KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

18.06.2020 - 23:33
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 1.043.362 1.043.362 1.043.362
Transferler
8.340.261 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
740.304 740.304 1.382.386 2.122.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-193.644 -193.644 -193.644
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-996 996 -996 -996 -996
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-837.248 -837.248 -837.248
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
880.198 880.198 880.198
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.902.744 22.522.283 -2.926.673 -464.705 10.476.462 17.910.643 740.304 65.355.570 21.564.786 86.920.356
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.424.650 22.522.283 -4.738.298 903.698 10.882.318 16.403.271 8.268.224 71.816.846 22.366.903 94.183.749
Transferler
8.268.224 -8.268.224 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.329.752 3.329.752 891.661 4.221.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-417.033 -417.033 -417.033
Kar Payları
-1.785.433 -1.785.433 -1.785.433
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-243.150 243.150 1.542.283 1.542.283 1.542.283
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
152.656 152.656 152.656
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.517.556 2.517.556 2.517.556
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.667.800 22.522.283 -2.637.775 1.056.354 11.125.468 24.428.345 3.329.752 77.156.627 23.258.564 100.415.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.461.497 5.333.021
Dönem Karı (Zararı)
3.329.752 851.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.091.544 1.007.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.704.309 3.915.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-324.357 283.844
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -324.357 283.844
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.615.190 -280.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.615.190 -280.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-163.214 787.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-163.214 787.247
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 152.656 -837.248
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 790.839 -590.047
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 5.546.501 -2.272.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.959.799 3.474.050
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.128.279 -2.064.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 2.128.279 -2.069.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.316 1.212.137
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 147.071 1.247.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -78.755 -35.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.051.938 -944.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -14.453.658 -2.369.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.530.859 4.210.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -296.121 -420.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.826.980 4.631.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -2.000.268 3.294.003
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.919 -36.794
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 166.363
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.556 -36.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 1.108.951 -102.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
381.865 274.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 205.546 1.635.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 176.319 -1.361.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.461.497 5.333.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.875.003 -8.202.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.875.003 -8.202.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.093.553 -8.279.014
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
218.550 76.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.716.276 3.464.338
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 26.456.630 28.674.564
Kredilerden Nakit Girişleri
26.456.630 28.674.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -24.740.354 -25.210.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.740.354 -25.210.226
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.697.230 594.406
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.697.230 594.406
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.327.982 1.235.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.630.752 1.829.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.630.752 6.327.982
Ticari Alacaklar
6 61.461.792 68.812.215
Diğer Alacaklar
2.752.383 2.812.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.002.383 2.062.899
Stoklar
8 21.846.593 24.873.444
Peşin Ödenmiş Giderler
24.985.534 9.902.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 14.901.580 3.405.608
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 10.083.954 6.496.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 142.753 535.665
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.848.957 3.653.966
ARA TOPLAM
117.668.764 116.918.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.668.764 116.918.723
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
13.506.852 12.539.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 273.297 281.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.233.555 12.258.642
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
128.753.475 123.436.120
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.577.723 8.248.428
Diğer Maddi Duran Varlıklar
122.175.752 115.187.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 56.458.682 58.452.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.537.811 24.565.973
Şerefiye
13 1.186.400 1.186.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.351.411 23.379.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8.004.578 8.641.527
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 7.975.629 8.604.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 28.949 36.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 21.108.067 21.898.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
258.769.465 255.934.716
TOPLAM VARLIKLAR
376.438.229 372.853.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.902.649 42.186.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.902.649 42.186.485
Banka Kredileri
20.380.514 33.582.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
907.525 997.428
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.614.610 7.606.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 38.652.822 40.392.142
Ticari Borçlar
42.451.219 40.480.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.824.349 2.120.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.626.870 38.360.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.884.803 8.885.071
Diğer Borçlar
1.067.634 843.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 392.817 226.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 674.817 617.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 2.468.381 806.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 603.693 1.345.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 473.303 395.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.798.064 13.482.379
ARA TOPLAM
134.302.568 148.818.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.302.568 148.818.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 125.590.828 109.014.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
125.590.828 109.014.610
Banka Kredileri
74.004.476 55.290.955
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
50.251.429 52.159.923
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.334.923 1.563.732
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 3.360.418 3.596.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.491.828 6.107.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.491.828 6.107.018
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 9.277.396 11.132.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.720.470 129.851.166
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.023.038 278.669.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.156.627 71.816.846
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.667.800 -6.424.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.884.508 17.783.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.884.508 17.783.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.637.775 -4.738.298
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.522.283 22.522.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.056.354 903.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.056.354 903.698
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.125.468 10.882.318
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.428.345 16.403.271
Net Dönem Karı veya Zararı
3.329.752 8.268.224
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.258.564 22.366.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.415.191 94.183.749
TOPLAM KAYNAKLAR
376.438.229 372.853.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 75.843.077 83.465.467
Satışların Maliyeti
21 -63.438.081 -71.591.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.404.996 11.873.627
BRÜT KAR (ZARAR)
12.404.996 11.873.627
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.074.284 -3.373.435
Pazarlama Giderleri
22 -907.877 -377.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 534.712 325.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.009.259 -1.099.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.948.288 7.348.274
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 26.404 154.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.974.692 7.502.671
Finansman Gelirleri
26 2.566.254 4.694.693
Finansman Giderleri
27 -5.580.256 -9.195.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.960.690 3.001.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -739.277 -878.684
Dönem Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5335 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5374
Açılış: 8,5258
10,0559 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0428 17.09.2021 Yüksek 10,0683
Açılış: 10,0589
481,07 Değişim: 0,11%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 481,44
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.