KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2020 - 18:43
KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 11.106.726 6.796.015 3.475.878 2.344.404
Satışların Maliyeti
31 -2.162.401 -1.537.910 -774.994 -515.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.944.325 5.258.105 2.700.884 1.828.501
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.944.325 5.258.105 2.700.884 1.828.501
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.743.638 -2.150.253 -911.305 -826.864
Pazarlama Giderleri
28 -1.946.593 -1.830.300 -676.547 -634.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -1.756.148 -1.413.016 -609.144 -500.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 139.449 217.489 12.308 11.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -40.306 -65.140 28.751 -5.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.597.089 16.885 544.947 -126.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 389.451 628.423 73.498 99.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.986.540 645.308 618.445 -27.308
Finansman Gelirleri
36 7.266.186 2.872.255 3.594.199 1.078.761
Finansman Giderleri
36 -694.486 -1.381.921 -82.718 -1.315.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.558.240 2.135.642 4.129.926 -264.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.771.452 -104.062 -805.304 104.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
38 -1.702.515 -802.783 102.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -68.937 -104.062 -2.521 2.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 39 0,01420000 0,00380000 0,00600000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.151.791 5.161.724
Dönem Karı (Zararı)
7.786.788 2.031.580
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 7.786.788 2.031.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.187.051 894.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-17 1.746.640 1.394.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 881 8.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 881 8.195
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 293.198 140.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 293.198 140.850
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36 -179.601 -565.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36 -336.244 -553.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36 235.205 92.924
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 36.333 43.136
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -114.895 -148.396
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
321.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 68.937 104.062
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.901 -86.139
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-134.901 -86.139
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
69.942 -101.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.671.179 2.731.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.627.065 3.075.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.627.065 3.075.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.300 106.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.300 106.778
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.407 1.347
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 9.780 -92.803
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -108.560 53.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -108.560 53.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -347.013 45.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -540.510 -421.128
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -540.510 -421.128
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 505 -18.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 30.019 -19.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 30.019 -15.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -3.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.645.018 5.657.008
Ödenen Temettüler
30 -1.358.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -135.115 -165.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-329.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.308.983 -2.203.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-17 -2.308.983 -2.203.120
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -347.582 -33.134
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.961.401 -2.169.986
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.633 460.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-235.205 -92.924
Alınan Faiz
336.245 553.588
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.891.441 3.419.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.891.441 3.419.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.716.451 17.961.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 33.607.892 21.380.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 33.692.967 23.785.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 2.542.649 7.169.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.542.649 7.169.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 35.967 37.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.967 37.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 18.576 17.169
Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.500 51.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.500 51.948
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 30.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 30.019
ARA TOPLAM
36.332.659 31.091.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.332.659 31.091.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 344 344
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 344 344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 402.766 115.233
Mobilya ve Demirbaşlar
402.766 115.233
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.731.342 6.461.994
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.731.342 6.461.994
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.864 3.197
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.864 3.197
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.887.316 9.330.768
TOPLAM VARLIKLAR
46.219.975 40.421.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 402.700 511.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 402.700 511.261
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 610.129 957.143
Diğer Borçlar
9 309.105 849.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 309.105 849.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 166.306 165.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 166.306 165.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 781.346 916.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
2.269.586 3.400.282
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.269.586 3.400.282
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.592.041 2.286.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.592.041 2.286.208
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 109.837 26.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.701.878 2.313.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.971.464 5.713.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.248.511 34.708.590
Ödenmiş Sermaye
30 5.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.178.483 4.178.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 722.629 668.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 722.629 668.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 1.728.151 1.728.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -1.005.522 -1.060.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 892.011 892.011
Yasal Yedekler
892.011 892.011
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 22.168.600 16.023.679
Net Dönem Karı veya Zararı
39 7.786.788 7.446.343
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.248.511 34.708.590
TOPLAM KAYNAKLAR
46.219.975 40.421.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 -980.729 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 -980.730 492.616 10.926.208 7.244.222 27.360.800 27.360.800
Transferler
334.555 6.909.667 -7.244.222 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 -79.348 2.031.580 1.952.232 1.952.232
Dönem Karı (Zararı)
39 2.031.580 2.031.580 2.031.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -79.348 -79.348 -79.348
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 -1.060.077 827.171 17.835.875 2.031.580 29.313.032 29.313.032
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.708.591 34.708.591
Diğer Düzeltmeler
56.690 56.690 56.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.060.077 892.011 16.023.679 7.446.343 34.765.281 34.765.281
Transferler
7.446.343 -7.446.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37,39 54.555 7.786.788 7.841.343 7.841.343
Dönem Karı (Zararı)
39 7.786.788 7.786.788 7.786.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 54.555 54.555 54.555
Kar Payları
30 -1.358.112 -1.358.113 -1.358.113
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 5.500.000 4.178.483 1.728.151 -1.005.522 892.011 22.111.910 7.843.478 41.248.511 41.248.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.786.788 2.031.580 3.324.622 -159.228
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
54.555 -79.348 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 69.942 -101.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37 -15.387 22.380 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37 -15.387 22.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.555 -79.348 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.841.343 1.952.232 3.324.622 -159.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.841.343 1.952.232 3.324.622 -159.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882904


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.