KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 12:04
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
193.239 -193.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-93.400 -97.758 -97.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.358 0
Sermaye Arttırımı
400.000 400.000 400.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -11.367 227.537 -93.400 2.522.770 2.522.770
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Transferler
-60.289 60.289
Dönem Karı (Zararı)
-126.394 -133.351 -133.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.957
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -18.084 167.248 -126.394 2.422.770 2.422.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-468.079 -425.178
Dönem Karı (Zararı)
-126.394 -93.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.359 -9.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 43 810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.956 11.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.956 11.876
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -20.358 -21.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.648 -17.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.991 -1.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -113.474 -40
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.517 -1.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.967 2.194
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -33.865 -34.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -36.102 36.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -30.748 -25.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.376 19.734
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 0 3.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -8.376 16.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.849 1.187
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 3.533 27
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.382 1.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.283 -13.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 2.857 -13.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.426 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-367.401 -120.269
Alınan Faiz
-136.750 -290.502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 36.072 -14.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
136.763 301.182
Alınan Faiz
136.763 301.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69 400.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69 449
Kredilerden Nakit Girişleri
69 449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-331.247 276.004
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-331.247 276.004
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.122.436 1.878.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.791.189 2.154.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.798.408 2.129.668
Ticari Alacaklar
378.390 261.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 358.129 244.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.261 16.744
Diğer Alacaklar
251.450 186.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 216.514 182.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.936 3.783
Peşin Ödenmiş Giderler
31.646 898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 31.646 898
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 20.515 56.587
Diğer Dönen Varlıklar
39.904 42.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 39.904 42.761
ARA TOPLAM
2.520.313 2.677.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.520.313 2.677.745
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.268 16.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.268 16.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
400 443
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 400 443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 42.937 20.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.605 37.602
TOPLAM VARLIKLAR
2.584.918 2.715.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
69
Ticari Borçlar
40.659 49.035
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 40.659 49.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 6.426 0
Diğer Borçlar
15.053 27.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 4.142 609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.911 27.293
ARA TOPLAM
62.207 76.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.207 76.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
99.941 82.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 99.941 82.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.941 82.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
162.148 159.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.422.770 2.556.121
Ödenmiş Sermaye
13 2.400.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.084 -11.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -18.084 -11.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
167.248 227.537
Net Dönem Karı veya Zararı
-126.394 -60.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.422.770 2.556.121
TOPLAM KAYNAKLAR
2.584.918 2.715.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 130.203 111.731 46.257 38.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
130.203 111.731 46.257 38.772
BRÜT KAR (ZARAR)
130.203 111.731 46.257 38.772
Genel Yönetim Giderleri
16 -550.960 -559.513 -183.927 -188.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 276.835 334.842 57.530 114.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-143.922 -112.940 -80.140 -35.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-143.922 -112.940 -80.140 -35.315
Finansman Giderleri
18 -2.830 -2.411 -1.002 -696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-146.752 -115.351 -81.142 -36.011
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20.358 21.951 15.953 1.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 20.358 21.951 15.953 1.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.394 -93.400 -65.189 -34.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.394 -93.400 -65.189 -34.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.394 -93.400 -65.189 -34.416
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 20 -0,05270000 -0,04670000 -0,02716000 -0,01720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11 -6.957 -4.358 -4.680 -740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.957 -4.358 -4.680 -740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.739 1.090 1.170 185
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -8.696 -5.448 -5.850 -925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.957 -4.358 -4.680 -740
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.351 -97.758 -69.869 -35.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-97.758 -69.869 -35.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1924 Değişim: 0,04%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9542 Değişim: -0,10%
Düşük 34,9163 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.505,11 Değişim: -0,21%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.