
-6.643.121 -5.221.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.338.538 18.021.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.809.376 -13.933.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.320.873 20.440.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.508.048
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.688.900 -3.866.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.140.021 16.574.337
Finansman Gelirleri
509.170 667.732
Finansman Giderleri
-13.632.346 -17.758.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.016.845 -516.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-789.364 -520.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.415.782 -1.155.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
626.418 634.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.227.481 -1.037.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.227.481 -1.037.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.227.481 -1.037.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02270000 -0,10370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.100.489 -1.734.505
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-475.200 -1.802.263
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-508.270 -365.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-117.019 433.626
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-218.673 360.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
101.654 73.173
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.100.489 -1.734.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.126.992 -2.771.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.126.992 -2.771.549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826668


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.155 Değişim: -0,42% Hacim : 63.018 Mio.TL Son veri saati : 14:56
Düşük 9.121 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3413 Değişim: 0,35%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,9536 Değişim: 0,26%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.071,14 Değişim: 0,89%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.073,32
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.