" />

KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 14:52
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol eniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-126.394 -133.351 -133.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.957 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -18.084 167.248 -126.394 2.422.770 2.422.770
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-96.555 96.555 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
279.012 272.957 272.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.055 0
Sermaye Arttırımı
480.000 480.000 480.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.880.000 -37.312 70.693 279.012 3.192.393 3.192.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.155 -468.079
Dönem Karı (Zararı)
279.012 -126.394
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.779 -11.359
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 42 43
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.902 8.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.902 8.956
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 80.835 -20.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-309.246 -229.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.849 -116.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -232.969 -113.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -51.880 -3.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.806 -69.967
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -41.310 -33.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.504 -36.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -34.420 -30.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.113 -8.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.113 -8.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.216 -12.849
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 11.159 3.533
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.057 -16.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.500 9.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 24.431 2.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -5.931 6.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.545 -367.401
Alınan Faiz
-281.321 -136.750
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -27.379 36.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
271.759 136.763
Alınan Faiz
271.759 136.763
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
484.541 69
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.541 69
Kredilerden Nakit Girişleri
4.541 69
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.145 -331.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.145 -331.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.735.816 2.122.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.242.961 1.791.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.266.071 1.749.364
Ticari Alacaklar
772.378 487.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 705.358 472.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 67.020 15.140
Diğer Alacaklar
270.340 246.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 268.354 227.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.986 19.473
Peşin Ödenmiş Giderler
35.329 909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 35.329 909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 2.264 25.181
Diğer Dönen Varlıklar
3.686 28.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 3.686 28.117
ARA TOPLAM
3.350.068 2.537.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.350.068 2.537.617
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.012 20.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.012 20.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
344 386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 344 386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.960 39.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.316 60.400
TOPLAM VARLIKLAR
3.385.384 2.598.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.611 70
Ticari Borçlar
48.666 46.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.666 46.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 0 5.931
Diğer Borçlar
31.652 14.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 15.427 4.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.225 10.168
ARA TOPLAM
84.929 66.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.929 66.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 108.062 91.591
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.062 91.591
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
192.991 158.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.192.393 2.439.436
Ödenmiş Sermaye
13 2.880.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.312 -31.257
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -37.312 -31.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 70.693 167.248
Net Dönem Karı veya Zararı
13 279.012 -96.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.192.393 2.439.436
TOPLAM KAYNAKLAR
3.385.384 2.598.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 188.023 130.203 101.391 46.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.023 130.203 101.391 46.257
BRÜT KAR (ZARAR)
188.023 130.203 101.391 46.257
Genel Yönetim Giderleri
16 -601.077 -550.960 -212.073 -183.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 775.690 276.835 124.608 57.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.636 -143.922 13.926 -80.140
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
362.636 -143.922 13.926 -80.140
Finansman Giderleri
18 -2.789 -2.830 -993 -1.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
359.847 -146.752 12.933 -81.142
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.835 20.358 -3.284 15.953
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -50.296 -2.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -30.539 20.358 -491 15.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
279.012 -126.394 9.649 -65.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
279.012 -126.394 9.649 -65.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
279.012 -126.394 9.649 -65.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,11640000 -0,05270000 0,00340000 -0,02716000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.055 -6.957 -3.548 -4.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.055 -6.957 -3.548 -4.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.514 1.739 887 1.170
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -7.569 -8.696 -4.435 -5.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.055 -6.957 -3.548 -4.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.957 -133.351 6.101 -69.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
272.957 -133.351 6.101 -69.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973392


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.