KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

18.11.2019 - 19:39
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.456.360 5.456.360 2.692.364 8.148.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.574 314.574 314.574
Kar Payları
-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
53.517 53.517 53.517
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.429.880 -1.429.880 -1.429.880
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.503.120 -193.820 10.475.466 8.528.016 5.456.360 60.383.437 17.884.149 78.267.586
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.043.363 1.043.363 1.043.363
Transferler
8.340.261 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
2.175.822 2.175.822 2.007.075 4.182.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
200.168 200.168 200.168
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-197.470 197.470 -197.470 -197.470 -197.470
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-547.929 -547.929 -547.929
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-909.854 -909.854 -909.854
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -7.099.218 22.522.283 -4.322.913 -175.386 10.672.936 17.714.170 2.175.822 65.487.694 22.189.475 87.677.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.057.869 -18.380.044
Dönem Karı (Zararı)
2.175.822 5.456.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.790.345 7.395.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.640.817 6.922.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
736.614 610.105
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 736.614 610.105
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.324.689 610.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.324.689 610.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
678.900 593.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
678.900 593.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 -547.929 53.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -8.406.762 -92.489
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -3.635.984 -1.302.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.702 -26.572.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.245.451 -1.516.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.250.715 -1.516.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.020.358 -3.338.961
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 2.093.564 -3.269.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -73.206 -69.221
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.134.270 -10.667.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -905.660 -15.393.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.249.335 5.710.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -46.366 138.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.202.969 5.572.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 1.120.829 603.244
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.095 -57.719
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 2.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -75.095 -60.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 112.958 -131.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
178.828 -1.781.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 793.565 699.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -614.737 -2.481.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.057.869 -13.720.401
Ödenen Temettüler
-4.659.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.104.804 -17.767.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -17.104.804 -17.767.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.813.796 38.479.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 152.025.208 121.895.511
Kredilerden Nakit Girişleri
152.025.208 121.895.511
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -139.211.412 -83.416.495
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.211.412 -83.416.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.139 2.331.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.139 2.331.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.235.170 1.957.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.002.031 4.289.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.002.031 1.235.170
Ticari Alacaklar
66.545.853 61.401.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 66.545.853 61.395.768
Diğer Alacaklar
2.783.762 4.860.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.033.762 4.110.286
Stoklar
8 23.645.147 21.291.517
Peşin Ödenmiş Giderler
9.511.016 9.257.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 5.326.543 1.555.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.184.473 7.702.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 265.061 917.501
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.041.581 3.037.014
ARA TOPLAM
106.794.451 101.999.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.794.451 101.999.601
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 277.572 221.406
Canlı Varlıklar
9 10.965.867 15.453.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 118.646.929 109.060.378
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.134.425 10.168.931
Diğer Maddi Duran Varlıklar
109.512.504 98.891.447
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 22.080.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.274.487 25.101.664
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.426.151 23.253.328
Peşin Ödenmiş Giderler
15.979.409 15.473.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30 15.765.399 15.113.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 214.010 359.702
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 16.684.488 12.988.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.308.976 184.699.390
TOPLAM VARLIKLAR
323.103.427 286.698.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 44.662.000 66.787.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
44.662.000 66.787.313
Banka Kredileri
39.769.739 64.318.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.892.261 2.468.890
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 37.257.065 17.946.160
Ticari Borçlar
35.870.699 37.867.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.720.696 1.767.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.150.003 36.100.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.980.600 7.859.771
Diğer Borçlar
262.157 337.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 230.754 230.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.403 106.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 439.479 326.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 570.311 1.454.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
458.980 372.208
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 458.980 372.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 12.808.620 11.314.812
ARA TOPLAM
141.309.911 144.266.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.309.911 144.266.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 72.622.343 35.756.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.622.343 35.756.302
Banka Kredileri
53.842.378 33.195.519
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.779.965 2.560.783
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 3.788.083 1.750.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.645.306 4.320.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.645.306 4.320.617
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
17 12.060.615 16.699.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.116.347 58.526.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.426.258 202.792.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.487.694 63.723.594
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.099.218 -6.901.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.199.370 18.909.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.199.370 18.909.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.322.913 -3.613.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.497.550 10.848.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
-175.386 372.543
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10.672.936 10.475.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.714.170 8.528.016
Net Dönem Karı veya Zararı
2.175.822 8.340.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.189.475 20.182.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20 87.677.169 83.905.994
TOPLAM KAYNAKLAR
323.103.427 286.698.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 242.490.324 206.818.599 81.337.964 69.749.037
Satışların Maliyeti
21 -214.322.493 -179.531.128 -71.629.286 -62.080.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.167.831 27.287.471 9.708.678 7.668.343
BRÜT KAR (ZARAR)
28.167.831 27.287.471 9.708.678 7.668.343
Genel Yönetim Giderleri
22 -9.374.243 -7.064.783 -3.160.492 -2.498.291
Pazarlama Giderleri
22 -1.833.787 -1.946.136 -797.535 -555.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 237.568 1.263.355 -118.802 1.071.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -3.410.816 -2.383.707 -1.757.062 -1.825.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.786.553 17.156.200 3.874.787 3.861.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 210.299 200.877 70.100 80.351
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.996.852 17.357.077 3.944.887 3.941.995
Finansman Gelirleri
26 8.887.064 5.326.551 3.504.864 2.386.639
Finansman Giderleri
27 -22.158.732 -13.404.995 -6.844.357 -5.132.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
725.184 9.278.633 605.394 1.195.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 3.457.713 -1.129.909 1.348.906 -404.345
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-332.089 -907.824 489.936 -288.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.789.802 -222.085 858.970 -116.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.182.897 8.148.724 1.954.300 791.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.182.897 8.148.724 1.954.300 791.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.007.075 2.692.364 600.354 -230.666
Ana Ortaklık Payları
2.175.822 5.456.360 1.353.946 1.022.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,09066000 0,22735000 0,05642000 0,04259000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -709.686 -1.115.306 -1.414.357 -456.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-909.854 -1.429.880 -1.813.279 -584.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
200.168 314.574 398.922 128.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
200.168 314.574 398.922 128.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-547.929 53.517 -32.585 196.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
-547.929 53.517 -32.585 196.419
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.257.615 -1.061.789 -1.446.942 -259.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.925.282 7.086.935 507.358 531.771
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.007.075 2.692.364 600.354 -230.666
Ana Ortaklık Payları
918.207 4.394.571 -92.996 762.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799547


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.397 Değişim: 0,25% Hacim : 32.719 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,7948 Değişim: 1,63%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6887 Değişim: 2,76%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
922,89 Değişim: 1,30%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.