KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 07:30
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
930.000 5.363.602 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.434.273 4.434.273 2.923.030 7.357.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
185.939 -142.902 43.037 43.037
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-2.450.000 -2.450.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.230.755 2.230.755 -2.230.755 -2.230.755 -2.230.755
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-845.176 -845.176 -845.176
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.849.934 22.522.283 -3.047.051 -390.239 10.197.288 11.015.837 4.434.273 61.882.457 18.114.815 79.997.272
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.613.227 372.543 10.475.466 8.528.016 8.340.261 63.723.594 20.182.400 83.905.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.043.363 1.043.363 1.043.363
Transferler
8.340.261 -8.340.261 0 0
Dönem Karı (Zararı)
821.876 821.876 1.406.721 2.228.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-198.754 -515.344 -714.098 -714.098
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-30.439 30.439 -30.439 -30.439 -30.439
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
903.425 903.425 903.425
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.932.187 22.522.283 -2.908.556 -142.801 10.505.905 17.881.201 821.876 65.747.721 21.589.121 87.336.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.339.670 -11.113.830
Dönem Karı (Zararı)
821.876 4.434.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.689.632 4.634.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.729.523 4.588.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
396.805 98.612
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
396.805 98.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-524.402 591.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -524.402 591.580
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -515.344 -142.902
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -5.695.543 -80.190
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -3.080.671 -421.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.207.426 -17.732.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.667.295 -1.353.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 5.264 1.341.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.672.559 -2.694.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.620.645 71.859
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 1.688.082 220.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -67.437 -148.273
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.873.641 -6.801.468
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -5.818.139 -16.638.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
905.981 8.651.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -34.288 3.390.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 940.269 5.261.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 3.663.204 330.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.336 -84.426
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25.336 -85.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 180.297 -309.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.474.428 -1.599.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
788.005 1.412.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.686.423 -3.012.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.339.670 -8.663.830
Ödenen Temettüler
-2.450.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.708.735 -8.705.926
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -12.708.735 -8.705.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.546.592 20.155.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 61.560.177 89.793.679
Kredilerden Nakit Girişleri
61.560.177 89.793.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -50.013.585 -69.637.955
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.013.585 -69.637.955
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.527 335.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.527 335.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.235.170 1.957.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.412.697 2.293.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.412.697 1.235.170
Ticari Alacaklar
66.752.193 61.401.032
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 66.752.193 61.395.768
Diğer Alacaklar
3.184.304 4.860.286
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 750.000 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.434.304 4.110.286
Stoklar
8 21.959.843 21.291.517
Peşin Ödenmiş Giderler
9.573.602 9.257.081
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 4.898.784 1.555.008
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.674.818 7.702.073
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 508.495 917.501
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.839.477 3.037.014
ARA TOPLAM
106.230.611 101.999.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.230.611 101.999.601
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 276.743 221.406
Canlı Varlıklar
9 12.911.800 15.453.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 140.203.139 109.060.378
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.465.139 10.168.931
Diğer Maddi Duran Varlıklar
130.738.000 98.891.447
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.313.722 25.101.664
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 23.465.386 23.253.328
Peşin Ödenmiş Giderler
20.793.532 15.473.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 20.615.292 15.113.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 178.240 359.702
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 15.426.596 12.988.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.325.532 184.699.390
TOPLAM VARLIKLAR
327.556.143 286.698.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 66.335.328 66.787.313
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.335.328 66.787.313
Banka Kredileri
62.016.874 66.787.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.318.454
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 28.715.348 17.946.160
Ticari Borçlar
38.944.080 37.867.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.732.774 1.767.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.211.306 36.100.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 11.522.975 7.859.771
Diğer Borçlar
311.916 337.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 230.754 230.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 81.162 106.498
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 506.818 326.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.413.888 1.454.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 458.980 372.208
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.396.292 11.314.812
ARA TOPLAM
160.605.625 144.266.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.605.625 144.266.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 58.111.864 35.756.302
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.111.864 35.756.302
Banka Kredileri
40.418.053 35.756.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.693.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 3.789.504 1.750.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.796.215 4.320.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.796.215 4.320.617
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 13.916.093 16.699.312
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.613.676 58.526.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
240.219.301 202.792.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.747.721 63.723.594
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.932.187 -6.901.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.613.727 18.909.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.613.727 18.909.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.908.556 -3.613.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-142.801 372.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
-142.801 372.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.505.905 10.475.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.881.201 8.528.016
Net Dönem Karı veya Zararı
821.876 8.340.261
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.589.121 20.182.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.336.842 83.905.994
TOPLAM KAYNAKLAR
327.556.143 286.698.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 160.983.765 136.913.630 77.518.298 68.292.863
Satışların Maliyeti
22 -142.693.207 -117.450.434 -71.101.367 -60.158.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.290.558 19.463.196 6.416.931 8.134.136
BRÜT KAR (ZARAR)
18.290.558 19.463.196 6.416.931 8.134.136
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.213.751 -4.566.492 -2.840.316 -2.452.106
Pazarlama Giderleri
23 -1.036.252 -1.391.025 -659.048 -630.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 356.370 191.635 31.212 38.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.653.754 -558.690 -553.882 -158.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.743.171 13.138.624 2.394.897 4.931.237
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 308.794 276.458 154.397 154.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.051.965 13.415.082 2.549.294 5.085.839
Finansman Gelirleri
27 5.382.200 2.939.912 687.507 654.735
Finansman Giderleri
28 -15.314.375 -8.272.127 -6.118.385 -3.635.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.790 8.082.867 -2.881.584 2.104.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.108.807 -725.564 2.987.491 863.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-822.025 -619.815 -666.635 -282.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.930.832 -105.749 3.654.126 1.146.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.228.597 7.357.303 105.907 2.968.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.228.597 7.357.303 105.907 2.968.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.406.721 2.923.030 24.335 1.082.584
Ana Ortaklık Payları
821.876 4.434.273 81.572 1.886.133
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,03424000 0,18476000 0,00340000 0,07859000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 704.671 -659.237 18.117 -425.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
903.425 -845.176 23.227 -546.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-198.754 185.939 -5.110 120.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-198.754 185.939 -5.110 120.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-515.344 -142.902 321.904 -219.316
Yabancı Para Çevrim Farkları
-515.344 -142.902 321.904 -219.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.327 -802.139 340.021 -645.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.417.924 6.555.164 445.928 2.323.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.406.721 2.923.030 24.335 1.082.584
Ana Ortaklık Payları
1.011.203 3.632.134 421.593 1.240.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782698


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5634 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5763
Açılış: 32,54
34,9507 Değişim: 0,35%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9826
Açılış: 34,8286
2.426,36 Değişim: 0,13%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.