" />

KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2022 - 18:59
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 22.281.957 19.571.433
Satışların Maliyeti
31 -3.293.754 -3.134.234
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.988.203 16.437.199
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
18.988.203 16.437.199
Genel Yönetim Giderleri
28 -4.672.450 -3.725.354
Pazarlama Giderleri
28 -2.840.138 -2.722.512
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -2.704.014 -2.375.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 344.198 226.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -173.629 -143.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.942.170 7.697.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.561.353 1.724.733
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.503.523 9.422.374
Finansman Gelirleri
36 23.776.293 7.509.210
Finansman Giderleri
36 -529.708 -2.377.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.750.108 14.553.612
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.356.840 -2.452.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -6.488.924 -2.329.294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -867.916 -122.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.393.268 12.101.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.393.268 12.101.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.393.268 12.101.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.840.277 14.071.288
Dönem Karı (Zararı)
26.393.268 12.101.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.393.268 12.101.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.983.437 1.059.414
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.844.907 2.386.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.027 -571
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.027 -571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.078 40.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180.078 40.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-677.437 -261.993
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.165.741 -573.123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
506.197 286.559
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
151.628 139.921
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-169.521 -115.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.228.000 -1.242.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.000 -1.242.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
867.916 136.708
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.667 1.232.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-695.849 964.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-695.849 964.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.629 18.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.629 18.220
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-209.040 11.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-143.089 6.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
602.293 50.252
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
602.293 50.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.930 482.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
422.247 -328.467
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
422.247 -328.467
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
37.804 -3.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
30.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.420.372 14.393.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.419.905 -322.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.840.843 -3.253.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.840.843 -3.253.045
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-201.124 -476.920
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.639.719 -2.776.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.557.055 -779.047
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-3.235.291 -1.358.112
Ödenen Faiz
-506.197
Alınan Faiz
1.184.433 579.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.442.379 10.039.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.442.379 10.039.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.799.674 23.760.478
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.242.053 33.799.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 59.268.024 33.818.360
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 6.761.548 6.065.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.761.548 6.065.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 21.676 19.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.676 19.047
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 214.388 5.347
Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.306 45.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.306 45.274
Diğer Dönen Varlıklar
29 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
66.311.942 39.953.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.311.942 39.953.728
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.220.000 3.992.000
Maddi Duran Varlıklar
14 562.731 501.451
Mobilya ve Demirbaşlar
562.731 501.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.877.070 6.942.412
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.877.070 6.942.412
Peşin Ödenmiş Giderler
12 145.004 2.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 145.004 2.947
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.805.149 11.439.154
TOPLAM VARLIKLAR
81.117.091 51.392.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 1.048.457 446.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.048.457 446.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.021.500 1.439.679
Diğer Borçlar
9 1.393.505 521.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.393.505 521.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 199.932 162.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 199.932 162.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 5.014.344 594.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
8.677.738 3.163.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.677.738 3.163.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.942.074 2.559.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.942.074 2.559.073
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 990.951 163.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.933.025 2.722.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.610.763 5.886.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.506.328 45.506.631
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 564.349 722.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 564.349 722.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.163.802 -1.005.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.280.887 892.011
Yasal Yedekler
1.280.887 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.267.824 20.790.393
Net Dönem Karı veya Zararı
39 26.393.268 12.101.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.506.328 45.506.631
TOPLAM KAYNAKLAR
81.117.091 51.392.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.555 12.101.598 12.156.153 12.156.153
Dönem Karı (Zararı)
30 12.101.598 12.101.598 12.101.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 54.555 54.555 54.555
Sermaye Arttırımı
5.500.000 -4.178.483 -1.321.517 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -1.358.112 -1.358.112 -1.358.112
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
11.712.722 -12.101.598
Transferler
388.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.280 26.393.268 26.234.988 26.234.988
Dönem Karı (Zararı)
39 26.393.268 26.393.268 26.393.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -158.280 -158.280 -158.280
Kar Payları
30 -3.235.291 -3.235.291 -3.235.291
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.163.802 1.280.886 29.267.824 26.393.268 68.506.328 68.506.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.393.268 12.101.598
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-158.280 54.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 -202.923 69.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 44.643 -15.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 44.643 -15.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.280 54.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.234.988 12.156.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.234.988 12.156.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004217


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9776 Değişim: -0,18%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
35,9588 Değişim: -0,08%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.568,36 Değişim: 0,27%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.