KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 11:37
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-96.555 96.555 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
20.742 21.702 21.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
960 0
Sermaye Arttırımı
480.000 480.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.880.000 -30.297 70.693 20.742 2.941.138 2.941.138
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.880.000 -46.804 70.693 486.485 3.390.374 3.390.374
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
486.485 -486.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
268.391 265.196 265.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.195 0
Sermaye Arttırımı
3.120.000 3.120.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -49.999 557.178 268.391 6.775.570 6.775.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.123 -249.673
Dönem Karı (Zararı)
268.391 20.742
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.824 22.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 14 14
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.017 8.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.017 8.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 79.793 13.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.924 -202.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.005 -112.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-21 -11.951 -112.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.054 16
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.904 -941
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 -1.956 -10.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.948 9.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -120.393 -102.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.633 -3.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.633 -3.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.968 1.318
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-21 1.198
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 19.968 120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-957 15.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-957 15.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.291 -159.282
Alınan Faiz
17 -254.253 -86.123
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-92.161 -4.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
229.916 85.371
Alınan Faiz
17 229.916 85.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.121.169 480.006
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.120.000 480.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.120.000 480.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.169 6
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 1.169 6
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.234.962 315.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.234.962 315.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.467.344 1.735.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.702.306 2.051.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.744.861 2.485.562
Ticari Alacaklar
850.249 835.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 823.499 811.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.750 23.696
Diğer Alacaklar
293.685 292.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 292.435 290.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.250 1.768
Peşin Ödenmiş Giderler
121.453 1.060
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 121.453 1.060
Diğer Dönen Varlıklar
9.696 6.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 9.696 6.478
ARA TOPLAM
7.019.944 3.620.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.019.944 3.620.591
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
38.788 35.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.788 35.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
316 330
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 316 330
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 15.049 19.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.153 54.789
TOPLAM VARLIKLAR
7.074.097 3.675.380
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 7.103 5.934
Ticari Borçlar
60.218 62.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 60.218 62.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 13.619 11.358
Diğer Borçlar
30.771 10.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 1.521 1.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 29.250 9.282
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 44.564 61.819
ARA TOPLAM
156.275 152.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.275 152.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
142.252 132.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 142.252 132.241
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
142.252 132.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.527 285.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.775.570 3.390.374
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 2.880.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.999 -46.804
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -49.999 -46.804
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 557.178 70.693
Net Dönem Karı veya Zararı
13 268.391 486.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.775.570 3.390.374
TOPLAM KAYNAKLAR
7.074.097 3.675.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 387.146 41.371
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
387.146 41.371
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
387.146 41.371
Genel Yönetim Giderleri
16 -323.874 -206.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 285.937 200.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.209 35.079
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
349.209 35.079
Finansman Giderleri
18 -1.025 -638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
348.184 34.441
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.793 -13.699
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -74.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.887 -13.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
268.391 20.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
268.391 20.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.391 20.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,04470000 0,00750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.195 960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.195 960
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
799 -240
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -3.994 1.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.195 960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.196 21.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
265.196 21.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026538


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.