KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2018 - 22:19
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 26.427.590 -1.312.039 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
-2.386.951 10.879 593.677 2.110.522 328.127 -604.556 -276.429
Transferler
942.468 8.281.218 -9.223.686 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.357.446 3.357.446 4.488.804 7.846.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
72.084 72.084 72.084
Kar Payları
-3.777.969 -3.777.969 -2.450.000 -6.227.969
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.258.622 1.258.622 -1.258.622 -1.258.622 -1.258.622
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-631.381 -631.381 -631.381
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-739.170 -739.170 -739.170
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -4.280.763 24.040.639 -1.979.125 -413.799 6.698.117 8.221.406 3.357.446 59.643.921 15.264.352 74.908.273
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
1.156.364 5.137.238 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.456.360 5.456.360 2.692.364 8.148.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.574 314.574 314.574
Kar Payları
-2.209.643 -2.209.643 -2.450.000 -4.659.643
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.282.569 2.282.569 -2.282.569 -2.282.569 -2.282.569
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
53.517 53.517 53.517
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.429.880 -1.429.880 -1.429.880
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.901.748 22.522.283 -3.503.120 -193.820 10.475.466 8.528.016 5.456.360 60.383.437 17.884.149 78.267.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.380.044 -10.496.281
Dönem Karı (Zararı)
5.456.360 3.357.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.802.046 951.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 6.922.476 6.635.341
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
610.105 -17.473
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 610.105 -17.473
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
610.677 299.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 610.677 299.618
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 53.517 -631.381
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -92.489 -3.025.736
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -1.302.240 -2.308.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.978.807 -12.355.424
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.516.065 -6.529.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -689.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.516.065 -5.839.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.338.961 942.758
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -3.269.740 948.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -69.221 -5.815
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.667.962 -4.729.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -15.393.221 -4.137.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.710.813 -3.913.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 138.223 -410.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.572.590 -3.503.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 603.244 285.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.719 -3.864.094
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 2.612 -3.777.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -60.331 -86.125
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
29 -131.008 -395.304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.187.928 9.985.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
699.479 1.244.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.887.407 8.741.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.720.401 -8.046.281
Ödenen Temettüler
-4.659.643 -2.450.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.767.277 -10.637.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -17.767.277 -10.637.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.873.582 -9.867.563
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.893.695 -770.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.479.016 21.609.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 121.895.511 124.742.682
Kredilerden Nakit Girişleri
121.895.511 124.742.682
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -83.416.495 -103.133.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.416.495 -103.133.476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.695 475.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.331.695 475.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.957.355 793.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.289.050 1.268.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.289.050 1.957.355
Ticari Alacaklar
6 58.051.824 55.843.624
Diğer Alacaklar
3.514.424 284.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 750.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.764.424 284.812
Stoklar
8 21.565.980 13.013.651
Peşin Ödenmiş Giderler
12.803.146 8.613.267
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 5.604.585 2.923.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 7.198.561 5.690.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 619.814 988.797
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.350.207 2.565.848
ARA TOPLAM
103.194.445 83.267.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.194.445 83.267.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 221.526 112.177
Canlı Varlıklar
9 16.107.533 13.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
101.073.640 89.998.909
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10.595.356 10.334.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
90.478.284 79.664.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.128.008 25.277.631
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.279.672 23.429.295
Peşin Ödenmiş Giderler
12.391.780 1.303.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 12.065.134 861.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 326.646 441.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 11.569.402 11.476.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.891.889 148.560.823
TOPLAM VARLIKLAR
276.086.334 231.828.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 54.546.721 12.282.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.419.167 18.432.537
Ticari Borçlar
37.648.176 31.956.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.087.784 949.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.560.392 31.006.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.822.060 9.218.816
Diğer Borçlar
126.407 184.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 6.912 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 119.495 179.826
Ertelenmiş Gelirler
19 322.555 453.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.146.046 1.140.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 365.586 365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.814.767 8.854.515
ARA TOPLAM
134.211.485 82.888.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.211.485 82.888.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 40.611.136 42.769.731
Ertelenmiş Gelirler
19 1.976.921 2.071.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.319.894 3.709.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.319.894 3.709.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 16.699.312 22.265.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.607.263 70.816.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.818.748 153.705.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.383.437 60.481.078
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.901.748 -4.619.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.019.163 20.134.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.019.163 20.134.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.503.120 -2.387.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-193.820 -247.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
-193.820 -247.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.475.466 7.036.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.528.016 7.882.990
Net Dönem Karı veya Zararı
5.456.360 6.293.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.884.149 17.641.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.267.586 78.122.863
TOPLAM KAYNAKLAR
276.086.334 231.828.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 206.627.766 181.186.495 69.714.136 64.179.520
Satışların Maliyeti
-179.531.128 -160.088.055 -62.080.694 -55.098.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.096.638 21.098.440 7.633.442 9.080.584
BRÜT KAR (ZARAR)
27.096.638 21.098.440 7.633.442 9.080.584
Genel Yönetim Giderleri
23 -7.064.783 -5.541.306 -2.498.291 -1.835.300
Pazarlama Giderleri
23 -1.946.136 -2.372.578 -555.111 -687.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.263.355 256.496 1.071.720 75.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.383.707 -1.507.587 -1.825.017 -336.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.965.367 11.933.465 3.826.743 6.297.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 391.710 397.113 115.252 147.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.357.077 12.330.578 3.941.995 6.445.129
Finansman Gelirleri
27 5.326.551 2.388.374 2.386.639 364.560
Finansman Giderleri
28 -13.404.995 -9.085.850 -5.132.868 -3.742.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.278.633 5.633.102 1.195.766 3.067.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.129.909 2.213.148 -404.345 -123.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-907.824 -740.504 -288.009 -202.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-222.085 2.953.652 -116.336 79.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.148.724 7.846.250 791.421 2.944.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.148.724 7.846.250 791.421 2.944.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.692.364 4.488.804 -230.666 1.309.617
Ana Ortaklık Payları
5.456.360 3.357.446 1.022.087 1.634.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürü
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.020 Değişim: -0,08% Hacim : 37.738 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.070
Açılış: 8.051
28,9038 Değişim: 0,03%
Düşük 28,7960 04.12.2023 Yüksek 29,2476
Açılış: 28,896
31,4329 Değişim: -0,09%
Düşük 31,3598 04.12.2023 Yüksek 31,8870
Açılış: 31,4606
1.926,19 Değişim: 0,11%
Düşük 1.912,29 04.12.2023 Yüksek 1.997,75
Açılış: 1.924,11
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.