" />

KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 16:58
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-61.205 -63.482 -63.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.277 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -13.404 167.248 -61.205 2.492.639 2.492.639
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-96.555 96.555 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
269.363 266.856 266.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.507 0
Sermaye Arttırımı
480.000 480.000 480.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.880.000 -33.764 70.693 269.363 3.186.292 3.186.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-353.508 -365.368
Dönem Karı (Zararı)
269.363 -61.205
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.434 4.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 28 29
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.855 8.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.855 8.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 77.551 -4.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-547.330 -257.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-521.937 -116.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 5 -225.971 -113.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -295.966 -2.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.023 -81.136
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 6 -21.060 -23.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.963 -58.126
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -68.791 -54.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.351 -7.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.351 -7.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.968 -6.196
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 - 6 1.061 258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 44.907 -6.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.804 7.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 28.117 7.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 1.687 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-191.533 -314.431
Alınan Faiz
-178.624 -93.383
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 16.649 42.446
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
170.632 94.275
Alınan Faiz
170.632 94.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.366 275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.451 425
Kredilerden Nakit Girişleri
1.451 425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.085 -150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.490 -270.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.490 -270.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.735.816 2.122.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.033.306 1.851.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.054.846 1.749.364
Ticari Alacaklar
1.009.466 487.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 698.360 472.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 311.106 15.140
Diğer Alacaklar
267.989 246.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 248.104 227.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.885 19.473
Peşin Ödenmiş Giderler
69.700 909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 69.700 909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 25.181
Diğer Dönen Varlıklar
0 28.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 28.117
ARA TOPLAM
3.402.001 2.537.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.402.001 2.537.617
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
23.580 20.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.580 20.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
358 386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 358 386
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.564 39.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.502 60.400
TOPLAM VARLIKLAR
3.436.503 2.598.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 436 70
Ticari Borçlar
39.202 46.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 39.202 46.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.618 5.931
Diğer Borçlar
60.404 14.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 5.329 4.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 55.075 10.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38.971
ARA TOPLAM
146.631 66.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.631 66.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 103.580 91.591
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.580 91.591
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.211 158.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.186.292 2.439.436
Ödenmiş Sermaye
13 2.880.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.764 -31.257
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -33.764 -31.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 70.693 167.248
Net Dönem Karı veya Zararı
13 269.363 -96.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.186.292 2.439.436
TOPLAM KAYNAKLAR
3.436.503 2.598.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 86.632 83.946 45.261 43.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.632 83.946 45.261 43.634
BRÜT KAR (ZARAR)
86.632 83.946 45.261 43.634
Genel Yönetim Giderleri
16 -389.004 -367.033 -182.630 -167.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 651.082 219.305 451.000 154.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.710 -63.782 313.631 29.936
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.710 -63.782 313.631 29.936
Finansman Giderleri
18 -1.796 -1.828 -1.158 -1.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
346.914 -65.610 312.473 28.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-77.551 4.405 -63.852 -5.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -47.503 -47.503
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -30.048 4.405 -16.349 -5.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
269.363 -61.205 248.621 23.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
269.363 -61.205 248.621 23.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
269.363 -61.205 248.621 23.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,09520000 -0,02550000 0,08633000 0,00961000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.507 -2.277 -3.467 26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.507 -2.277 -3.467 26
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 627 569 867 -7
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -3.134 -2.846 -4.334 33
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.507 -2.277 -3.467 26
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
266.856 -63.482 245.154 23.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
266.856 -63.482 245.154 23.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958305


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.181 Değişim: 0,42% Hacim : 55.572 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0872 Değişim: 0,07%
Düşük 32,9605 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2736 Değişim: 0,21%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.620,56 Değişim: 0,24%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.