KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:27
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.868.088 7.630.847 3.782.203 4.514.640
Satışların Maliyeti
31 -1.450.363 -1.387.407 -707.250 -773.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.417.725 6.243.440 3.074.953 3.741.201
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.417.725 6.243.440 3.074.953 3.741.201
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.206.429 -1.832.333 -1.062.661 -801.539
Pazarlama Giderleri
28 -1.294.388 -1.270.046 -651.811 -648.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.288.238 -1.147.004 -658.771 -587.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 300.516 127.142 144.125 20.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -82.695 -69.059 -18.956 -42.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.846.491 2.052.140 826.879 1.681.764
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 59.697 315.953 34.608 207.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.906.188 2.368.093 861.487 1.888.924
Finansman Gelirleri
36 5.831.140 3.671.988 1.913.661 1.699.664
Finansman Giderleri
36 -216.710 -611.768 -98.483 -525.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.520.618 5.428.313 2.676.665 3.063.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.767.913 -966.148 -780.001 -538.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.422.073 -899.732 -603.474 -493.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -345.840 -66.416 -176.527 -44.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 39 0,52000000 0,81000000 0,17000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.060.376 7.809.530
Dönem Karı (Zararı)
5.752.705 4.462.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 5.752.705 4.462.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.027.919 1.191.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.346.869 1.129.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 9.591 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 99.312 279.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.312 279.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -773.693 -162.006
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -854.642 -264.035
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 158.627 153.716
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 73.102 61.291
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -150.780 -112.978
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 345.840 80.404
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.901
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.306.783 2.600.154
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.759.849 3.042.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.759.849 3.042.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -116.465 1.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -116.465 1.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -44.491 -32.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -81.506 290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 175.226 10.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 175.226 10.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -736.680 -340.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 383.937 -181.024
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 383.937 -181.024
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -33.087 13.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 86.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 30.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.087.407 8.254.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -27.031 -444.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.120.544 -1.687.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
134.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -2.120.544 -1.822.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -21.866 -320.814
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.098.678 -1.501.222
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.411.752 62.019
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-3.235.291
Ödenen Faiz
-153.716
Alınan Faiz
823.539 215.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.528.080 6.184.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.528.080 6.184.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.818.360 23.785.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 39.346.440 29.969.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 39.377.543 33.818.360
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7 2.223.158 6.065.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.223.158 6.065.700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 135.512 19.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 135.512 19.047
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 49.838 5.347
Peşin Ödenmiş Giderler
12 124.686 45.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 124.686 45.274
ARA TOPLAM
41.910.737 39.953.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.910.737 39.953.728
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 3.992.000 3.992.000
Maddi Duran Varlıklar
14 455.207 501.451
Mobilya ve Demirbaşlar
14 455.207 501.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.762.331 6.942.412
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.762.331 6.942.412
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.041 2.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.041 2.947
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.214.923 11.439.154
TOPLAM VARLIKLAR
54.125.660 51.392.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 470.609 446.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 470.609 446.163
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 702.999 1.439.679
Diğer Borçlar
9 905.085 521.148
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 905.085 521.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 129.041 162.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 129.041 162.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 567.409 594.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.775.143 3.163.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.775.143 3.163.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.817.012 2.559.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.817.012 2.559.073
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 509.460 163.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.326.472 2.722.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.101.615 5.886.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.024.045 45.506.631
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 722.629 722.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 722.629 722.629
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.005.522 -1.005.522
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.012.357 892.011
Yasal Yedekler
1.012.357 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.536.354 20.790.393
Net Dönem Karı veya Zararı
39 5.752.705 12.101.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.024.045 45.506.631
TOPLAM KAYNAKLAR
54.125.660 51.392.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.590 34.708.590
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
39 4.462.165 4.462.165 4.462.165
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
56.691 56.691 56.691
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 23.526.713 4.462.165 39.282.001 39.282.001
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 892.011 20.790.393 12.101.598 45.506.631 45.506.631
Transferler
120.346 11.981.252 -12.101.598
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.752.705 5.752.705 5.752.705
Dönem Karı (Zararı)
39 5.752.705
Kar Payları
-3.235.291
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.235.291 -3.235.291
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 1.728.151 -1.005.522 1.012.357 29.536.354 5.752.705 48.024.045 48.024.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.752.705 4.462.165 1.896.664 2.524.954
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 54.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 0 69.942
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 0 -15.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 0 -15.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 54.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.752.705 4.516.720 1.896.664 2.524.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.752.705 4.516.720 1.896.664 2.524.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955580


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.479 Değişim: 1,64% Hacim : 19.568 Mio.TL Son veri saati : 17:32
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6195 Değişim: 1,26%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,2044 Değişim: 1,12%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
559,02 Değişim: 2,53%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 559,73
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.