KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 23:10
KAP ***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -4.632.563 -2.669.512 12.738.172 11.829.019 112.423.275 50.828.565 208.508.292 767.175 209.275.467
Transferler
50.828.565 -50.828.565
Dönem Karı (Zararı)
67.703.377 67.703.377 -598.523 67.104.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.126.555 22.644.054 21.517.499 6.844.943 28.362.442
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.421.470 5.421.470 -5.421.470 -5.421.470 -5.421.470
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.018.118 2.147.432 1.129.314 18.122.956 19.252.270
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
767.175 767.175 -767.175 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -1.018.118 -3.796.067 35.382.226 17.250.489 160.744.977 67.703.377 294.204.187 24.369.376 318.573.563
Transferler
67.703.377 -67.703.377
Dönem Karı (Zararı)
86.310.753 86.310.753 -25.629 86.285.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
586.613 -880.592 5.881.933 5.587.954 1.294.312 6.882.266
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-17.139.947 -17.139.947 -17.139.947
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -18.158.065 586.613 -4.676.659 41.264.159 17.250.489 228.448.354 86.310.753 368.962.947 25.638.059 394.601.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.035.193 101.171.199
Dönem Karı (Zararı)
86.285.124 67.104.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
101.587.980 64.298.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 50.002.342 33.035.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.357.704 -1.143.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.357.704 -1.143.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.868.241 6.659.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.868.241 6.659.672
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.648.712 -127.231
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.767.852 -3.274.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 5.416.564 3.147.539
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 3.487.916
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 0 3.487.916
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 5.222.466 1.308.079
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -6.068.703
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
33.203.923 27.147.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.233.170 -26.143.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.455.369 -36.933.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
249.446 -183.260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.054.387 6.645.911
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.838.024 5.131.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.919.658 -804.061
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.919.658 -804.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
141.639.934 105.259.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -1.161.493 -973.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.443.248 -3.114.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.378.276 -49.863.435
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
24 0 6.500.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -1.350.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -5.407.599 -5.742.561
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.170 815.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -67.214.921 -53.297.727
Alınan Faiz
1.767.852 3.036.571
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5.447.222 175.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.421.470
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -5.421.470
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.459.560 16.141.895
Kredilerden Nakit Girişleri
32 11.459.560 16.141.895
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-795.117 -31.262.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -795.117 -31.262.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -5.353.812 0
Ödenen Faiz
-5.416.564 -3.147.539
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.550.984 27.618.207
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
712.961 1.667.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.263.945 29.286.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.919.777 51.633.614
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 152.183.722 80.919.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 152.183.722 80.919.777
Ticari Alacaklar
211.156.878 137.887.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 0 1.406.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 211.156.878 136.480.630
Diğer Alacaklar
1.095.167 1.583.029
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 186.026 167.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 909.141 1.415.737
Stoklar
11 538.114 787.560
Peşin Ödenmiş Giderler
18 6.496.405 2.048.483
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.430.184 4.280.882
ARA TOPLAM
375.900.470 227.507.326
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.900.470 227.507.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 12.730.813 7.323.214
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.192.800 160.612
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 3.192.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 160.612
Maddi Duran Varlıklar
12 20.049.599 20.708.350
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 14.391.618 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
342.178.523 301.095.882
Şerefiye
15 146.362.128 136.752.195
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 195.816.395 164.343.687
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.307.947 2.902.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 5.160.460 3.172.018
Diğer Duran Varlıklar
820.042 288.298
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
399.831.802 335.650.875
TOPLAM VARLIKLAR
775.732.272 563.158.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 21.309.333 1.925.997
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.924.218 741.292
Ticari Borçlar
46.713.633 25.500.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 46.713.633 25.500.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.838.284 10.842.883
Diğer Borçlar
17.960.544 10.795.713
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 17.960.544 10.795.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 99.935.854 62.213.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.977.704 1.959.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.145.390 17.515.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 28.145.390 17.515.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
242.003 445.138
ARA TOPLAM
242.046.963 131.938.977
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.046.963 131.938.977
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 103.979.589 96.808.339
Diğer Borçlar
18.773.309 1.633.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 18.773.309 1.633.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.595.065 11.332.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.595.065 11.332.729
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.736.340 2.871.232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.084.303 112.645.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.131.266 244.584.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
368.962.947 294.204.187
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -10.054.033 -10.054.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
4 -18.158.065 -1.018.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.090.046 -3.796.067
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
6 586.613 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.676.659 -3.796.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.676.659 -3.796.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.264.159 35.382.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
41.264.159 35.382.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.250.489 17.250.489
Yasal Yedekler
19 7.196.456 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 10.054.033 10.054.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.448.354 160.744.977
Net Dönem Karı veya Zararı
86.310.753 67.703.377
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.638.059 24.369.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
394.601.006 318.573.563
TOPLAM KAYNAKLAR
775.732.272 563.158.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 422.133.386 321.092.099
Satışların Maliyeti
21 -75.030.599 -63.953.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.102.787 257.138.159
BRÜT KAR (ZARAR)
347.102.787 257.138.159
Genel Yönetim Giderleri
22 -69.559.623 -45.718.868
Pazarlama Giderleri
22 -83.760.534 -59.893.171
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -101.520.557 -83.306.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.025.298 6.712.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.741.624 -10.641.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.545.747 64.290.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.447.222 6.243.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 0 -3.487.916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.992.969 67.046.255
Finansman Gelirleri
25 6.446.006 12.606.492
Finansman Giderleri
26 -12.931.385 -11.239.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.507.590 68.412.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.222.466 -1.308.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -7.461.566 -4.542.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.239.100 3.234.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.285.124 67.104.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.285.124 67.104.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.629 -598.523
Ana Ortaklık Payları
86.310.753 67.703.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 34,52000000 27,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-293.979 -1.126.555
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
586.613 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -978.664 -1.250.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.072 124.158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 98.072 124.158
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.176.245 29.488.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.176.245 29.488.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.882.266 28.362.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.167.390 95.467.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.268.683 6.246.420
Ana Ortaklık Payları
91.898.707 89.220.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820206


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.