KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 22:33
KAP ***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -3.022.141 26.427.590 -1.312.039 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510
Diğer Düzeltmeler
10.879 593.677 -219.541 385.015 -604.556 -219.541
Transferler
586.995 6.306.628 -6.893.623 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.722.929 1.722.929 3.179.187 4.902.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-154.686 -154.686 -154.686
Kar Payları
-2.450.000 -2.450.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-459.220 459.220 -459.220 -459.220 -459.220
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-5.912 -5.912 -5.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-44.812 -44.812 -44.812
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -3.481.361 26.427.590 -1.511.537 211.670 5.543.242 10.824.187 1.722.929 63.736.720 13.954.735 77.691.455
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 24.000.000 -4.619.179 22.522.283 -2.387.814 -247.337 7.036.533 7.882.990 6.293.602 60.481.078 17.641.785 78.122.863
Transferler
930.000 5.363.602 -6.293.602 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.434.273 4.434.273 2.923.030 7.357.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-845.176 -845.176 -845.176
Kar Payları
-2.450.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.230.755 2.230.755 -2.230.755 -2.230.755 -2.230.755
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-142.902 -142.902 -142.902
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
185.939 185.939 -2.450.000 185.939
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -6.849.934 22.522.283 -3.047.051 -390.239 10.197.288 11.015.837 4.434.273 61.882.457 18.114.815 79.997.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.113.830 -1.821.403
Dönem Karı (Zararı)
4.434.273 1.722.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.634.248 385.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.588.763 4.489.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.612 398.932
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 98.612 398.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
591.580 123.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 591.580 123.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -142.902 -5.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -80.190 -2.829.323
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -421.615 -1.791.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.732.351 -1.479.784
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.353.022 -2.042.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 1.341.784 -617.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.694.806 -1.425.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.859 361.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 220.132 369.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -148.273 -8.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.801.468 -1.208.114
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -16.638.656 -1.916.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.651.385 -4.309.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 3.390.334 -9.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.261.051 -4.299.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 330.685 -1.714.347
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.426 32.475
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 740 -1
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -85.166 32.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
29 -309.193 -65.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.599.515 9.383.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.412.513 1.250.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.012.028 8.132.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.663.830 628.597
Ödenen Temettüler
-2.450.000 -2.450.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.705.926 -8.021.342
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -8.705.926 -8.021.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.155.724 9.986.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 89.793.679 82.681.533
Kredilerden Nakit Girişleri
89.793.679 82.681.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.637.955 -72.695.287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -69.637.955 -72.695.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.968 143.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.968 143.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.957.355 793.820
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.293.323 937.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.293.323 1.957.355
Ticari Alacaklar
60.442.759 58.766.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 1.581.326 2.923.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.861.433 55.843.624
Diğer Alacaklar
7 70.189 284.812
Stoklar
8 17.630.052 13.013.651
Peşin Ödenmiş Giderler
19 12.770.978 5.690.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 365.529 988.797
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.010.467 2.565.848
ARA TOPLAM
95.583.297 83.267.354
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.583.297 83.267.354
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 254.941 112.177
Canlı Varlıklar
9 16.176.967 13.991.900
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 6.400.000 6.400.000
Maddi Duran Varlıklar
94.032.133 89.998.909
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9.539.878 10.334.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
84.492.255 79.664.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.402.610 25.277.631
Şerefiye
13 1.848.336 1.848.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 23.554.274 23.429.295
Peşin Ödenmiş Giderler
19 10.627.264 1.303.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.419.627 861.792
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
207.637 441.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 11.557.103 11.476.913
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.451.018 148.560.823
TOPLAM VARLIKLAR
260.034.315 231.828.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 31.735.001 12.282.647
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.630.774 18.432.537
Ticari Borçlar
40.577.919 31.956.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 4.339.895 949.561
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.238.024 31.006.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.549.501 9.218.816
Diğer Borçlar
99.700 184.126
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 5.040 4.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 94.660 179.826
Ertelenmiş Gelirler
19 144.370 453.563
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 858.037 1.140.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 365.586 365.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 7.422.352 8.854.515
ARA TOPLAM
108.383.240 82.888.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.383.240 82.888.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 45.893.554 42.769.731
Ertelenmiş Gelirler
19 1.976.921 2.071.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.300.797 3.709.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.300.797 3.709.217
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
18 19.482.531 22.265.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.653.803 70.816.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.037.043 153.705.314
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.882.457 60.481.078
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-6.849.934 -4.619.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.475.232 20.134.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.475.232 20.134.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22.522.283 22.522.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.047.051 -2.387.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-390.239 -247.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
-390.239 -247.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.197.288 7.036.533
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.015.837 7.882.990
Net Dönem Karı veya Zararı
4.434.273 6.293.602
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.114.815 17.641.785
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.997.272 78.122.863
TOPLAM KAYNAKLAR
260.034.315 231.828.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
136.913.630 116.838.696 68.292.863 56.854.945
Satışların Maliyeti
-117.450.434 -104.989.119 -60.158.727 -53.256.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.463.196 11.849.577 8.134.136 3.598.886
BRÜT KAR (ZARAR)
19.463.196 11.849.577 8.134.136 3.598.886
Genel Yönetim Giderleri
-4.566.492 -3.706.006 -2.452.106 -1.838.681
Pazarlama Giderleri
-1.391.025 -1.685.563 -630.791 -906.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
191.635 349.076 38.738 224.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-558.690 -1.171.158 -158.740 -591.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.138.624 5.635.926 4.931.237 487.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 276.458 249.523 154.602 140.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.415.082 5.885.449 5.085.839 627.503
Finansman Gelirleri
27 2.939.912 2.023.814 654.735 72.165
Finansman Giderleri
29 -8.272.127 -5.343.350 -3.635.641 -2.168.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.082.867 2.565.913 2.104.933 -1.468.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-725.564 2.336.203 863.784 2.158.202
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-619.815 -537.932 -282.772 33.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-105.749 2.874.135 1.146.556 2.124.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.357.303 4.902.116 2.968.717 689.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.357.303 4.902.116 2.968.717 689.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.923.030 3.179.187 1.082.584 1.441.375
Ana Ortaklık Payları
4.434.273 1.722.929 1.886.133 -751.665
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,18476100 0,07178900 0,07858900 -0,03131900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -659.237 -199.498 -425.907 -197.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-845.176 -154.686 -546.035 -247.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
185.939 -44.812 120.128 49.485
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
185.939 -44.812 120.128 49.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-142.902 -5.912 -219.316 -74.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
-142.902 -5.912 -219.316 -74.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-802.139 -205.410 -645.223 -272.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.555.164 4.696.706 2.323.494 417.047
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.923.030 3.179.187 1.082.584 1.441.375
Ana Ortaklık Payları
3.632.134 1.517.519 1.240.910 -1.024.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703753


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9224 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2214 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.882,91 Değişim: 0,43%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.